Haskerhorne

gelegen aan het Attemaleantsje en Bosweg Oppervlakte / omvang: 9,62,20 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij het Attemaleantsje en de Bosweg onder Haskerhorne 9,62,20 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma 06 - 51 24 91 80.  

Bestemming
Volgens het huidige bestemmingplan Buitengebied Noord – 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 28-6-2017, heeft het perceel de enkelbestemming agrarisch.

Grondsoort
De grondsoort betreft zand.

Vorm en grootte
De vormgeving en de grootte van het land is goed.
Het land bestaat uit 3 percelen en is vlak gelegen.

Detailwaterhuishouding
Het land is gedraineerd.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting
Het land is gelegen aan ontsloten via de openbare weg “Attemaleantsje” en “Bosweg”.

Waterschapslasten
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Betalingsrechten
De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Ruilverkavelingslasten
N.v.t.

Natuurpakketten
N.v.t.

Erfdienstbaarheid
In de verkrijgingsakte staat een erfdienstbaarheid genoemd inhoudende als volgt:
“Recht van weg ten behoeve van nummer 132 (thans nummer 1556) van en naar kavel 2513 (de Staat)”.
“Ten behoeve van het bij deze verkochte en ten laste van aan verkoper verblijvende gedeelte van nummer 132 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg van en naar de openbare weg. Splitsing van het heersend erf of verandering van aard of bestemming zal niet van deze erf als verzwaring van deze erfdienstbaarheid worden beschouwd. Deze erfdienstbaarheid vervalt als vanwege Boarnferd en Staatsbosbeheer vergunning wordt verleend voor het leggen van een dam”.

Opstalrecht
N.v.t.

Over- en ondermaat, uitmeting
N.v.t.

Bijzonderheden
Geen.

Aanvaarding
In overleg.

Transportdatum
In overleg.

Betaling
Per transportdatum.

Lastenverrekening
Per transportdatum.

Kosten
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betaling overdrachtsbelasting.

Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 

Vraagprijs
Op aanvraag.

Inlichtingen:
Agrivastgoed
De heer R. (Reitze) Sybesma
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren,
Herema State 1, 8501 AA, Joure, telefoonnummer: 14 0514, of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Op aanvraag
Postcode gelegen aan het Attemaleantsje en Bosweg
Oppervlakte / omvang 9,62,20 ha
Grondsoort zand
Ontsluiting via openbare weg Attemaleantsje en Bosweg
Detailhuishouding het land is gedraineerd
Waterschapslasten gebruikelijke waterschapslasten
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod