Deze website maakt gebruik van cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken gaat u hiermee akkoord. U kunt uw cookievoorkeuren altijd weer aanpassen. Lees er meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid.

Koeien
Decoratief

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Agri Vastgoed omgaat met uw gegevens.

 


Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object.
Wanneer u Agri▪Vastgoed inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt Agri▪Vastgoed de volgende gegevens vast:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een ander object.
Wanneer u Agri▪Vastgoed inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan Agri▪Vastgoed de volgende gegevens vastleggen:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan ons verstrekt

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van Agri▪Vastgoed. Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Agri▪Vastgoed, dan kan Agri▪Vastgoed de volgende gegevens vastleggen:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
de reden van koop of huur
uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
overige informatie die u aan ons verstrekt
Waar gebruikt Agri▪Vastgoed deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object.
Agri▪Vastgoed gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van Agri▪Vastgoed of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Agri▪Vastgoed de dienstverlening kan verbeteren voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Agri▪Vastgoed; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een ander object.
Wanneer u Agri▪Vastgoed inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening Agri▪Vastgoed.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
Beveiliging en bewaartermijn
Agri▪Vastgoed zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering.
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Agri▪Vastgoed onder vermelding van uw naam en adres. Agri▪Vastgoed zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Agri▪Vastgoed de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Agri▪Vastgoed neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Agri▪Vastgoed