Haskerhorne

8506 BD Haskerhorne Oppervlakte / omvang: 3.37.75 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: 2 percelen land gelegen aan de Jousterweg te Haskerhorne.

 

OMSCHRIJVING

Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Sectie Nr Grootte Omschrijving
Nijehaske L 1400 1,43,50  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1401 0,02,30  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1402 0,03,90  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1403 0,00,78  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1404 0,69,40  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1405 0,31,60  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1406 0,85,10  Terrein (industrie)
Nijehaske L 1212 0,01,17  Wonen (Agrarisch)
Totaal opp. eigendom 3,37,75
Bron: kadaster

Onderverdeling: Perceel A, gelegen aan de westkant van de toegangsweg naar Kerkpad 40: 1.51.65 ha
Perceel B, gelegen aan de oostkant van de toegangsweg naar Kerkpad 40: 1.86.10 ha

Bestemming: Agrarisch.

Grondsoort: De grondsoort bestaat uit veen met een ruim voldoende dikke teelaardelaag. De kwaliteit van de teelaarde is goed.

Gebruik: Momenteel is het land in gebruik als grasland.

Vorm, ligging, grootte: De vorm van de landerijen is vierkant. De ligging en de grootte van de kavel is goed.

Detailhuishouding: Greppels.

Jachtrecht: Niet van toepassing.

Ontsluiting: De percelen zullen ontsloten worden via de toegangsweg van de woonboerderij op Kerkpad 40, via de dam, van en naar de openbare weg op de thans gebruikelijke en minst bezwarende wijze. Deze erfdienstbaarheid zal nader worden uitgewerkt door de notaris op basis van de daarvoor gebruikelijk geldende voorwaarden.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Opstalrechten:
- Op de percelen 1400, 1401, 1403, 1406 en 1212 rust een opstalrecht t.b.v. gemeente De Fryske Marren.
- Op het perceel 1212 rust een opstalrecht t.b.v. Liander Infra NV.
- Vanaf de elektriciteitsmast loopt een laagspanningskabel naar Jousterweg 16.

Zakelijk recht: Op de percelen 1401, 1402 en 1405 rust een zakelijk recht t.b.v. Liander Infra NV.

Overig: Vanaf de elektriciteitsmast loopt een laagspanningskabel naar Jousterweg 16 en naar Kerkpad 7.

Ruilverkavelingslasten: N.v.t.

Betalingsrechten: N.v.t.

Aanvaarding: In overleg

Transportdatum: In overleg

Betaling: Per transportdatum

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betaling overdrachtsbelasting.

Schone grond: De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 

Natuurbeheer: N.v.t.


Vraagprijs: € 52.500,- per hectare.
Inlichtingen Reitze Sybesma
Agri■vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71

Hoewel bij het maken van deze brochure de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode 8506 BD
Plaats Haskerhorne
Oppervlakte / omvang 3.37.75 ha
Grondsoort Veen
Ontsluiting De percelen zullen ontsloten worden via de toegangsweg van de woonboerderij op Kerkpad 40. Deze erfdienstbaarheid zal nader worden uitgewerkt door de notaris op basis van de daarvoor gebruikelijk geldende voorwaarden.
Detailhuishouding Greppels
Huidige bestemming Agrarisch
Kadastrale gemeente Nijehaske
Sectie L
Makelaar Reitze Sybesma
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod