Nijemirdum

gelegen aan en nabij de Heaburgen Oppervlakte / omvang: 2,80,60 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Heaburgen onder Nijemirdum. Oppervlakte totaal 2,80,60 ha. Inlichtingen: de heer Sybren Zeldenrust 06 - 53 61 06 42. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 18 maart 2022 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING:

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Balk, sectie N, nummer 965, oppervlakte 2,80,60 ha.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Zuid West 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 26-9-2017 is de bestemming “agrarisch gebied in een besloten landschap”. 
Daarnaast is het land gelegen in het voorontwerp bestemmingsplan “Partiele herziening beheersverordening gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones”.

Grondsoort:
De grondsoort betreft zand.
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
 
Detailhuishouding:
Geheel gedraineerd.
 
Bouwplan:
Dit jaar mag er mais worden geteeld.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting;
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Heaburgen”.
 
Betalingsrechten;
De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat. 
 
Grenzen:
De grens naast perceelsnummer 990 en naast de oprit van perceelsnummer 959 betreft een afrastering met stroompalen.
De grens naast perceelsnummer 959 ter hoogte van de woonopstallen betreft een sloot. Op de topografische kaart in de bijlage is e.e.a. nader aangegeven.
 
Erfdienstbaarheid:
De heer F.R. van der Zee wonende te Heaburgen 3 (8566 HJ) Nijemirdum en verkoper zijn de volgende erfdienstbaarheid overeengekomen: 
Ten behoeve van het kadastrale perceel gemeente Balk, sectie N, nummer 959, als heersend erf, en ten laste van het perceel gemeente Balk, sectie N, 960 (thans het te verkopen perceelsnummer 965) als dienend erf, de erfdienstbaarheid, inhoudende te dulden het (doen) aanleggen dan wel vervangen, hebben, gebruiken en onderhouden van kabels, leidingen en dergelijke voor openbare nutsbedrijven en vergelijkbare particuliere bedrijven, zoals gas-, water-, electriciteits-, CAI- en telefoonleidingen; onderhoud en vervanging van gemelde kabels, leidingen en dergelijke dient te geschieden op de voor het dienend erf minst bezwarende wijze. 
 
Aanvaarding: Uiterlijk 1 april 2022.
 
Transportdatum: Uiterlijk 1 april 2022.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
 
Overige informatie
 
Herinrichtingsrente: N.v.t.
 
Beheerspakketten: N.v.t.
 
Ganzengedooggebied: N.v.t.
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen (ongeploegd).
 
Inlichtingen
De heer S. (Sybren) Zeldenrust
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 53 61 06 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Herema State 1, 8501 AA, Joure, tel: 14 0514, www.defryskemarren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond, Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode gelegen aan en nabij de Heaburgen
Oppervlakte / omvang 2,80,60 ha
Grondsoort Zand
Ontsluiting Via Openbare weg Heaburgen
Detailhuishouding Geheel gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod