Follega

Straatweg Oppervlakte / omvang: 11,73,30 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond 11,73,30 ha gelegen onder Follega. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma M. 06-51 24 91 80 / 058-284 91 71.

OMSCHRIJVING
 
Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Oosterzee
Sectie O
Nummer 21
Grootte 11,73,30 ha
Bron: Kadaster. 
 
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2010” van de gemeente Lemsterland thans De Fryske Marren  heeft het perceel de  enkelbestemming Natuur. Het voorste deel van het perceel (een klein deel) heeft de enkelbestemming Agrarisch.
 
Grondsoort:
De grondsoort bestaat uit een veengrond.
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. De kavel bestaat uit 1 perceel.
 
Detailhuishouding:
Het land is niet gedraineerd.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting:
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Straatweg”.
 
Waterschapslasten:
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Aanvaarding: In overleg.
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ruilverkavelingsrente:
De totale ruilverkavelingsrente bedraagt € 649,98 per jaar met eindjaar 2040.
 
Betalingsrechten: N.v.t.
 
Overige informatie
 
Privaatrechtelijke belemmering: N.v.t.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Beheerspakketten: N.v.t.
 
Bijzonderheden:
Op het perceel is ca. 3,00,00 ha bos aanwezig.
 
Indien gewenst wil verkoper voor maximaal 5 jaar de grond terugpachten tegen 2,0% van de verkoopprijs. De pachtsom kan naar keuze gelijktijdig worden verrekend met de aktepassering dan wel jaarlijks.
 
Inlichtingen De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Herema State 1 (8501 AA) Joure, tel: 14 0514.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Straatweg
Oppervlakte / omvang 11,73,30 ha
Grondsoort veengrond
Ontsluiting via openbare weg "Straatweg"
Detailhuishouding het land is niet gedraineerd
Huidige bestemming natuur en het voorste deel (een klein deel) agrarisch
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 649,98 per jaar (eindjaar 2040)
Bodemverontreiniging de kavel is op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Kadastrale gemeente Oosterzee
Sectie O
Nummer(s) 21
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod