Holwerd

Gelegen aan en nabij de Ljouwerterdyk Oppervlakte / omvang: 9.32.20 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Ljouwerterdyk onder Holwerd, oppervlakte totaal 9.32.20 ha. Inlichtingen: de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 19 april 2023 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

Kadastrale gegevens:

Grondsoort:
De grondsoort betreft zware tot lichte klei.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op Klei.
 
Verkaveling:
De kavel bestaat uit 3 percelen. 
 
Drainage:
De 2 achterste percelen zijn gedraineerd.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting:
De kavel is ontsloten direct op de openbare weg, middels 1 dam.
 
Betalingsrechten:
Niet van toepassing.
 
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel (thans Noardeast-Fryslan), vastgesteld op 27-06-2013, is de Enkelbestemming Agrarisch.
Voor de volledige omschrijvingen van de bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Aanvaarding:
Bij gunning zal worden overlegd wat het moment van aanvaarding is. Dit kan zijn de datum van ondertekening van de koopovereenkomst, of zoveel eerder als partijen onderling overeenkomen.  
 
Datum aktepassering bij de notaris:
Maandag 8 mei 2023 of zoveel eerder of later indien partijen dit nader overeenkomen.
 
Betaling: Per datum aktepassering
Lastenverrekening: Per datum aktepassering
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Herinrichtingsrente:
Niet van toepassing.
 
Natuuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.
 
Erfdienstbaarheid:
Voor zover bekend zijn er geen erfdienstbaarheden.
 
Kettingbeding:
Voor de percelen is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 11 maart 2014 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 11 maart 2014 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u als gegadigde, zich te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noardeast-Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519 - 29 88 88, www.noardeast-fryslan.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Gelegen aan en nabij de Ljouwerterdyk
Oppervlakte / omvang 9.32.20 ha
Grondsoort Zware tot lichte klei
Ontsluiting Direct op de openbare weg middels 1 dam
Detailhuishouding De 2 achterste percelen zijn gedraineerd
Bodemverontreiniging De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod