Anjum

Boltawei Oppervlakte / omvang: 3.97.00 ha
Vraagprijs op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel akkerbouwland gelegen aan en nabij de Boltawei onder Anjum, totaal 3.97.00 ha eigendom. Inlichting E. (Eelke) Turkstra, M.: 06 -51 26 09 42.

OMSCHRIJVING:

Kadastrale gegevens:
Gemeente Anjum, sectie F, nummer 879, oppervlakte 3.97.00 ha.

Grondsoort:
De grondsoort betreft lichte zavel. 
 
Vorm, grootte:
De kavel bestaat uit 1 perceel.
 
Detailhuishouding:
Geheel gedraineerd, grotendeels 5 tot 10 jaar oud en om de 8 meter.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting/Erfdienstbaarheid:
Ontsluiting vindt plaats via de openbare weg. 
 
Natura 2000: N.v.t.
Veenweidevisie: N.v.t.
Kettingbeding: N.v.t.
Opstalrecht nutsvoorzieningen: N.v.t.
 

Bestemming:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Butengebied van de gemeente 
Dongeradeel, thans Noardeast-Fryslan, vastgesteld op 27-06-2013, heeft deze kavel de Enkelbestemming Agrarisch, deels de aanduiding Bouwvlak, de Functieaanduiding vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf en de Functieaanduiding specifieke vorm van wonen – tweede bedrijfswoning (betrekking hebbende op het aangrenzende erfperceel Boltawei 8 te Anjum).
Voor de volledige omschrijving kunt u kijken op ruimtelijkeplannen.
 
Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
 
Herinrichtingsrente: N.v.t.
Beheerpakketten: N.v.t.
Ganzengedoog/fourageergebied: N.v.t.
 
Oplevering:
Het land zal worden opgeleverd in de staat zoals het land er thans bij ligt.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noardeast Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888, www.noardeast-fryslan.nl of via ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatiede meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Akkerbouwbedrijf, Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs op aanvraag
Postcode Boltawei
Oppervlakte / omvang 3.97.00 ha
Grondsoort Lichte zavel
Ontsluiting Via de openbare weg
Detailhuishouding Geheel gedraineerd, grotendeels 5 tot 10 jaar oud en om de 8 meter
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod