Metslawier

Keechsdyk Oppervlakte / omvang: 2.99.00 ha
Vraagprijs op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Perceel land gelegen aan de Keechsdyk onder Metslawier - Morra, totaal 2.99.00 ha. Inlichtingen E. (Eelke) Turkstra, M.: 06 - 51 26 09 42.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Anjum, sectie G, nummers 998 en 999, totaal 2.99.00 ha.

Grondsoort:
De grondsoort betreft zware zavelklei, welke geschikt is voor akkerbouwgewassen. 
 
Verkaveling:
De kavel bestaat uit 1 perceel.
 
Drainage:
Het perceel is gedraineerd. 
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten op de openbare weg Keechsdyk.
 
Bestemming:
Volgens het vastgestelde bestemmingsplan Bȗtengebiet Dongeradeel d.d. 27 juni 2013  is de Enkelbestemming Agrarisch.
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde  bestemmingsplannen kunt u kijken op www.noardeast-fryslan.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering bij de notaris: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.
 
Erfdienstbaarheid:
Niet van toepassing.
 
Kettingbeding:
Niet van toepassing.
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs op aanvraag
Postcode Keechsdyk
Oppervlakte / omvang 2.99.00 ha
Grondsoort Zware zavelklei welke geschikt is voor akkerbouwgewassen
Ontsluiting Via de openbare weg Keechsdyk
Detailhuishouding Geheel gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod