Scharsterbrug

Scharren Oppervlakte / omvang: 8.44.75 ha
Vraagprijs: € 70.000,- per ha k.k.

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Scharren onder Scharsterbrug, totaal 8.44.75 ha. Inlichtingen R. (Reitze) Sybesma, M.: 06 - 51 24 91 80.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Langweer, sectie O, nummer 50 (1.45.85 ha) en 55 (6.98.90 ha), totaal 8.44.75 ha.

Grondsoort:
De grondsoort is op de grondsoortenkaart aangewezen als zand (nr. 50) en klei (nr. 55).
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
De kavel bestaat uit 1 perceel.
 
Detailhuishouding:
Op greppels gelegen.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting:
Ontsluiting vindt plaats via een recht van overpad op de openbare weg “De Scharren”.
 
Bestemming:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied Noord – 2017, van de Gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 16-09-2021 hebben de landerijen de Enkelbestemming Agrarisch. Tevens is het land gelegen in het Paraplubestemmingsplan gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones. Voor de volledige omschrijving en overige van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Opstalrecht:
Perceelsnummer 50 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen
Op een gedeelte van het perceel t.b.v. Liander N.V.
 
Aanvaarding:
In overleg.
 
Transportdatum: In overleg.
Betaling: Per transportdatum.
Lastenverrekening: Per transportdatum.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Herinrichtingsrente:
€ 228,24 in totaal per jaar met eindjaar 2040.
 
Beheerspakketten: Niet van toepassing.
Ganzengedoog/fourageergebied: Niet van toepassing.
 
Erfdienstbaarheid: 
Om op de openbare weg te komen is er ten gunste van het aangeboden perceel en laste van het perceel Langweer O 782 een recht van overpad gevestigd.
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Vraagprijs:
€ 70.000/ha kosten koper.
 
Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs: € 70.000,- per ha k.k.
Postcode Scharren
Oppervlakte / omvang 8.44.75 ha
Grondsoort De grondsoort is op de grondsoortenkaart aangewezen als zand (nr. 50) en klei (nr. 55).
Ontsluiting Via een recht van overpad op de openbare weg "De Scharren".
Detailhuishouding Op greppels gelegen.
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten.
Ruilverkavelingslasten € 228,24 per jaar met eindjaar 2040.
Erfdienstbaarheden Zie omschrijving.
Bodemverontreiniging De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod