Appelscha

Tilgrupsweg Oppervlakte / omvang: 11.65.00 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Tilgrupsweg onder Appelscha, toaal 11.65.00 ha. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser, mob.: 06 - 51 24 91 78.

OMSCHRIJVING
 
Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente, Makkinga, secite L, nummers 153, 154, 155 en 156 totaal 11.65.00 ha.
 
Grondsoort:
De grondsoort betreft zand.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Bouwland op Zand.
 
Bouwplan
2020
Perceelsnummers 153 en 154 aardappelen.
Perceelsnummers 155 en 156 suikerbieten en graan.
2021
Perceelsnummers  53 en 154 graan en suikerbieten.
Perceelsnummers 155 en 156 aardappelen.
2022
Akkerbouwgewassen (geen aardappelen) .
2023
Perceelsnummers 153 en 154 aardappelen.
Perceelsnummers 155 en 156 suikerbieten en graan.
 
Verkaveling:
De kavel bestaat uit 4 percelen. 
 
Drainage:
Geen drainage.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is niet verhuurd.
 
Ontsluiting:
De percelen zijn ontsloten direct op de openbare weg Tilgrupsweg.
 
Mest:
Grondgebonden mestrechten.
 
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld op 22-03-2016, is de Enkelbestemming Agrarisch met de Dubbelbestemming – Archeologie 5, de Dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie 1 en de gebiedsaanduiding – overige zone – recreatie zone. milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied.
Voor de volledige omschrijvingen en de (overige) van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.
 
Aanvaarding:
Eind december 2023.
 
Datum aktepassering bij de notaris:
Eind december 2023.
 
Betaling:
Per datum aktepassering.
 
Lastenverrekening:
Per datum aktepassering.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
 
Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.
 
Ganzenfourageergebied:
Niet van toepassing.
 
Veenweidevisie:
Niet van toepassing.
 
Natura 2000-gebied:
Het land ligt nabij een Natura 2000-gebied Drents Friese Wold.
 
Verzuring gevoelig gebied:
Het land ligt nabij een verzuring gevoelig gebied.
 
Zakelijk recht:
Niet van toepassing.
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd zoals deze er thans bij liggen.
 
Indicatieprijs:
€ 70.000,- per ha (kosten koper).
 
Inlichtingen
De heer A. (Drees) Visser
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 78
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE, Oosterwolde, tel: 14 0516 www.ooststellingwerf.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond, Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht onder voorbehoud
Postcode Tilgrupsweg
Oppervlakte / omvang 11.65.00 ha
Grondsoort Zand
Ontsluiting Direct op de openbare weg Tilgrupsweg
Detailhuishouding Geen drainage
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Bodemverontreiniging De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod