Wetsens

Jaerlawei 1 (9122 CT) Oppervlakte / omvang: 65.52.21 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een courant melkveebedrijf, bestaande uit een goed onderhouden stelpboerderij met woongedeelte en schuurgedeelte, bijschuur, recente ligboxenstal (2015) met melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging (2016) en (ruw)voeropslagen met afdeksysteem, totaal 65.52.21 ha eigendom bestaande uit uitstekende kleigrond (deels akkerbouwwaardig). Inlichtingen de heer Eelke Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 142 GVE ligboxen.
Totaal ca. 80 JVE ligboxen en 2 ruime strohokken voor jongste kalveren. 
 
Vergunde plaatsen conform NB-vergunning (datum 7 maart 2016):
Totaal A1.14: 142 stuks melkkoeien.
Totaal A3.100: 65 stuks jongvee tot 2 jaar.
Totale emissie 1.762 kg NH3/jr.
 
Omgeving:
Het bedrijf ligt in de gemeente Noardeast-Fryslân, in een gebied met zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven. Grondruil met akkerbouwers voor vruchtwisseling is zeer goed mogelijk.  Het dorpje Wetsens ligt op slechts enkele kilometers afstand van de Elfstedenstad Dokkum, waar vele school- en winkelvoorzieningen zijn. 
Meer informatie over Wetsens en het buurdorp Niawier: www.niawier-wetsens.nl.
 
Stelpboerderij - Woongedeelte:
De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1927. De laatste 3 jaar is de woning grondig gerenoveerd zoals de woonkeuken, woonkamer, badkamer, nieuwe elektriciteit etc.  
 
De woning is opgetrokken uit spouwmuren, pannendak, grotendeels betonnen vloeren en  houten verdiepingsvloeren. De kunststof kozijnen (in de gehele woning) zijn voorzien van thermopane beglazing (2021). De woning heeft muurisolatie op de begane grond. 
 
Verwarming is middels vloerverwarming en op de verdieping elektrische verwarming. 
De woning is aangesloten op gas, water, elektra en glasvezel. 
 
Indeling woning:
Begane grond: Entree, bijkeuken, woonkeuken, woonkamer, opkamer, hobbykamer, slaapkamer, zeer ruime en moderne badkamer (ca. 35 m2 ; 2020) met grote sauna, jacuzzi, ruime douche en toilet; tevens nog een 2e toilet op de begane grond.   
Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, klein kamertje, berging. Tevens is er een kelder aanwezig.
Zolder: Ruime zolder welke wordt gebruikt als bergruimte. 
 
Stelpboerderij- Schuurgedeelte:
De traditionele schuur heeft afmetingen van ca. 20 x 18 meter. 
De schuur heeft houten gebinten, steensmuren, rieten dak en is toegankelijk middels een sectionaal roldeur. De schuur doet dienst als garage, opslag en berging. 
 
Bijschuur:
Het voormalige lytshûs is van 1912 en heeft steensmuren. Twee dakdelen zijn met asbest golfplaten gedekt. De rest van het dak heeft asbestvrije golfplaten. Deze schuur wordt gebruikt voor opslag. 
 
Ligboxenstal (2015):
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 2015 gebouwd (gebouwd volgens de MDV richtlijnen). De stal heeft afmetingen van ca. 60 x 30 meter, o.a. ingericht met 142 ligboxen voor GVE. De mestkelders, voorzien van een emissie-armevloer (code A1.14), hebben een inhoud van ca. 3.000 m³. Het dak is met sandwichpanelen gedekt voorzien van 150 stuks zonnepanelen (2020). Samen met de jongveestal en de werktuigenberging zijn er nog eens ca. 1.000 zonnepanelen, waarvoor een vergoeding geldt voor de verhuur van het dak. De huuropbrengst hiervan is ca. € 4.000,- per jaar; in 2036 gaan de zonnepanelen over in eigendom. 
 
Tevens is er een selectiepoort voor het selecteren van koeien naar de afkalfruimte / selectieruimte. 
 
Kenmerken:
- Ca. 142 ligboxen GVE;
- Zwevende boxen met 5-sterren koematrassen;
- Zelfsluitend voerhek;
- Ruime afkalbox / selectieruimte;
- 4 krachtvoerboxen met afsluithek;
- Mestkelders ca. 3.000 m³;
- Opdrijfhek;
- Mestrobot (JOZ);
- Aanschuifrobot (JOZ);
- Elektrische mestmixer;
- Weerstation voor aansturing zijwandventilatie.
 
Melkstal en tanklokaal:
De inpandige 2x12 zij-aan-zij melkstal (GEA) heeft koeherkenning, elektronische melkmeting, automatische afname, individuele voerverstrekking, ventilator voor verkoeling in de zomer en een in hoogte verstelbare vloer. Onder de melkstal is een Subway waar de melkapparatuur aanwezig is, alsook watertanks. In het tanklokaal bevindt zich de eigen melkkoeltank van 15.000 liter (Mueller). 
 
Jongveestal:
De 2+2 rijïge jongveestal is in 1980 gebouwd. De stal heeft afmetingen van ca. 40 x 25 meter. De dak is met sandwichpanelen (21014) gedekt en het spantwerk is van staal. De mestkelder(s) met roostervloer heeft een opslagruimte van ca. 600 m³.
 
Kenmerken:
- Ca. 80 ligboxen voor jongvee;
- Strohokken voor jongste kalveren;
- Ruimte voor eenlingboxen;
- Zelfsluitend voerhek;
- Sandwichpanelen dak (2014);
- Zonnepanelen (verhuurd dak).
 
Werktuigenberging:
De werktuigenberging is in 2016 gebouwd. De berging heeft afmetingen van ca. 30 x 15 meter en is gebouwd van stalen spanten, damwand gevels op stenen voet, dak van stalen damwandplaten en deels betonnen vloer. De werktuigenberging is toegankelijk zowel aan de voor- als aan de achterkant.  
 
Sleufsilo’s:
1) ca. 50 x 9,65 x 2 meter (2010);
2) ca. 58,5 x 9,65 x 2 meter (2013);
De sleufsilo’s hebben een Kornet afdeksysteem met waterslurven.
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats van ca. 18 x 6 met opstaande rand; 
- Diverse (polyester) silo’s voor krachtvoer- en kunstmestopslag;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen.
 
Landerijen:
De huiskavel is ca. 52.66.56 ha groot. Op een kleine kilometer afstand ligt een veldkavel bestaande uit 3 percelen met een oppervlakte van ca. 8.26.65 ha. Bij Metslawier / Reidswal op ca. 4 km afstand ligt een perceel van 2.99.00 ha. 
Dit zijn kadastrale oppervlakten, waarbij is gerekend met 1.60.00 ha erf/ondergrond gebouwen. De grondsoort varieert in de huiskavel van lichte zavelklei tot achterin de kavel lichte klei. In de huiskavel ligt o.a. een perceel van ca. 11 ha welke van zeer goede kwaliteit is (lichte zavelklei). De veldkavels zijn eveneens van een goede kwaliteit met als grondsoort zavelklei (akkerbouwwaardig). Alle percelen zijn gedraineerd, waarbij de meeste drainage van 2010 tot 2012 is aangelegd; de drainage van het perceel bij Metslawier is van oudere datum.  
 
 
Bestemmingsplan(nen):
 
Volgens de vigerende bestemmingsplannen is de bestemming Agrarisch. 
Een deel van het erfperceel heeft de dubbelbestemming Waarde – Archeologie monument, de dubbelbestemming Waarde – Archeologie waardevol terrein en de dubbelbestemming Waarde – Rijksmonument. Dit betreft de terp bij de gebouwen, waarbij de gebouwen zelf geen monument zijn. 
 
Functieaanduiding:
Specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf.
specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf.
 
Gebiedsaanduiding:
Vrijwaringszone - straalpad.
 
Voor de volledige omschrijvingen van de bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519 – 29 88 88, www.noardeast-fryslan.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
NB-VERGUNNING
Voor de locatie is een NB-vergunning verleend (datum 7 maart 2016 ) voor 142 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A1.14), ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van 
afdichtflappen, met mestschuif (BWL2010.35.V4) en 65 stuks vrouwelijk jongvee  tot 2 jaar (categorie A3.100). Totale emissie 1.762 kg NH3/jr. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich hebben meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.
 
Bovengrondse tank(s): Dieselolietank ca. 1.200 liter.
 
Betalingsrechten: Niet van toepassing.
 
Fosfaatrechten: De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen en kunnen eventueel worden overgenomen tegen een nader overeen te komen prijs. 
 
Jachtrecht: Is verhuurd.
 
Energielabel: Nog geen definitief energielabel aanwezig.
 
Ruilverkavelingslasten:  Niet van toepassing.
 
Kettingbeding: Zie omschrijving bij “Kwalitatieve verplichting met kettingbeding” hierna in de brochure gemeld.
 
Natuur(pakketten): Niet van toepassing.
 
Opstalrecht: Perceelsnummer 513 (met de kadastrale omschrijving Openbaar vervoer) kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Kabelexploitatiemaatschappij West-Holland B.V. Het betreft een eeuwig durend recht van opstal.
 
Opstalrecht met kwalitatieve verplichting: Perceelnummer 550 en 543 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Enie.nl Dakhuur I B.V. voor de duur van 16 jaar (eindjaar 2036) inhoudende dat de het dak/de daken van de stal zijn verhuurd “Het Opstalrecht geeft Opstaller het recht om op het Dak, op casu quo in het Gebouw en op casu quo de Onroerende Zaak de Opstallen aan te brengen, in eigendom te hebben en te houden, te gebruiken, te onderhouden, te herstellen en zo nodig te vervangen”. Etc. “De Opstallen bestaan uit een uit fotovoltaische installatie bestaande onder meer uit zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektriciteit met bijbehorend(e) omvormers, bekabeling, leidingen, draagstructuren, digitale kilowattuurtellers, zekeringen, schakel- en meetbord, verlichting en monitoringsinstallatie, aansluiting op de telefoonlijn of internetaansluiting, EAN-aansluiting en netaansluiting, alsmede alle andere zaken en constructies die met het voorgaande verband houden met bijbehorende voorzieningen en werken”.
 
Zakelijk recht: De perceelnummers 318 en 324 kent de aantekening zakelijk recht t.b.v. de Gemeente Noardeast-Fryslan.
Perceelnummer 693 kent de aantekening zakelijk recht op een gedeelte van het perceel t.b.v. Vitens N.V.
 
Erfgoedwet/Rijksmonument: De perceelnummers 887, 540 en 551 kennen de aantekening Erfgoedwet. Het betreft hier een terp daterende van de 5e – 7e eeuw. 
 
Kwalitatieve verplichting met kettingbeding: Ten aanzien van perceelnummer 513 (met de kadastrale omschrijving Openbaar vervoer) geldt een kwalitatieve verbintenis dan wel een kettingbeding ten behoeve van de rechtsvoorganger(s) zijnde de NS Vastgoed B.V. / Railinfratrust B.V.
 
Erfdienstbaarheid: Er is een openbaar wandelpad, waarvan de route deels over het erf van het melkveebedrijf ligt. 
 
Veenweidevisie: Niet van toepassing.
 
Ganzenfourageergebied: De afstandskavel, de perceelnummers 998 en 998 liggen in een ganzenfourageergebied.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en  overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl.  eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging : uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf, Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Jaerlawei 1 (9122 CT)
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 65.52.21 ha
Type woonhuis Woongedeelte van stelpboerderij
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar 1927
Aantal kamers 8 (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen inclusief glasvezel (m.u.v. kabel en riolering)
Traditioneel bedrijfsgedeelte Traditionele schuur ca. 20 x 18 meter
Ligboxenstal 2015: 2+2 rijig; ca. 60 x 30 meter; 142 GVE-boxen
Melkstal en tanklokaal 2x12 zij-aan-zij melkstal (GEA); melkkoeltank ca. 15.000 liter (Mueller)
Jongveestal 1980: 2+2 rijig; ca. 40 x 25 meter; ca. 80 JVE-boxen
Werktuigenberging / loods 2016: ca. 30 x 15 meter
Sleufsilo’s 2 Sleufsilo's
Grondsoort Huiskavel: lichte zavelklei tot achterin lichte klei; ca. 11 ha van zeer goede kwaliteit (lichte zavelklei). Veldkavels: zavelklei (akkerbouwwaardig)
Detailhuishouding Geheel gedraineerd
Beheerspakket / ganzengedooggebied Kavel bij Morra / Metslawier is geheel gelegen in een ganzenfourageergebied
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten Niet van toepassing
Bodemverontreiniging De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod