Anjum

Bantswei 3 (9133 DW) Anjum Oppervlakte / omvang: 2.69.35 ha (eventueel uit te breiden met ca. 50 ha eigendom)
Vraagprijs op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een keurig akkerbouwbedrijf gelegen onder Anjum, bestaande uit een woning, garage, aardappelbewaarloods van 1988 en aardappelbewaarloods / koelloods van 2000, schuurkas, (erf) verhardingen en landerijen in eigendom, totaal 2.69.35 ha. Tevens te koop ca. 50 ha eigendom, zie voor meer informatie onze website bij de landerijen onder Anjum. Inlichtingen de heer Eelke Turkstra M.: 06-51260942.

Woning 
De woning is in 1988 gebouwd. Traditioneel opgetrokken in spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De beganegrondvloer en verdiepingsvloer zijn van beton. 
Er is dak-, muur- en vloerisolatie aanwezig. De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming en deels vloerverwarming; de HR-combiketel is van 2017.
De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie. 
 
Indeling woning:
Begane grond: hal/entree, woonkeuken, woonkamer, slaapkamer/kantoor, douche, bijkeuken.
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer met toilet, berging.
 
Aardappelbewaarloods (1988):
De geheel geïsoleerde aardappelbewaarloods is in 1988 gebouwd en heeft afmetingen van ca. 42 x 26 meter. De gevels van de loods zijn van geïsoleerde platen. Het dak is met asbestgolfplaten gedekt en het spantwerk is van staal. 
 
Kenmerken:
- Opslagcapaciteit: ca. 700 - 800 ton aardappelen;
- Nokhoogte ca. 9,5 meter;
- Goothoogte ca. 4,5 meter.
- Ventilatie: mechanische ventilatie / ondergrondse ventilatie.
 
Aardappelbewaarloods / koelloods (2000):
Deze geheel geïsoleerde loods is in 2000 gebouwd en heeft afmetingen van ca. 42 x 34 meter (inclusief overkapping). De gevels en het dak van de loods zijn van geïsoleerde platen. 
De spanten zijn van gegalvaniseerd staal en de loods is voorzien van drukwanden.  
De loods is voor ca. de helft in gebruik als koelloods. 
 
Kenmerken:
- Opslagcapaciteit: ca. 1.300 kuubskisten. 
- Nokhoogte ca. 13,5 meter;
- Goothoogte ca. 7,5 meter.
- Ventilatie: mechanische ventilatie;
- Koeling: mechanische koeling.
 
Schuurkas:
De schuurkas is in 1988 gebouwd en heeft afmetingen van ca. 25 x 12 meter. De kas is opgetrokken in glas.
 
Kenmerken:
- Nokhoogte: ca. 7 meter;
- Goothoogte: ca. 4 meter.
 
Overig:
Functionele betonnen verhardingen rondom de opstallen.
 
Perceel akkerbouwland:
Het perceel akkerbouwland is gelegen ten noordoosten van de opstallen met een kadastrale oppervlakte van 1,83,50 ha. De grondsoort is lichte zavel. Het land is gedraineerd. Ontsluiting vindt plaats via het erfperceel direct op de openbare weg Bantswei.
 
Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel van de gemeente Dongeradeel (thans Noardeast-Fryslan), vastgesteld op 27-06-2013 heeft de locatie de Enkelbestemming Agrarisch, met aanduiding Bouwvlak, Functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf, deels de Enkelbestemming Water en deels de functieaanduiding specifieke vorm van water – waardevolle waterloop.
 
Perceel land:
Het perceel land heeft de Enkelbestemming Agrarisch.
 
Voor de volledige omschrijving van de bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Ook adviseren wij u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noardeast-Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-, 298888, www.noardeast-fryslan.nl.
 
BIJZONDERHEDEN
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Dieselolietank met een inhoud van ca. 5.000 liter zit bij de koop inbegrepen
 
Betalingsrechten: N.v.t.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd
 
Energielabel: De woning heeft energielabel B.
 
Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.
 
Kettingbeding:  Voor perceelnummer 778 is mogelijk vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop op 31-10-2014 mogelijk een beroep is gedaan. Op 
grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 10-10-2014 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Opstalrechten:
Perceelnummer 1033 kent een drietal opstalrechten op een gedeelte van het perceel ten behoeve van:
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
EBN B.V.
Exxonmobil Producing Netherlands B.V. 
Vanwege een eerdere kadastrale splitsing zijn deze opstalrechten feitelijk van toepassing op het naastgelegen perceel 1032, maar staan ze nog vermeld in het Kadaster bij o.a. perceel 1033. 
 
Erfdienstbaarheid: N.v.t.
 
Veenweidevisie: N.v.t.
 
Natura 2000: N.v.t.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en  overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs : op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Akkerbouwbedrijf
Prijs Vraagprijs op aanvraag
Postcode Bantswei 3 (9133 DW) Anjum
Bedrijfssoort Akkerbouwbedrijf
Oppervlakte / omvang 2.69.35 ha (eventueel uit te breiden met ca. 50 ha eigendom)
Bouwjaar 1988
Aantal kamers 7 (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie
Aardappelbewaarloods Bouwjaar 1988: ca. 42 x 26 meter; Opslagcapaciteit ca. 700 -800 ton aardappelen en Bouwjaar 2000: ca. 42 x 34 meter,; Opslagcapaciteit ca. 1.300 kuubskisten.
Landerijen Perceel akkerbouwland
Grondsoort Lichte zavel
Ontsluiting Direct op de openbare weg Bantswei
Detailhuishouding Geheel gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod