Hemrik

Binnenwei 69 Oppervlakte / omvang: 45.82.25 ha (eigendom 13.67.00 ha, erfpacht 32.15.25 ha) + ca. 12 ha losse pacht
Verkocht onder voorbehoud

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een keurig melkveebedrijf in De Hemrik, bestaande uit kop-rompboerderij, ligboxenstal voor 86 GVE en 28 stuks jongvee (1980 en 2009), overige opstallen en goede zandgrond. De totale oppervlakte (incl. erf/ondergrond) is 13.67.00 ha eigendom en 32.15.25 ha erfpacht (kadastrale oppervlakte). Daarnaast kan ca. 12 ha losse pacht worden gebruikt. Inlichtingen de heer Eelke Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42.

Omschrijving:
Er is een Nb-vergunning voor het houden van 100 stuks melkvee en 70 stuks jongvee.  De uitstekende melkveestapel (melkproductie ca. 12.000 liter per koe) kan desgewenst mee over worden genomen. 
 
Omgeving:
Het bedrijf is gelegen in de gemeente Opsterland met het gemeentehuis in Beetsterzwaag.  De afstand tot Gorredijk en Drachten is respectievelijk 7 en 12 kilometer.  Hier zijn vele (stedelijke) voorzieningen aanwezig als scholen, Kerken, winkels, verenigingen etc. In Hemrik is een basisschool. Voor meer informatie over Hemrik kunt u kijken op www.hemrik.nl
 
Woongedeelte van de kop-rompboerderij:
De traditionele boerderij is gebouwd rond 1900. De woning is opgebouwd uit steens- en spouwmuren en heeft een geïsoleerd pannendak, betonnen begane-grondvloeren, houten kozijnen en thermopane beglazing. Tevens is er vloer- en muurisolatie aanwezig.
 
De indeling is als volgt: 
Begane grond: entree/bijkeuken, woonkeuken en woonkamer, slaapkamer, badkamer, WC. 
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers. 
 
De woning is voorzien van centrale verwarming en de keuken heeft vloerverwarming.  
 
De nutsvoorzieningen bestaan uit gas, water en elektra. Er is tevens aansluiting op de gemeentelijke riolering en op glasvezel. 
 
Schuurgedeelte van de kop-rompboerderij:
In de schuur bevinden zich 8 strohokken voor de jongste kalveren en er zijn 2 paardenboxen.  In de schuur is tevens het kantoor gesitueerd. 
 
Het dak van de schuur is in 1997 vernieuwd en bestaat uit asbestvrije golfplaten welke deels zijn onderschoten met riet. 
 
Ligboxenstallen:
De ligboxenstal van 1980 is ingericht met 2 melkrobots, tanklokaal met een melkkoeltank van 10.300 kg, 13 ligboxen voor droge koeien en 28 pinken, separatieruimte en 2 afkalfboxen. 
De 2 melkrobots zijn van het type Lely A5 en zijn van 2019. 
 
De stal is opgetrokken uit stalen spanten, asbest dak en roostervloer met mestkelder van ca. 500 m3. De stal is voorzien van zijwandventilatie met schermdoek.
 
De 0+2-rijige ligboxenstal van 2009 (met veel koecomfort) heeft 75 diepstrooisel boxen voor grootvee. De stal heeft een dichte vloer, waarbij de Lely Collector voor de afvoer van de mest zorgt. Het aanschuiven van het voer gebeurt automatisch met de Lely Juno voeraanschuiver. De Lely koeborstel zorgt voor heerlijke ontspanning bij de koeien. 
 
Mestopslag:
Het mestbassin van 2016 heeft een inhoud van ca. 2.200 m3. Deze mestopslag is in 2021 gekeurd. 
 
Kapschuur voor jongvee:
De kapschuur heeft afmetingen van ca. 16 x 14 meter en is opgetrokken uit damwand platen. De kapschuur doet dienst als jongveestalling in strohokken en 10 ligboxen. Hier is een mestkelder van ca. 400 m3.
 
Ruwvoeropslag en opslag vaste mest:
- 3 sleufsilo’s:
ca. 30    x 7½ x 1,25 meter 
ca. 30    x 8    x 1,50 meter 
ca. 30    x 8    x 1,50 meter 
 
- 3 sleufsilo’s voor bijproducten
ca. 10    x 4    x 1,00 meter
ca. 12    x 3    x 1,00 meter
ca. 12    x 3    x 1,00 meter
 
- Vaste mest:
Ca. 16 x 4 meter met opstaande rand
 
Landerijen:
Uitgaande van 1.50.00 ha erf/ondergrond is er een oppervlakte cultuurgrond van ca. 12.17.00 ha (kadastrale maat) eigendom. Daarnaast is er 32.15.25 ha erfpacht bij het bedrijf.  Er is de mogelijkheid om ca. 12 ha bij te pachten middels kortlopende pacht. 
 
De gemeten maat van het land is ca. 53,5 ha.
De grondsoort is zand. Ca. 4½ ha van het eigendomsland is gedraineerd en ca. 17 ha van de erfpachtkavel. 
De ontsluiting is via de openbare weg en via een eigen zandpad.  
 
Vergunningen:
Het bedrijf heeft een Nb-vergunning voor het houden van 100 stuks melkvee en 70 stuks jongvee (1.608 kg NH3 per jaar).
 
Bestemmingsplan:
Het geheel heeft de enkelbestemming “Agrarisch” (bestemmingsplan Buitengebied Opsterland d.d. 8-1-2018).
 
Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Opsterland te Beetsterzwaag, of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
OVERIG
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad en de mestvoorraden dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Vee/machines: Ter overname; deze zijn derhalve niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Dieselolietank.
 
Betalingsrechten: Deze zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding; de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Fosfaatrechten: Ter overname; deze zijn derhalve niet bij de vraagprijs inbegrepen.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Energielabel: De woning heeft een voorlopig energielabel. Bij de aktepassering zal een definitief label worden aangeleverd. 
 
Ruilverkavelingslasten:  € 2.257,34 per jaar met als eindjaar 2033. 
 
Erfdienstbaarheden: Over het pad met kadastraal nummer 206 hebben de woningen Binnenwei 71 en 73 recht van weg. Op het erf staat een Liander transformatorhokje, waarbij Liander recht van weg heeft over het erf. 
 
Opstalrecht nutsvoorzieningen:  Er is een opstalrecht ten behoeve van Vitens. 
 
Zonnepanelen: N.v.t.
 
Natuurbeheerpakketten (SNL): Niet aanwezig. 
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper. Hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en  overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met Eelke Turkstra (06-512 60 942) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf
Verkocht onder voorbehoud Ja
Prijs Verkocht onder voorbehoud
Postcode Binnenwei 69
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 45.82.25 ha (eigendom 13.67.00 ha, erfpacht 32.15.25 ha) + ca. 12 ha losse pacht
Type woonhuis Woongedeelte van kop-rompboerderij
Bouwjaar Rond 1900
Aantal kamers 7 (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen
Schuur / berging Traditionele schuur; 8 strohokken en 2 paardenboxen
Ligboxenstal Stal - 1980: 13 ligboxen voor droge koeien en 28 pinken, separatieruimte en 2 afkalfboxen. Stal 2 - 2009: 0 + 2 rijig, 75 boxen
Melkstal en tanklokaal Stal - 1980: 2 melkrobots Lely a5 van 2019, melkkoeltank ca. 10.300 kg
Jongveestal Kapschuur voor jongvee ca. 16 x 14 meter, strohokken en 10 ligboxen.
Sleufsilo’s 6 Sleufsilo's
Grondsoort Zand
Ontsluiting Via openbare weg en via een eigen zandpad
Detailhuishouding Ca. 4,5 ha eigendomsland is gedraineerd en ca. 17 ha van de erfpachtkavel
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 2.257,34 per jaar met eindjaar 2033
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod