VVO

Voor veehouders geldt tegenwoordig de mestverwerkingsplicht. Deze verschilt per regio. Onze experts kunnen u er alles over vertellen.

VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomst)

Voor veehouders geldt tegenwoordig de mestverwerkingsplicht. Deze plicht houdt in dat veehouders vandaag de dag verplicht zijn om een percentage van de mest die op het bedrijf is geproduceerd, te verwerken.

Het percentage van de op het bedrijf geproduceerde mest dat verwerkt moet worden verschilt per regio. De overheid zet hiermee in op een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet. Dit is dan ook de inzet van deze regelgeving. Maar veel veehouders zijn niet in het bezit van eigen land of kunnen niet genoeg kilo’s op hun land plaatsen. Zij kunnen gebruik maken van een VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomst). Veehouders die een VVO kopen kunnen hun mestverwerkingsplicht op deze manier overdragen.

​Als u niet in staat bent om genoeg mest te (laten) verwerken, dan kunt u door middel van VVO kopen uw mestverwerkingsplicht overdragen. Ook andersom is het mogelijk. Als u meer mest kunt verwerken dan dat u bij wet verplicht bent dan kunt u VVO verkopen.

Heeft u vragen over Vervangende Verwerkings Overeenkomst of wilt u een vrijblijven offerte ontvangen? Neem dan gerust contact op met onze agrarisch adviseur Ferdinand Boersma via 06-51249177 of 058-2849171.

Deze informatie is met zorg samengesteld, aan eventuele onjuist- en/of onvolkomenheden in de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.