Ledenleveringsbewijzen

Per 1 oktober 2017 verdwijnt het bietenquotum. Dit wordt omgezet in zogenaamde ledenleveringsbewijzen (LLB).