Fosfaatrechten

Heeft u fosfaatrechten en wilt u die overdragen? Vanaf 15 januari 2018 kunt u de overdracht van fosfaatrechten melden. We spreken van een overdracht wanneer u de fosfaatrechten overdraagt aan een ander bedrijf met een ander Kamer van Koophandel nummer.

Fosfaatrechten

Hebt u fosfaatrechten en wilt u die overdragen? Of zoekt u fosfaatrechten? Wij kunnen u hiermee helpen. Agri Vastgoed bemiddelt tussen melkveehouders en zorgt voor de juiste afwikkeling van de overdracht.

Fosfaatrechten? 

 
Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. Het doel van het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich alleen op landbouwbedrijven met bedrijfsmatig gehouden melkvee, omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid. Hierdoor is het productieplafond voor fosfaat overschreden. 
 
 
Afroming bij overdracht
 
Vanaf 15 januari 2018 kunt u de overdracht van fosfaatrechten melden. We spreken van een overdracht wanneer u de fosfaatrechten overdraagt aan een ander bedrijf met een ander Kamer van Koophandel nummer. Bij de overdracht van fosfaatrechten worden de fosfaatrechten momenteel met 20% afgeroomd.  Wanneer vindt er precies 20% afroming plaats?
 
- Overdragen van losse fosfaatrechten.
- De overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen.
- Leasen van fosfaatrechten. Wanneer de heen- en de teruglease binnen 1 kalenderjaar plaatsvindt, dan wordt er één keer afgeroomd.
 
Voorbeelden van afroming hiervan zijn:
 
- Natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt naar NV/BV.
- Natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt aan persoon waarmee geen bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad.
- Natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt aan een maatschap zonder een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad.
 
Afroming vindt niet plaats bij:
 
- Erfopvolging
- Een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad.
- Vorming van een man-vrouw maatschap, man-vrouw V.O.F. of man-vrouw CV. Dit geldt zowel voor een huwelijk als een geregistreerd partnerschap.
- Bij overdracht van de fosfaatrechten naar het bedrijf waar ze eerder dat kalenderjaar vandaan kwamen.
 
Voorbeelden wanneer afroming niet van toepassing is:
 
- Natuurlijk persoon die zijn fosfaatrechten zelf inbrengt in maatschap met anderen.
- Natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt aan maatschap met een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad (ongeacht wie er verder in zit).
- Natuurlijk persoon in een maatschap die de fosfaatrechten op naam van de maatschap overdraagt aan een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad (geen bv/nv) (ongeacht of die in een maatschap zit).
 
Blokkaderecht
 
Rust er een blokkaderecht op uw fosfaatrechten en wilt u verkopen? Uw hypotheekhouder moet dan akkoord geven voor de overdracht van de fosfaatrechten.
 
Kosten
 
Voor de verwerking van de overdracht in fosfaatrechten betaalt u leges. De hoogte van deze leges is  €100,- per transactie. De verwerver ontvangt binnen 14 dagen een factuur.
 
(Ver)kopen? 
Binnen Agri Vastgoed werken wij met een officiële derdengeldrekening. Dit houdt in dat de kopende partij het geld overmaakt naar de derdengeldrekening. Vanaf dat moment kan de overdracht van fosfaatrechten aangemeld worden bij RVO. Wanneer beide partijen een nieuwe beschikking hebben ontvangen waarbij de fosfaatrechten zijn geregistreerd, wordt het geld overgemaakt naar de verkopende partij. Zo bent u als koper én als verkoper zeker dat het bedrag veilig staat geparkeerd. 
 
Hebt u vragen over fosfaatrechten, neem dan gerust contact op met onze agrarisch adviseur Jantine Akkerman via 06-13592130 of 058-2849171
 
Bron: RVO