Aan- en verkoop landbouwgrond, melkvee- en akkerbouwbedrijven

Aankoop en verkoop melkveebedrijven, akkerbouwbedrijven en landbouwgrond

De agrarische sector is door vele regels sterk aan verandering onderhevig. Het kopen of verkopen van een melkveebedrijf of agrarisch bedrijf is een complexe materie.

Grote financiële belangen spelen een rol maar vaak is de verkoop of aankoop van een boerderij ook een emotionele gebeurtenis.

Wanneer u een melkveebedrijf of akkerbouwbedrijf wilt (ver)kopen, uw bedrijf wilt uitbreiden, landbouwgrond wilt aan- of verkopen of een bedrijfsovername wilt realiseren komen hier een hoop zaken bij kijken. Agri Vastgoed denkt met u mee over de mogelijkheden en kijkt daarbij ook naar de fiscale en juridische kant. Op basis hiervan gaan we op zoek naar de beste oplossingen voor uw onderneming.

Ga direct naar