Klantervaringen

Sjouke en Folkert Kiestra, Wyns

Agri Vastgoed heeft ons geholpen bij:

De bedrijfsverplaatsing van ons biologisch melkveebedrijf. Het bedrijf in Poppenwier is verkocht en het huidige biologische melkveebedrijf in Wyns is aangekocht. In Poppenwier was de verkaveling van de landerijen slecht en het aangekochte bedrijf in Wyns is een mooi vrij gelegen bedrijf met een aaneengesloten kavel kleigrond van ca. 53 ha. Voor beweiding is dit een perfecte locatie. 

 

Hoe heeft u de samenwerking met agri■vastgoed ervaren en wat is u het meest opgevallen bij deze samenwerking?

De samenwerking met Eelke Turkstra is prima verlopen; afspraken werden nagekomen en Eelke heeft snel actie ondernomen. Eelke is een echte “trochpakker”.

 

Hoe waarschijnlijk is het dat u ons zou aanbevelen aan anderen?

Agri Vastgoed heeft een positieve indruk achtergelaten en ik zou Agri Vastgoed dan ook zeker aanbevelen! 

 

De heer W. Smit

Hoe bent u bij ons kantoor terecht gekomen?
Ongeveer 3 jaar geleden, moest mijn broer, tot dan actief veehouder, vanwege fysieke omstandigheden zijn bedrijf beëindigen. Na nadere oriëntatie en verkregen positieve informatie van vertrouwenspersonen, hebben wij gekozen voor de heer Sybesma van Agri Vastgoed om het land te verkopen.

Deze verkoop is destijds prima verlopen. De heer Sybesma heeft hierbij het nodige vertrouwen gewekt. Het was dan ook een logische stap om, na het overlijden van mijn broer, weer voor hem te kiezen als verkoopmakelaar van het betreffende onroerend goed, Hoofdweg 16 te Echten.
Vanaf het begin van dit traject is het verloop ervan overzichtelijk, duidelijk en voortvarend geweest!


Hoe heeft u de samenwerking met Agrivastgoed ervaren en wat is u het meest opgevallen bij deze samenwerking?
Reitze Sybesma was professioneel, duidelijk en vooral open en informatief inzake overleggen, telefonisch en overige communicatie. Vragen, kwesties, werden snel en servicegericht opgepakt met een prima communicatie hierover naar mij toe.
Het kantoor van de heer Sybesma en zijn collega’s waren servicegericht, adequaat en steeds beschikbaar voor vragen etc., mijnerzijds.
Kortom, makelaar en zijn “ backoffice”, waren eenduidig en klantgericht.

 

Mevrouw A. Visser, Hilaard

Ik heb nooit één keer gedacht dat er een andere keuze werd gemaakt dan wat ik zelf zou willen.

Aanleiding
Antje Visser en de kinderen Jense, Silke en Hieke verloren op 1 januari 2022 plotseling haar man en hun heit. Dat had enorme gevolgen voor de melkveehouderij op de Hilaerdermieden in Hilaard. Gelukkig had ze snel iemand gevonden die de boerderij voor haar wilde waarnemen. Antje: ‘Niet alleen voor het melken, maar echt alles.’ Dat gaf Antje de tijd om te onderzoeken wat ze wilde. Samen met makelaar Reitze Sybesma van Agri Vastgoed en accountant Hein Mensonides van Flynth werden alle mogelijkheden tegen het licht gehouden.

Adviseurs
De accountant Hein Mensonides van Flynth, is al jaren de vaste contactpersoon van het bedrijf. Hein is steeds een belangrijke spil geweest. Ook om te sparren over bijvoorbeeld wat ze zou willen en welke mogelijkheden ze heeft. Hij kent de familie en het bedrijf heel goed. Antje: ‘Dan is het niet alleen puur zakelijk maar ook menselijk.

Hein had Reitze Sybesma van Agri Vastgoed uit Heerenveen voorgesteld als verkoopmakelaar. Antje: ‘Dat was een hele goede keus. Reitze is een hele prettige man. Ik ben natuurlijk een leek in deze zaken. Ik moest wel iemand hebben waarop ik kon vertrouwen. Die het goed met mij voor heeft en ook alle mogelijkheden en opties bekijkt. En dat vertrouwen had ik gelijk in Reitze.’

Beide heren hadden een adviserende rol richting Antje. Dit zijn de opties en dit zijn de voor- en nadelen. Op deze manier kon zij een goede en eigen afweging maken. Antje: ‘Dat vond ik wel mooi, Reitze pakte zijn rol heel breed op. Dat is zijn rol misschien ook wel. Het was niet alleen een makelaar voor mij. Samen met Hein of dat ze elkaar triggerden. We waren een mooi trio.’

Onderzoeken
Vanaf februari/maart 2022 heeft Hein diverse opties doorgerekend: doorgaan, samenwerken, blijven wonen in combinatie met grond verkopen, stoppen.

In juni 2022 volgde de kennismaking met Reitze. Antje: ‘Keuze van stoppen was toen nog niet gemaakt. Ik had de wens om er te blijven wonen. Dus eerst deze mogelijkheden onderzocht. Kunnen we wat anders met de gebouwen doen. Bijvoorbeeld het doorzetten van mijn hobby De Strunskuorre. Dat wie ús plak, daar was ik met Jan. Als ik daar zou weggaan, dan was Jan er ook niet meer.’ Samen met Reitze is ook onderzocht wat met de stallen gedaan kon worden. Ook financieel.

Keuzes
Antje: ‘Samenwerken met iemand anders zag ik al snel niet zitten. En als ik hier blijf wonen dan gaat het bedrijf verloren. Dat is zonde na alles wat we hadden opgebouwd. Het bedrijf was klaar om door te gaan.’ Optie was ook om de grond los te verkopen en iets anders te doen met de gebouwen. Antje: ‘Maar ik vond het steeds meer zonde dat het bedrijf dan verloren ging en alles uit elkaar werd gehaald.’

Besluit
Antje: ‘In augustus heb ik de definitieve keuze gemaakt voor volledige verkoop. Dat betrof de 130 melkkoeien inclusief jongvee, de huiskavel van 53 ha en alle andere onderdelen van het melkveebedrijf.

We hebben toen 3 serieuze rondleidingen gedaan. De andere belangstellenden hebben we eerst afgezegd. ‘Ik deed de rondleidingen zelf en Reitze liep op de achtergrond mee. Dat was ook goed voor mijn eigen proces. Al ben ik geen boerin, ik kon vertellen over het bedrijf. Ik wist wel hoe Jan het allemaal had bedacht en in zijn hoofd had. Dan voelde ik mij ook wel grutsk om daarover te vertellen. Wilfred en Mirjam van Zanten waren de eersten die de rondleiding kregen. En die hebben het uiteindelijk ook gekocht’ zo vertelt Antje.

Afronding
Reitze en Antje zijn samen naar de notaris geweest. Antje: ‘We kennen elkaar ondertussen wel een beetje maar nu zaten we bijna een dag samen in de auto. Gelukkig praat Reitze gemakkelijk. Levert ook mooie gesprekken op. Na de ondertekening hebben we het traject samen met de kopers afgesloten met een natje en droogje. Als afscheid kreeg ik een broodplank met de boerderij erin gegraveerd. En de volgende dag kreeg ik nog een bos bloemen. Dat vond ik erg leuk en attent.’

Nu is ze alles aan het afronden. Antje: ‘Dan moet ik straks maar eens bedenken wat ik wil. Ik wil wel flexibel zijn in verband met de kinderen. Het is heel belangrijk dat ik er voor ze ben. Dat wil ik zelf ook graag.’

Tevreden
Antje: ‘Ik ben heel tevreden over hoe het is gegaan. Niet te snel of te haastig. Je hebt best veel contact met de makelaar. Je ziet elkaar veel. Dan is het wel belangrijk dat het klikt. Ik heb nooit één keer gedacht dat er een andere keuze werd gemaakt dan wat ik zelf zou willen. Ik zou Agri Vastgoed aanraden voor de verkoop van het bedrijf.’

Antje Visser, Hilaard

Gesprek 20 april 2023 met Antje Visser (weduwe van Jan de Groot, 2-6-1975 – 1-1-2022)

 

 

 

De heer K. Vlasma, Veenwouden

Wij zijn bij Agri Vastgoed terecht gekomen doordat wij Eelke Turkstra kennen van de periode dat hij bij LTO Vastgoed heeft gewerkt.

 

Agri Vastgoed heeft ons geholpen bij de aankoop van ons pachtland en de verkoop van ons melkveebedrijf te Aalsum.

De samenwerking met Eelke is prima bevallen. Wat ons is opgevallen is het geduld waarmee Eelke alles in goede banen heeft geleid. Ook de wijze waarop Eelke het bedrijf aan mogelijke kopers laat zien geeft een gevoel van respect voor zowel koper als verkoper.

 

Wij kunnen Agri Vastgoed dan ook van harte aanbevelen!

Bedankt !!!

 

Mevrouw H.F. Cnossen, Sint Nicolaasga

Agri Vastgoed heeft ons geholpen bij diverse zaken zoals het opstellen van pachtcontracten, huurcontracten, taxaties van agrarisch vastgoed en landerijen.

Via Reitze Sybesma zijn we bij Agri vastgoed klant geworden. Reitze heeft samen met mijn man cursussen gevolgd. Ook hebben we ons bedrijf wel voor cursisten (makelaar) opengesteld voor het maken van een proeftaxatie bijvoorbeeld.

De samenwerking is prima, er wordt geluisterd en complexe zaken worden goed uitgezocht zodat er een goede overeenkomst gesloten wordt. 

Wij kunnen Agri Vastgoed dan ook van harte aanbevelen!
 

Familie Nicolai

In 2021 hebben wij het melkveebedrijf van de familie Nicolai verkocht. Ze zijn toen verhuisd naar Duitsland waar ze een melkveebedrijf zijn begonnen met maar liefst 200 koeien.

Wieger Nicolai:  ''Onze ervaring met Agri Vastgoed is dat Eelke zelfs toen hij op vakantie was de verkoop van onze boerderij in goede banen heeft geleid. Dit doordat de kopers niet konden wachten om te kopen.”