Oldelamer

Tjongerweg 4 en 6 8486 KT, Oldelamer Oppervlakte / omvang: ca. 77,7 ha
Verkocht

Omschrijving

Melkveebedrijf te Oldelamer met een totale oppervlakte van ca. 77,7 ha. Melkveebedrijf gelegen nabij Oldelamer, bestaande uit een tweetal woningen, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging/loods, kunstmest- en voersilo’s, kuilplaten, (overige) erfverhardingen, landerijen en betalingsrechten. Het bedrijf bestaat uit ca. 70,34 ha eigendom. Daarnaast heeft koper de mogelijkheid ca. 7,36,50 ha te pachten op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst tegen nader overeen te komen voorwaarden.

Woning – Tjongerweg 4
De woning is gebouwd in 1975 en is opgetrokken in spouwmuren. Het dak, welke van binnenuit is geïsoleerd, is met dakpannen gedekt. De begane-grond-vloer is uitgevoerd in beton en de verdiepingsvloer is van hout. De woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming en deels vloerverwarming (eigendomsketel Bosch combi, 2008). De kozijnen zijn nagenoeg geheel voorzien van dubbele beglazing met uitzondering van de badkamer (en garage).

Indeling woning: 
Begane grond: Entree, bijkeuken, badkamer van 2014 (o.a. voorzien van ligbad, wastafelmeubel, douche), toilet, kast met cv-ketel, (woon)keuken met keukenopstelling van 2013, woonkamer, hal, kelder, slaapkamer.
Verdieping: Overloop, vier slaapkamers waarvan één voorzien van een wastafel, toilet, inloopkast.

Bijzonderheden:

  • Vloerverwarming in keuken;
  • Buitenschilderwerk in 2012 uitgevoerd;
  • Twee slaapkamers in 2003 extra geïsoleerd inclusief (nieuw) plafond;
  • Geheel voorzien van bliksemafleiders. 

Garage
Het betreft een aangebouwde garage en is voorzien van een kanteldeur.

Woning – Tjongerweg 6:
Het betreft hier een vrijstaande woning gelegen nabij de bedrijfslocatie. De woning is gebouwd in 1979/1980 en is opgetrokken in spouwmuren. Het dak, welke van binnenuit is geïsoleerd, is met dakpannen gedekt. De begane-grond-vloer en de verdiepingsvloer zijn uitgevoerd in beton. De woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming (eigendomsketel Bosch combi, 2000). De kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing met uitzondering van de garage en de cv-kast.

Indeling woning: 
Begane grond: Entree, bijkeuken met inloopkast, doucheruimte, cv-kast, kelder, woonkeuken (voorzien van compleet ingerichte keukenopstelling), kamer, hal, toilet, slaapkamer.
Verdieping: Overloop, twee slaapkamers, één grote slaapkamer, toilet, inloopkast.

Bijzonderheden:

  • Buitenschilderwerk in 2012 uitgevoerd;
  • Badkamer in 2000 gerenoveerd/vernieuwd;
  • Geheel voorzien van bliksemafleiders.

Garage
Het betreft een aangebouwde garage met zolderberging (tevens boven de bijkeuken) en is voorzien van een kanteldeur met loopdeur.

Ligboxenstal:
Het betreft hier een stal, gebouwd in 1975, bestaande uit twee delen welke in een open verbinding  met elkaar staan. 
De eerste stal is in 1975 gebouwd. In 1980 is de stal in de lengte met 2 spantvakken uitgebreid. De stal heeft een afmeting van ca. 66 x 15 meter en is opgetrokken in spouw- (ter plaatse van het tanklokaal) en halfsteensmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van gegalvaniseerd staal. De stal is onder andere ingericht met de melkstal, tanklokaal, wachtruimte, jongveegedeelte, separatieruimte met klauwbekapbox en strohok.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
14 eenlingboxen;
5 groepshokken (voor 6 kalveren per hok);
19 kalverboxen;
1 (grote) afkalfstal/separatieruimte.
-  Mestopslagcapaciteit (onder de wachtruimte): 100 m³.

Het achterste deel van de stal is in 1994 in de lengte uitgebreid. De stal heeft een afmeting van ca. 84 x 25 meter en is opgetrokken in halfsteensmuren met windreekgaas van 2006 (zijgevels). Eén eindgevel is opgetrokken in steensmuren en de andere eindgevel in halfsteensmuren. De topgevels zijn bekleed met damwand (op hout). Het dak is deels met asbestcement houdende golfplaten gedekt (deel van 1975). Het spantwerk betreffen houten gelijmde (boog)spanten. 

Bijzonderheden:
-    Capaciteit: 207 gve-boxen, 40 boxen voor pinken en 30 jve-boxen;
-    Mestopslagcapaciteit: 800 m³;
-    Type: 2+2 rijïg;
-    Deels roostervloer en deels vlak.

Melkstal en tanklokaal:
Het betreft een 2 x 12 zij-aan-zij stal (2006) van Boumatic Hydrogen voorzien van melkmeters, automatisch afname en automatisch (computer gestuurd) voersysteem.

Bijzonderheden:
- Voorzieningen tanklokaal/machinekamer:
Warmteterugwin-installatie;
Nieuwe meterkast;
Drie huurboilers;
Bronwaterinstallatie (2006);
Huurtank ca. 12.000 liter.
   
Werktuigenberging/loods
De  berging/loods is gebouwd in 2006. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met damwandplaten gedekt en het spantwerk is van staal (geverfd). De voorgevel is voorzien van een 3-tal schuifdeuren.

Bijzonderheden:
-    Afmeting: ca. 20 x 20 meter;
-    Betonvloer.

Overig:

Kuilplaten (4 stuks):
- 1 x ca. 75 x9 meter: 2014;
- 1 x ca. 41 x 8 meter;
- 1 x ca. 31 x 8 meter;
- 1 x ca. 20 x 7 meter.

Mestsilo:
De constructie van de mestsilo is van beton en is voorzien van kleed (1992) met een diameter van 25 meter (spantkap is 5 meter hoog).

Bijzonderheden:
-    Inhoud van 2.000 m³;
-    Bouwjaar 1987;
-    Keuring wordt nog uitgevoerd.

Voersilo’s:
-    1 x 20 ton, polyester (2006);
-    2 x 10 ton, polyester (1975);
-    1 x 5 ton, polyester (2000).

Landerijen:

Huiskavel:
De landerijen zijn gelegen rondom de opstallen, bereikbaar via het erfperceel en de openbare weg. De grondsoort betreft grotendeels een veengrond met een ruim voldoende aanwezige teelaardelaag. Een deel van de percelen zijn bezand, namelijk de nummers 360, 356 en 354 en perceelsnummer 355 deels.

Veldkavel 1 en 2:
Beide kavels zijn gelegen en ontsloten op de openbare weg. De grondsoort betreft een veengrond met een ruim voldoende aanwezige teelaardelaag. 

Veldkavel 3:
Koper heeft de mogelijkheid deze kavel land te pachten op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst tegen nader overeen te komen voorwaarden.
Deze kavel wordt ontsloten via een erfdienstbaarheid op de openbare weg, zoals hierna onder de “bijzonderheden” genoemd in de brochure. De grondsoort betreft grotendeels lemig fijn zand.

Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan Buitengebied 2014 van de gemeente Weststellingwerf, vastgesteld op 1 juni 2016 hebben de percelen de volgende bestemming:

Huiskavel: alle percelen (met uitzondering van de nummers 362 en 638) hebben de enkelbestemming “Agrarisch” met de dubbelbestemming “Waarde-archeologie”. Daarnaast zijn de landerijen gelegen in een gebied met de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – veenpolders” en de nummers 621, 357, 352 en 347 hebben tevens deels de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – beekdalen”.

De perceelsnummers 362 en 638 hebben de enkelbestemming “Natuur” met de dubbelbestemming “Waarde-archeologie”. 

Veldkavel 1 en 2: de percelen hebben de enkelbestemming “Agrarisch” met de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie”. Daarnaast zijn de landerijen gelegen in een gebied met de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – veenpolders”.
Perceelsnummer 247 (veldkavel 2) heeft tevens de dubbelbestemming “Leiding-Hoogspanningsverbinding”.

Veldkavel 3: de percelen hebben de enkelbestemming “Agrarisch” met de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie”. Daarnaast zijn de landerijen gelegen in een gebied met de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – woudontginningen”.


BIJZONDERHEDEN    
    
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning aangevraagd voor 205 melkkoeien en 125 stuks jongvee.    
    
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
    
Mestopslag: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 2.900 m³.
    
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 

Nutsvoorzieningen: Aansluitingen op gas, water en elektra. Daarnaast is er een septictank/beerput aanwezig.
    
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
    
Natuurpakket: N.v.t.
    
Zakelijk recht: Perceelnummer 360 is belast met een opstalrecht nutsvoorziening ten behoeve van Vermilion Oil en Gas Netherlands B.V. Perceelnummer 247 is belast met een zakelijk recht ten behoeve van Liander Infra Oost N.V.

Herinrichtingsrente: Totaal € 7.088,97 per jaar, eindjaar 2017.

Erfdienstbaarheid:
Kavel Wolvega/veldkavel 3:
De perceelsnummers 329, 330, 331, 332 en 335 zijn bevoorrecht met een recht van weg, van- en naar de openbare weg, over en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie H, nummers 339, 340 en 342, op de thans bestaande wijze, over het aldaar gelegen betonpad.

Perceelsnummer 329 is bezwaard met een recht van weg, op de thans bestaande wijze, over het aldaar gelegen betonpad ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie H, nummers 420, 557, 558, 561, 622 en 623 om te gaan van- en naar de openbare weg.

Betalingsrechten:    
In 2015 is er een betalingsbedrag geweest voor betalingsrechten  van  € 37.294,71 bestaande uit de basisbetaling van € 26.023,80 en een  vergroeningspremie van € 11.270,91. Overzicht waarde betalingsrecht per subsidiabele ha t/m 2019:
2015          2016         2017          2018         2019
€ 300,09    € 292,33    € 284,66    € 277,37    € 270,17

Fosfaatrechten: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 160 melk- en kalfkoeien, 46 jongvee < 1 jaar, 52 jongvee > 1 jaar.    
    
Jachtrecht: Het jachtrecht van de landerijen nabij Wolvega is gegund aan het plaatselijk belang Sonnega/Oldetrijne. Zij verhuurt het recht aan de jagersvereniging Sonnega/Oldetrijne. Het contract loopt tot 1 april 2018 en daarna loopt het recht stilzwijgend door. Het jachtrecht van de overige landerijen, liggende te Oldelamer, is gegund aan het plaatselijk belang Oldelamer.  Zij verhuurt het recht aan de Jachtcombinatie Oldelamer. Het contract loopt tot 1 april 2018.
    
Ganzengedooggebied: Alle landerijen nabij Oldelamer liggen in een ganzengedooggebied. Hier rust een contract op tot 1 april 2017.

Boomwallen: De boomwallen rondom het erfperceel dienen in stand te worden gehouden en te worden onderhouden voor een periode van 10 jaar, eindigende op 1 januari 2023. Het betreft hier een overeenkomst met de gemeente Westellingwerf.

Energielabel: Beide woningen hebben een toewijzing energielabel C.
    
OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.

Inlichtingen: de heer S. (Sybren) Zeldenrust tel: 06-53610642.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl   

Hoewel bij het maken van deze aanbiedingstekst de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Tjongerweg 4 en 6
Plaats 8486 KT, Oldelamer
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang ca. 77,7 ha
Bouwvorm Traditoneel
Bouwjaar 1975 en 1979/1980
Aantal kamers 7 (waarvan 4 slaapkamers) en 5 (waarvan 4 slaapkamers)
Ligboxenstal 207 gve-boxen, 40 boxen voor pinken, 30 jve-boxen
Melkstal en tanklokaal 2x2 zij-aan-zij, huurtank inhoud ca. 12.000 liter
Werktuigenberging / loods ca. 20x20 meter
Mestsilo beton mestsilo, inhoud ca. 2.000 m3
Totale mestopslag 2.900 m3
Grondsoort Veengrond en lemig fijn zand
Ligging Verdeeld in een huiskavel en 3 veldkavels
Ruilverkavelingslasten € 7.088,97 per jaar, eindjaar 2017
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod