Lemmer

Doraweg 18, 8531 PW, Lemmer Oppervlakte / omvang: 68,73,61 ha (waarvan 37,76,95 ha erfpacht)
Op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Melkveebedrijf gelegen onder Lemmer, totaal groot 68,73,61 ha waarvan 37,76,95 ha erfpacht. Inlichtingen dhr. R. (Reitze) Sybesma M. 06-51 24 91 80. De locatie wordt te koop aangeboden in diverse mogelijkheden. - Opstallen met erf, ondergrond met een in overleg te bepalen oppervlakte cultuurgrond eigendom gelegen rondom de opstallen; - Opstallen met erf, ondergrond en alle cultuurgrond in eigendom (30,96,66 ha); - Opstallen met erf, ondergrond, cultuurgrond eigendom (30,96,66 ha) en erfpacht (17,12,35 ha); - Gehele locatie cultuurgrond eigendom (30,96,66 ha) en erfpacht (37,76,95 ha). Tevens is het (waarschijnlijk) mogelijk, in overleg met de grondeigenaar van het erfpachtland, de erfpachtgrond te verplaatsen naar de eigendomsgrond.

Omschrijving:
 
Een melkveebedrijf gelegen in Lemmer, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal met silotank, werktuigenberging, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen.
 
Het betreft een rustige woonlocatie, te midden van weilanden, ten noorden van Lemmer in een waterrijk gebied. Zo staat de locatie aan het Prinses Margrietkanaal en de Grote Brekken. Het kanaal staat in verbinding met zowel het Koevordermeer, Tjeukermeer en het Slotermeer. Kortom, het hele Friese merengebied is goed en snel bereikbaar via het water.
 
Tevens is de locatie goed bereikbaar via de provinciale weg Lemmer – Balk en gelegen 10 minuten vanaf de rijksweg A6. Daarnaast is Amsterdam binnen een uur bereikbaar. Ook zijn de plaatsen Joure, Heerenveen en Sneek goed bereikbaar via de A6, maar ook de prachtige en historische Gaasterlandse bossen en het centrum van Lemmer liggen op 10 minuten afstand. 
 
Lemmer telt ruim 10.000 inwoners en is in de zomermaanden een druk bezochte badplaats. Vanwege de directe ligging aan het IJsselmeer trekt de plaats toeristen aan uit vele gebieden van Nederland. Lemmer is één van de belangrijkste vissersplaatsen van Nederland. Het dorp telt in totaal 5 basisscholen, diverse sportverenigingen en supermarkten. Tevens is Lemmer bekend om haar monumentale (werelderfgoed) stoomgemaal “Het Woudagemaal” welke het grootste nog werkende gemaal ter wereld betreft.  
 
Vrijstaande woning:
De woning is in 1967 gebouwd en is in 2009 aangepast aan de eisen van deze tijd. De woning is opgetrokken in spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming, combiketel (Intergas - eigendom) van 2009. De gebruikelijke nutsaansluitingen van water en elektra zijn aanwezig. Tevens is er aansluiting op glasvezel aanwezig. Verwarming vindt plaats via een CV-installatie welke is aangesloten op een propaangastank. Het object is niet aangesloten op riolering. Daarnaast is er een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater.
 
De woning is omringd door een riante tuin, met een grasgazon en een boomgaard. Op diverse terrassen kan er worden genoten van de ochtend- en avondzon.
 
Indeling woning:
Begane grond: entree, hal, woonkamer, open keuken, bijkeuken, toilet en douche, kantoor (voormalige garage);
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer;
Zolder: bereikbaar via vlizotrap.
 
Bijzonderheden:
- Plafondisolatie aanwezig;
- De (tussen)vloeren zijn van hout;
- Inhoud woning ca. 550 m³.
 
Ligboxenstal:
De ligboxenstal is in 1967 gebouwd. In 1988 is de stal uitgebouwd naar een 2 rijïge stal met onderkeldering van ca. 500 m³. In 2011 is de oude grupstal vervangen door 3 rijïge ligboxen met onderkeldering van ca. 1.000 m³. In 2013 is er een nieuwe melkstal, silotank en tanklokaal geplaatst/gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 46 x 30 meter. Het geheel is opgetrokken in een staalconstructie en gemetselde gevels. Het dak is deels met asbestcement houdende golfplaten gedekt, het achterste dak-deel is asbestvrij. 
 
- Capaciteit:
* ca. 170 GVE boxen (deels voor jongvee – in totaal zijn er meer boxen);
- Mestopslagcapaciteit: 1.500 m³ (geheel onderkelderd – 1988 betonblokken (2 rijïg) en 2011 gestorte putmuren);
- Roostervloer (deels vernieuwd in 2010/2011);
- Nokhoogte ca. 8 meter;
- Goothoogte ca. 2,3 meter;
- Diepstrooiselboxen + mestscheider aanwezig (2014);
- In 2013 zijn er in de helft van de stal nieuwe zwevende boxen geplaatst;
- De andere ½ van de stal is voorzien van paddestoelboxen;
- Aan de stal bevindt zich een uitbouw met 8 boxen en 3 krachtvoerboxen (2013).
 
Melkstal en silotank
Het betreft een 2 x 13 zij-aan-zij melkstal van 2013 (Westfalia Hudonk) met automatische afname en melkmeting. De gebruikelijke installaties zijn weggewerkt in de kelder onder de melkstal. Het melksysteem is gekoppeld aan het computersysteem “dairy plan c21” + selectiesysteem. De Mueller silotank is eigendom - van 2013 - en heeft een inhoud van ca. 15.000 kg. 
 
Werktuigenberging
De werktuigenberging is in 1988 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 27 x 15 meter, gebouwd op een fundering van poeren met een ringbalk. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt. De vloer is voorzien van tegels. 
 
Bijzonderheden:
- Nokhoogte ca. 6,5 meter;
- Goothoogte ca. 3,5 meter.
 
Sleufsilo’s:
1: ca. 35 x 10 x 3,25/2,0 meter (2012), bestaande uit prefabplaten;
2: ca. 32 x 10 x 2,0 meter (2012), bestaande uit prefabplaten en rubbermatten vloer;
3: ca. 25 x 6 x 2,0 meter, bestaande uit prefabplaten en rubbermatten vloer;
4. ca. 20 x 8 x 2,0 meter.
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats met daaronder een mestput, inhoud ca. 50 m³;
- Polyester voer- en kunstmestsilo’s. 
 
Landerijen:
De landerijen zijn gelegen grotendeels als huiskavel rondom / naast het bedrijfserf met een oppervlakte van 48,09,01 ha (inclusief erf en ondergrond), waarvan 17,12,35 ha erfpachtland. Daarnaast bevindt zich een erfpacht kavel op afstand met een oppervlakte van 20,64,60 ha. De grondsoort van het eigendomsland betreft een klei op veengrond met een teelaardelaag van 40 cm aflopend naar 20 cm. Eén perceel van ca. 3,5 hectare is gedraineerd. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf en de openbare weg. De percelen zijn vlak gelegen. De grondsoort van het erfpachtland betreft tevens een klei op veengrond. 
 
De bestaande erfpachtcontracten kunnen worden overgenomen.
 
Erfpacht 17,12,35 ha: 
Het contract eindigt op 7 december 2043, de canon voor de nummers 342, 350 en 351 totaal oppervlakte 16,80,90 ha bedraagt € 845,- per ha per kalenderjaar. De canon voor de nummers 399 en 370 totaal oppervlakte 0,31,45 ha bedraagt € 273,- per ha per kalenderjaar. Indexering van de canon vindt jaarlijks per 1 mei plaats voor het eerst per 1 mei 2019, e.e.a. op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens zoals gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Bij het einde van de erfpachtperiode heeft erfpachter het recht om de blote eigendom van de erfpachtzaak te kopen. Tussen het tiende en het vijftiende jaar na aanvang van de erfpachtperiode, te weten op 7 december 2027 heeft erfpachter het recht de blote eigendom van de erfpachtzaak tussentijds van eigenaar te kopen, op basis van de rekensom: de jaarcanon te vermenigvuldigen met 100 en te delen door 2,6. De uitkomst wordt vermeerderd met 10%.
 
Erfpacht 20,64,60 ha (gelegen op ca. 2 kilometer afstand): 
Het contract eindigt op 7 december 2047, de canon bedraagt € 731,25 per ha per kalenderjaar. Indexering van de canon vindt jaarlijks per 1 mei plaats voor het eerst per 1 mei 2019, e.e.a. op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens zoals gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij het einde van de erfpachtperiode heeft erfpachter het recht om de blote eigendom van de erfpachtzaak te kopen tegen 85% van de vrije waarde. 
 
 
Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan Buitengebied van de gemeente Lemsterland, thans gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 27 juni 2011 heeft de locatie alsmede alle percelen cultuurgrond de enkelbestemming Agrarisch. 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente De Fryske Marren: Herema State 1, 8501 AA, Joure, tel: 14 0514 of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 132 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en voor 75 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar.
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Propaangastank (huurtank). Inhoud ca. 3.000 liter en is KIWA-gekeurd.
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, met een uitkeringswaarde van ca. € 275,- per recht (netto), per peildatum 24 september 2018. De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.500 m³.
 
Jachtrecht: Landerijen eigendom: Is verhuurd aan dhr. L.L. Geerts en dhr. G. van der Werf t/m 31 maart 2027.
Landerijen erfpacht: het genot van de jacht is voorbehouden aan erfpachter, thans verhuurd aan dhr. L.L. Geerts.
Voor de landerijen in eigendom geldt een verhuurverplichting aan dezelfde persoon de jacht te verhuren als waaraan ASR dat zal doen met betrekking tot haar naburig gelegen landerijen. 
 
Energielabel: De woning heeft een voorlopige toewijzing energielabel  D.
 
Natuurpakket: Op het erfpachtland met een totale oppervlakte van 20,64,60 ha (de afstandskavel) rust het natuurpakket kruidenrijkgrasland tot en met 31 december 2021. De vergoeding bedraagt ca. € 1.250,- per ha per jaar op basis van 18,55,66 ha, in totaal ca. € 23.204,- per jaar.  Daarnaast is het beheerpakket Ruige stalmest van toepassing. Deze vergoeding bedraagt ca. € 115,50 per ha per jaar op basis van gemeten maat.
 
Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.
 
Erfdienstbaarheid: N.v.t. behoudens de hieronder genoemde bij transformatorstation.
 
Transformatorstation: Op het erfperceel bevindt zich een transformatorstation. Ten aanzien hiervan geldt het volgende: “het verkochte …… is bevoorrecht met een recht van weg alsmede met het recht tot het leggen, hebben, onderhouden, verwijderen en vernieuwen van kabels naar- en van de openbare weg naar- en van het te bouwen transformatorstation. Boven de te leggen kabels vanaf de openbare weg/wegen naar en van het te bouwen transformatorstation zal geen gesloten verharding of beplanting mogen worden aangebracht”.
 
Kettingbeding: Voor de perceelsnummers 342, 350, 351, 399 en 370  is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop een beroep is gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper voor 8 mei 2019 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (bedrijfsmatig te exploiteren als cultuurgrond t.b.v. van de landbouw).
 
Voor perceelsnummer 269 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop een beroep is gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper voor 28 april 2019 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (bedrijfsmatig te exploiteren als cultuurgrond t.b.v. van de landbouw).
 
Voor de perceelsnummers 342, 350, 351, 399, 370, 87, 113, 114, 269, 378 en 381 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 7 december 2017 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 7 december 2017 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (bedrijfsmatig te exploiteren als cultuurgrond t.b.v. van de landbouw).
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en  overdrachtsbelasting.
 
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
 
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een  aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl.eventuele roerende zaken).
 
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs : op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 06-51249180 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf
Prijs Op aanvraag
Postcode Doraweg 18, 8531 PW, Lemmer
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 68,73,61 ha (waarvan 37,76,95 ha erfpacht)
Type woonhuis Vrijstaande woning
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar 1967 (2009 aangepast naar de eisen van deze tijd)
Inhoud ca. 550 m3
Aantal kamers 6 kamers (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen water, elektra, propaan-gastank, glasvezel
Ligboxenstal Bouwjaar 1967; afmeting ca. 46 x 30 m., gerenoveerd/vernieuwd in 1988, 2011 en 2013; 170 GVE boxen (deels voor jongvee-in totaal zijn er meer boxen)
Melkstal en tanklokaal 2 x 13 zij-aan-zij melkstal van 2013 (Westfalia Hudonk) - Mueller silotank, eigendom, inhoud ca. 15.000 kg
Werktuigenberging / loods Bouwjaar 1988; afmeting ca. 27 x 15 meter.
Sleufsilo’s 4 Sleufsilo's
Landerijen Eigendomsgrond en landerijen in erfpacht
Grondsoort Klei op veengrond
Ontsluiting Via bedrijfserf en openbare weg
Detailhuishouding Ca. 3,5 ha is gedraineerd
Ligging De landerijen zijn vlak gelegen
Beheerspakket / ganzengedooggebied Kruidenrijkgrasland op erfpachtland 20,64,60 ha (wordt toegekend o.b.v. gemeten maat) en beheerpakket ruige stalmest
Huidige bestemming Agrarisch
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod