Vrouwenparochie

Waling Dijkstrastraat Oppervlakte / omvang: 9,24,80 ha
Vraagprijs: Op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel landbouwgrond gelegen aan en nabij de Waling Dijkstrastraat onder Vrouwenparochie, totaal oppervlakte 9,24,80 ha. Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust: 06-53610642.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Lieve Vrouwe Parochie, sectie G, nummers  169, 1710 en 597 totaal 9,24,80 ha.
 
 
Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente het Bildt, thans Waadhoeke is de enkelbestemming agrarisch en is een deel van de cultuurgrond gelegen in de gebiedsaanduiding geluidzone – weg en een klein is gelegen in de gebiedsaanduiding veiligheidszone – lpg.
 
Grondsoort:
De grondsoort bestaat  uit kleigrond. In de bijlage is de grondkaart toegevoegd. 
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
De kavel bestaat uit 3 percelen.
Het betreft cultuurgrond met ongelijke hoogteligging.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd aan de heer A. Hoogland t/m 2030.
 
Ontsluiting:
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Waling Dijkstrastraat”. In het land bevindt zich tevens een ontsluitingspad te weten in de perceelsnummers 597 en 169.
 
Waterschapslasten;
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelings- lasten:
N.v.t.
 
Betalingsrechten:
De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat, in totaal 8,49 stuks.
 
Aanvaarding: Per transportdatum.
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening Per transportdatum.
 
Kosten De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.
 
Overige informatie
 
Bouwplan
Nummer 169  
Jaar 2015: Grasland
Jaar 2016: Tarwe
Jaar 2017: Aardappelen
   
Nummer 170  
Jaar 2015 Aardappelen
Jaar 2016 Tarwe
Jaar 2017 Bieten
 
Nummer 597  
Jaar 2015 Aardappalen
Jaar 2016 Tarwe
Jaar 2017 Grasland
Bron: Boer en Bunder.
 
AM:
Voor zover bij verkoper bekend is er geen aardappelmoeheid aanwezig.
 
Privaatrechtelijke belemmering: N.v.t.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Beheerpakketten: N.v.t.
 
Inlichtingen De heer S. (Sybren) Zeldenrust
Agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Telefoon: 058 - 284 91 73 / 06 - 53 61 06 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis (Waadhoeke): Harlingerweg 18 (8801 PA) Franeker, telefoon 0517-380380.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs: Op aanvraag
Postcode Waling Dijkstrastraat
Oppervlakte / omvang 9,24,80 ha
Grondsoort kleigrond
Ontsluiting via openbare weg "Waling Dijkstrastraat"
Detailhuishouding slenken aanwezig (geen drainage)
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten n.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod