Tijnje

De Warren Tijnje Oppervlakte / omvang: 7.76.10 ha
Op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever aangeboden: Percelen cultuurgrond gelegen aan de Warren nabij de Tijnje. totaal groot 7.76.10 ha. Inlichtingen De heer A. (Drees) Visser agri■vastgoed BV te Leeuwarden telefoon: 06 - 51 24 91 78

Kadastraal bekend: Gemeente: Gorredijk, sectie: D, nummers

155         opp.      2.42.30 ha (100% gedraineerd)

156         opp.      2.53.10 ha

157         opp.      2.80.70 ha (deels gedraineerd)

Totaal                 7.76.10 ha

Bestemming: Blijkens het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Opsterland hebben de percelen een agrarische bestemming.

Grondsoort: De grondsoort betreft een zandgrond met een teelaardelaag van ca. 25 - 30 cm (zand/venige bovengrond).

Vorm, ligging, grootte: Het perceel heeft een goede vorm en bewerkbaarheid. De percelen liggen aan de openbare weg. Het middelste perceel (kad.perc.nr. 156) is in 2016 opnieuw ingezaaid.     

Detailhuishouding: De landerijen zijn voorzien van akkers.

Ontsluiting: De ontsluiting vindt plaats via de openbare weg de Warren.

Jachtrecht: Verhuurd aan de heer Norel.

Ruilverkavelinglasten: N.v.t.

Bijzonderheden              : De percelen zijn momenteel in gebruik als grasland.

 

Aanvaarding: In onderling overleg

Transportdatum: In onderling overleg

Betaling: Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper, hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtbelasting.

Schone grond:  De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Vraagprijs: € 40.000,- per ha. 

 

Wij adviseren u, als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis  Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag, telefoon 0512-386.222

Hoewel bij het samenstellen van de informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Op aanvraag
Plaats De Warren Tijnje
Oppervlakte / omvang 7.76.10 ha
Grondsoort Zand
Ontsluiting Via de openbare weg
Kadastrale gemeente Gorredijk
Sectie D
Nummer(s) 155, 156 en 157.
Makelaar A. (Drees) Visser
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod