Ternaard

Holwerterdyk Oppervlakte / omvang: 4.29.70 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Perceel grasland gelegen aan en nabij de Holwerterdyk te Ternaard, totaal 4.29.70 ha. Inlichtingen de heer Eelke Turkstra M.: 06-51260942.

Grondsoort:
Zware klei.
 
Drainage:
Het perceel is in 2006 gedraineerd.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Erfdienstbaarheden:
Erfdienstbaarheden vanuit verkrijgingsakte perceelsnummer 521:
1) Perceelsnummer 521 mag  als heersend erf  via de bestaande wijze over de perceelsnummers 524 en 583 komen van en gaan naar de Holwerterdyk, tevens via perceelsnummer 520 als dienend erf.
2) Er geldt een recht van afpaling ten behoeve van de eendenkooi op het perceelsnummer 85 als heersend erf ten laste van ondermeer perceelsnummers 521 als dienend erf. De straal van de afpalingskring bedraagt 1200 meter, gemeten vanuit het midden van de kooi.
3) Er geldt een erfdienstbaarheid van weg van en naar de Holwerterdyk ten laste van perceelsnummer 583, voor zover geen deel uitmakende van de openbare weg, als dienend erf, en ten behoeve van perceelsnummer 521.
 
Erfdienstbaarheden vanuit verkrijgingsakte perceelsnummer 520:
4) Er geldt een erfdienstbaarheid van afpaling ten behoeve van de eendenkooi welke zich bevindt op perceelsnummer 85, als heersend erf en ten laste van ondermeer perceelsnummer 520 als dienend erf. De straal van de afpalingskring bedraagt 1200 meter, gemeten vanuit het midden van de kooi.
5) Er geldt een erfdienstbaarheid van weg van en naar de Holwerderweg ten laste van perceelsnummer 583, voor zover geen deel uitmakende van de openbare weg, als dienend erf, en ten laste van ondermeer perceelsnummer 520 als heersend erf.
 
Bestemming:
Conform het bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel (d.d. 27 juni 2013) heeft het perceel de bestemming “Agrarisch” met de dubbelbestemming “Waarde-landschap verkaveling” en gebiedsaanduiding “vrijwaringszone-recht van afpaling".
 
Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Herinrichtingsrente:
N.v.t.
 
Beheerpakketten:
N.v.t.
 
Ganzengedoog/fourageergebied:
N.v.t.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, zelf te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noardeast Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888, www.noardeast-fryslan.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode Holwerterdyk
Oppervlakte / omvang 4.29.70 ha
Grondsoort Zware klei
Detailhuishouding Het perceel is in 2006 gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod