De Veenhoop

Gelegen aan de Drachtster Heawei en de Kanaeldyk Oppervlakte / omvang: 17,04,80 ha
Vraagprijs op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Landerijen gelegen aan en nabij de Drachtster Heawei de Kanaeldyk te De Veenhoop totaal 17,04,80 ha. Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust M. 06-53610642.

OMSCHRIJVING
 
Bestemming: Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2013, 2e herziening, van de Gemeente Smallingerland hebben de landerijen de enkelbestemming Agrarisch – met open gebied (deze gronden zijn volgens de voorschriften bestemd voor ‘agrarische cultuurgrond’). De bijhorende plankaart is in de bijlage toegevoegd.
 
Grondsoort:  De grondsoort van de landerijen betreft een veengrond.
 
Vorm, grootte:  De landerijen bestaan uit 1 kavel (6 percelen). De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
 
Detailhuishouding: Geen drainage aanwezig.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting: Via de openbare weg.
 
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelings- lasten: N.v.t.
 
Betalingsrechten: De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Aanvaarding: Per transportdatum.
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betalin: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten:  De kosten, op de koop vallende, zijn voor rekening van koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond: De landerijen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage gegevens bodemloket en aanvullende gegevens gemeente betreffende perceelsnummer 84. De complete brochure kunt u via ons kantoor opvragen.
 
Erfdienstbaarheid: N.v.t.
 
Privaatrechtelijke belemmering: N.v.t.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Beheerpakketten: N.v.t.
 
Kettingbeding: N.v.t.
 
Bijzonderheden: Uit de verkrijgingsakte waarbij verkoper heeft aangekocht staat genoemd:
“De koper verplicht een deugdelijke afrastering langs de noordelijke grens met het perceel, kadastraal bekend gemeente Boornbergum, sectie F, nummer 1914 (de uitrit) aan te leggen en te onderhouden”. Perceelsnummer 1914 betreft het erfperceel Kanaeldyk 19 te De Veenhoop.
 
Perceelsnummer 86 is recentelijk (in 2018) opnieuw ingezaaid.
 
Inlichtingen De heer S. (Sybren) Zeldenrust
Agri■vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 53 61 06 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan.
Gemeente Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM, Drachten, tel: 0512-581234 of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs op aanvraag
Postcode Gelegen aan de Drachtster Heawei en de Kanaeldyk
Oppervlakte / omvang 17,04,80 ha
Grondsoort Veengrond
Ontsluiting Via de openbare weg
Detailhuishouding Geen drainage aanwezig
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod