Langweer

Lytse Dykje Oppervlakte / omvang: 2,91,515 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond 2,91,51 ha gelegen onder Langweer. Het biedingsformulier en de bijhorende voorwaarden zijn op te vragen via info@agrivastgoed.nl of telefonisch via de heer R. (Reitze) Sybesma M. 06-51 24 91 80 / 058-284 91 71. Het biedingsformulier dient uiterlijk 20 januari 2021 om 12:00 uur te worden ingeleverd.

OMSCHRIJVING
 
Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Langweer
Sectie M
Nummer 775
Grootte 02,91,51 ha
Bron: Kadaster.
 
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Bûtengebied Noord - 2017” van de gemeente De Fryske Marren heeft het perceel de  enkelbestemming Agrarisch.
 
Grondsoort:
De grondsoort bestaat uit een zandgrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag.  
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. De kavel bestaat uit 1 perceel.
 
Detailhuishouding:
Het land is gedraineerd.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting:
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Lyts Dykje”.
 
Waterschapslasten:
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Aanvaarding: Uiterlijk 9 februari 2021.
 
Transportdatum: Uiterlijk 9 februari 2021.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ruilverkavelingsrente: N.v.t.
 
Betalingsrechten: N.v.t.
 
Overige informatie
 
Privaatrechtelijke belemmering: N.v.t.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Beheerspakketten: N.v.t.
 
Bijzonderheden:
Het land is gelegen nabij een industrieterrein.
Potentieel warme grond.

Indien gewenst wil verkoper voor maximaal 5 jaar de grond terugpachten tegen 2,0% van de verkoopprijs. De pachtsom kan naar keuze gelijktijdig worden verrekend met de aktepassering dan wel jaarlijks.
 
Inlichtingen De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren,  Herema State 1 (8501 AA) Joure, tel: 14 0514.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Lytse Dykje
Oppervlakte / omvang 2,91,515 ha
Grondsoort zandgrond
Ontsluiting via openbare weg "Lyts Dykje"
Detailhuishouding het land is gedraineerd
Ligging nabij industrieterrein, potentieel warme grond
Huidige bestemming agrarisch
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Bodemverontreiniging de kavel is op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Kadastrale gemeente Langweer
Sectie M
Nummer(s) 775
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod