Anjum

Bartenswei en Lange Moersdyk Oppervlakte / omvang: 05,78,20 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavels cultuurland gelegen aan en nabij de Bartenswei en Lange Moersdyk onder Anjum Oppervlakte totaal: 05,78,20 ha Kavel 1: 01,16,80 ha Kavel 2: 04,61,40 ha Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma 06 - 51 24 91 80

Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.
 
OMSCHRIJVING
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Bûtengebied Dongeradeel” van de gemeente Noard-East Fryslan hebben de percelen de  enkelbestemming Agrarisch en de dubbelstemming Waarde – Landschap (Open gebied). 
 
Grondsoort:
De grondsoort bestaat uit een kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. 
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavels zijn goed. 
Kavel 1 bestaat uit 1 perceel.
Kavel 2 bestaat uit 2 percelen. 
 
Detailhuishouding:
De landerijen zijn niet gedraineerd.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Sonnema.
 
Ontsluiting:
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Lange Moersdyk”.
 
Waterschapslasten:
€ 95,57 per ha (o.b.v. tarieven Noordelijk Belastingkantoor – Tarieven 2020 – Wetterskip Fryslan).
 
Betalingsrechten::
N.v.t.
 
Aanvaarding: Uiterlijk 13 november 2020.
 
Transportdatum: Uiterlijk 13 november 2020.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening:Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond: De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Overige informatie
 
Privaatrechtelijke belemmering: N.v.t.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Beheerspakketten Kavel 2: 
Beheerspakket hoogwaterpeil:
161659 en 161657: Verhoging 20 cm, 15 maart tot 15 juni - looptijd tot en met 31-12-2021. De vergoeding bedraagt € 210,10 per ha.
Legselbeheer:
Op beide kavels rust het pakket legselbeheer. 
Koper is verplicht deze beheerspakketten met bijhorende gebruiksvoorwaarden over te nemen.
 
Inlichtingen De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 12, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Bartenswei en Lange Moersdyk
Oppervlakte / omvang 05,78,20 ha
Grondsoort klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag
Ontsluiting openbare weg "Lange Moersdyk"
Detailhuishouding geen drainage
Waterschapslasten € 95,57 per ha (o.b.v. tarieven Noordelijk Belastingkantoor – Tarieven 2020 – Wetterskip Fryslan).
Ruilverkavelingslasten n.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod