Ferwert

gelegen aan en nabij de Ljouwerterdyk Oppervlakte / omvang: 12,91,20 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Landerijen gelegen aan en nabij de Ljouwerterdyk onder Ferwert, totaal oppervlakte ca. 12,19 ha. Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust mob. 06 - 53 61 06 42.

OMSCHRIJVING
 
Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Ferwerd, sectie D, nummers, 208, 214, 245, 246, 253, 254, 256, 636, 639 en 640.
 
Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Ferwerderadiel, thans gemeente Noardeast Fryslân hebben de landerijen aan de Ljouwerterdyk te Ferwerd een enkelbestemming Agrarisch, gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied en een maatvoering bouwhoogte: 80 m. Een gedeelte van de landerijen (nabij de weg) heeft tevens de dubbelbestemming waarde – archeologisch monument en gebiedsaanduiding vrijwaringszone – weg.
 
Grondsoort:
De grondsoort van de landerijen aan en nabij de Ljouwerterdyk te Ferwert bestaat uit zavel en lichte klei. 
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavels zijn goed. 
De kavel bestaat uit 3 percelen.
 
Detailhuishouding:
De landerijen zijn geheel gedraineerd.
Ca. 7 ha is in 2016 gedraineerd.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting;
De perceelsnummers 640, 636 en 639 zijn ontsloten op de openbare weg “Ljouwerterdyk”. 
De perceelsnummers 245, 246, 253, 254 en 256 zijn ontsloten op de openbare weg “Keekmaloane”.
De perceelsnummers  208 en 214 zijn ontsloten via een erfdienstbaarheid welke is gevestigd ten laste van nummer 210 om te komen van en te gaan naar de openbare weg “Molenlaan”.
 
Waterschapslasten:
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten:
N.v.t.
 
Betalingsrechten:
De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Aanvaarding: Per transportdatum.
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Bouwplan
Nummers 636, 639 en 640:    
Jaar 2017: Grasland
Jaar 2018: Grasland
Jaar 2019: Aardappelen
 
Nummers 245, 246, 253, 254 en 256
Jaar 2017: Aardappelen
Jaar 2018: Grasland
Jaar 2019: Grasland
 
Nummer 208
Jaar 2017: Tarwe
Jaar 2018: Aardappelen
Jaar 2019: Tarwe
Bron: Boer en Bunder
 
AM:
De gronden zijn vrij van aardappelmoeheid, voor zover deze, rekening houdend met het bouwplan, zijn bemonstert, uitgezonderd de perceelsnummers 246, 253 en 256. 
 
Privaatrechtelijke belemmering: N.v.t.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Beheerpakketten: N.v.t.
 
Monumentenwet: Perceelsnummer 640 kent de aantekening Besluit op basis van Monumentenwet 1988.
 
Kettingbeding: N.v.t.
 
Overig:
Perceelsnummer 264 is massaal gelegen met de nummers 640, 636 en 639 (land aan de Ljouwerterdyk). In hoeverre dit perceel onderdeel gaat uitmaken van de verkoop wordt momenteel uitgezocht.
 
Inlichtingen De heer S. (Sybren) Zeldenrust
Agri■vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 53 61 06 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan.
Gemeentehuis Noard East Fryslan: tel: 0519-298888 E-mail: info@noardeast-fryslan.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan en nabij de Ljouwerterdyk
Oppervlakte / omvang 12,91,20 ha
Grondsoort zavel en lichte klei
Ontsluiting via openbare weg en erfdienstbaarheid
Detailhuishouding geheel gedraineerd
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten n.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod