Walterswald / Wouterswoude

Beleggingsgrond: gelegen nabij de openbare weg Foarwei - Mearikkerpaad Oppervlakte / omvang: 19,14,95 ha
Op aanvraag: Beleggingsgrond

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Blote eigendom van kavels cultuurgrond gelegen nabij Foarwei/Mearikkerpaad, totaal oppervlakte 19,14,95 ha. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser, mob: 06 - 51 24 91 78.  

OMSCHRIJVING
 
Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Akkerwoude, sectie N, nummers 312, 319, 323, 328, 421.
 
Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel van gemeente Dantumadiel, vastgesteld op 02-07-2013, is de bestemming van de cultuurgrond:
- Enkelbestemming: Agrarisch – Woudenlandschap;
- Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone – radar.
Een gedeelte van perceel kadastraal bekend als gemeente Akkerwoude, sectie N, nummer 319 heeft volgens het bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel van gemeente Dantumadiel, vastgesteld op 02-07-2013, is de bestemming:
- Enkelbestemming: Agrarisch;

Herziening bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel heeft geen gevolgen voor de bovenstaande percelen. 
 
Grondsoort:
De grondsoort is lemig fijn zand en leemarm en zwak lemig fijn zand. 
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel kadastraal bekend als gemeente Akkerwoude, sectie N, nummer 319 is goed.  
De vormgeving en de grootte van de andere kavels zijn voldoende. 
 
Detailhuishouding:
Het land is niet gedraineerd. De percelen zijn gelegen op akkers.
 
Jachtrecht:
Niet bekend.
 
Ontsluiting:
Het land is ontsloten via het erfperceel van het melkveebedrijf gelegen aan de Foarwei 14 te Wâterswâld, via het aangrenzend perceel gelegen aan de rechterkant van hetzelfde melkveebedrijf (kadastraal bekend als Akkerwoude N 311) en via de openbare weg Tsjerkeloane. 
 
Waterschapslasten:
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten:
De totale ruilverkavelingslasten bedragen € 342,84 in totaal per jaar met eindjaar 2032.
 
Betalingsrechten: Niet van toepassing.
 
Aanvaarding: In overleg
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Erfdienstbaarheden: Niet van toepassing. 
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Erfpachtrecht :De percelen zijn in erfpacht uitgegeven aan dhr. D.B. Roodhart, Foarwei 14, 9113 PD Wâterswâld. Het erfpachtrecht eindigt op 1 april 2026.
 
Vraagprijs: € 42.000,-/ha (k.k.)
 
Inlichtingen De heer D. (Drees) Visser
Agri■vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 78
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Dantumadiel,  Hynsteblom 4 (9104 BR) Damwâld, tel: (0519) 29 88 88 of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. . 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Op aanvraag: Beleggingsgrond
Postcode Beleggingsgrond: gelegen nabij de openbare weg Foarwei - Mearikkerpaad
Oppervlakte / omvang 19,14,95 ha
Grondsoort Lemig fijn zand en leemarm en zwak lemig fijn zand
Detailhuishouding Geen drainage, op akkers gelegen
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 342,84 in totaal per jaar (eindjaar 2032)
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod