Easterlittens

Gelegen nabij de openbare weg Wammert Oppervlakte / omvang: 6,58,60 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Percelen cultuurgrond gelegen onder Easterlittens totaal oppervlakte 6,58,60 ha. Inlichtingen R. (Reitze) Sybesma mob: 06-51249180.

Omschrijving
Traditioneel land.

Grondsoort
(Zware) kleigrond.

Oppervlakte
6,58,60 ha.

Ontsluiting: Via kavelpad gelegen in voorgelegen land.

Drainage: Geen. Het land is op greppels gelegen.

Bestemming
Enkelbestemming Agrarisch, deels Dubbelbestemming Waarde Archeologie 3 en deels de functieaanduiding 

RVK-rente
€ 668,46 in totaal per jaar met eindjaar 2043.

Waterschapslasten
Gebruikelijke lasten.

Natuurpakketten
Op de perceelsnummers 2265 en 2267 rust een natuurbeheerpakket met een uitgestelde maaidatum tot 15 juni.
De looptijd van het pakket is tot en met 2021. De jaarlijkse vergoeding per ha bedraagt ongeveer € 649,67 per ha.

Vraagprijs
Op aanvraag.

Aanvaarding
In overleg.

Transportdatum
In overleg.

Betaling
Per transportdatum.

Lastenverrekening
Per transportdatum.

Kosten
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betaling overdrachtsbelasting.

Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 

Inlichtingen:
De heer R. (Reitze) Sybesma
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan via de gemeente Leeuwarden of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

 

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Gelegen nabij de openbare weg Wammert
Oppervlakte / omvang 6,58,60 ha
Grondsoort (Zware) klei
Ontsluiting Via kavelpad in voorliggend perceel
Detailhuishouding Geen drainage, op greppels gelegen
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod