Wergea: Inschrijving gesloten

gelegen aan de Wartensterdyk Oppervlakte / omvang: 8,18,10 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden bij onderhandse inschrijving: Uiterlijk 29 januari 2020 kunt u uw bieding per email kenbaar maken bij de heer Visser: avisser@agrivastgoed.nl. Kavel weiland gelegen aan en nabij de Wartensterdyk onder Wergea, oppervlakte 8,18,10 ha. Inlichtingen: de heer A. (Drees) Visser mob: 06 - 51 24 91 78.

Kadastrale gegevens
Warrega C 140 1,50,50
Warrega C 141 3,25,20
Warrega C 1161 3,42,40
Totaal 8,18,10 ha
Bron: Kadaster. 
 
Bestemming: Volgens het vigerende bestemmingsplan Wergea van de gemeente Leeuwarden vastgesteld op 3 april 2019 is van de perceelsnummers 1161 en 140 de enkelbestemming agrarisch. De percelen hebben de dubbelbestemming waarde archeologie 3 en een deel heeft de dubbelbestemming leiding – riool. 
 
Volgens het bestemmingsplan Wergea-kom van de gemeente Boarnsterhim (thans Leeuwarden) vastgesteld op 20 juni 2006 hebben de nummers 1161 deels en 140 deels de bestemming agrarisch gebied. 
 
Volgens het ontwerp bestemmingsplan Partiele herziening Archeologie d.d. 13 november 2017 hebben alle percelen de dubbelbestemming waarde archeologie 3.
 
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2008 van de gemeente Boarnsterhim (thans Leeuwarden) onherroepelijk per datum 22 december 2010, is de bestemming van perceelsnummer 141 agrarisch gebied.
 
Daarnaast zijn alle percelen gelegen in het bestemmingsplan Leeuwarden – Partiele herziening plan voor de zon, onherroepelijk vastgesteld op 7 november 2018. 
 
Grondsoort: De grondsoort is klei, op de bodemkaart aangeduid als (zware) klei en voor een klein deel veen (in perceelsnummer 141). De teelaardelaag is ruim voldoende.
 
Vorm, grootte: De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
De kavel bestaat uit 2  percelen.
 
Detailhuishouding: De percelen zijn kruinig gelegen en gedraineerd. 
 
Jachtrecht: N.v.t.
 
Ontsluiting: Het land is gelegen aan en ontsloten via de openbare weg “Wartensterdyk”.
 
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten: N.v.t.
 
Betalingsrechten: De uitkeringswaarde van de betalingsrechten in 2018 bedroeg € 262,- per ha (excl. vergroening). De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat. 
 
Natuurpakket: N.v.t.
 
Erfdienstbaarheden: N.v.t. 
 
Zakelijk recht en overig: De perceelsnummer 140 en 1161 kennen de aantekening zakelijk recht t.b.v. Wetterskip Fryslan.
In de perceelsnummers 140 en 1161 bevinden zich deels een rioolwater-persleiding.
 
Aanvaarding: In overleg
Transportdatum: In overleg.
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Overige informatie: Perceelsnummer 1161 is massaal gelegen met het aangrenzende gelegen perceelsnummer 2030. Eigenaar erven Hofstra wil de denkbeeldige kadastrale grens tussen de percelen 1161 en 2030 zo laten; potentiele koper kan de gronden “om niet”  gebruiken; het perceelsnummer 2030 is groot 0,47,40 ha.
 
Vraagprijs: € 50.000,-/ha (incl. betalingsrechten)
 
Inlichtingen De heer A. (Drees) Visser
Agri■vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 78
 
Verkoopprocedure:
Onderhandse inschrijving;
Bieding dient uiterlijk op 29 januari 2020 gemaild te worden naar:
avisser@agrivastgoed.nl.
Wanneer u een bieding uitbrengt dient u dit tevens telefonisch te melden bij de heer Visser 06 – 51 24 91 78.
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH, Leeuwarden, tel: 14 058, Email: gemeente@leeuwarden.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Hoewel bij het maken van deze brochure de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan de Wartensterdyk
Oppervlakte / omvang 8,18,10 ha
Grondsoort klei, op de bodemkaart aangeduid als (zware) klei en voor een klein deel vaan (in nummer 141).
Ontsluiting via openbare weg
Detailhuishouding kruinig gelegen en gedraineerd
Waterschapslasten gebruikelijke lasten zijn van toepasing
Ruilverkavelingslasten n.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod