Nieuwehorne

gelegen aan en nabij de Schoterlandseweg Oppervlakte / omvang: 0,62,80 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Perceel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Schoterlandseweg onder Nieuwehorne, totaal groot 6.380 m2. Inlichtingen: de heer R. (Reitze) Sybesma 06-51249180.

OMSCHRIJVING
 
Kadastrale gegevens
Kad. gemeente Mildam, Sectie M, Nr 226, Grootte 0,63,80 ha.
 
Bestemming
Volgens het bestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2007 van de gemeente Heerenveen vastgesteld op 1 maart 2010 is de bestemming Agrarisch (Agrarisch gebied 1).  
 
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit een zandgrond. 
 
Vorm, grootte
De vormgeving en de grootte van de percelen is goed. 
 
Detailhuishouding
Het land is op greppels gelegen.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is vermoedelijk verhuurd.
 
Ontsluiting
Het land is gelegen nabij en ontsloten op de openbare weg “Schoterlandseweg”.
 
Waterschapslasten
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten
N.v.t. 
 
Betalingsrechten
N.v.t.
 
Aanvaarding In overleg
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.
 
Opstalrecht
N.v.t.
 
Vraagprijs
Op aanvraag.
 
Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
 
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, (8441 ES) Heerenveen, tel: 14 0513, www.heerenveen.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl .
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode gelegen aan en nabij de Schoterlandseweg
Oppervlakte / omvang 0,62,80 ha
Grondsoort zand
Ontsluiting via openbare weg "Schoterlandseweg"
Huidige bestemming agrarisch
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Kadastrale gemeente Mildam
Sectie M
Nummer(s) 226
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod