Delfstrahuizen

Gelegen aan en nabij de Marwei Oppervlakte / omvang: 2,37,44 ha
Vraagprijs: € 40.000,- /ha

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond gelegen aan de Marwei onder Delfstrahuizen, totaal oppervlakte 2,37,44 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma: 06 - 51 24 91 80.

OMSCHRIJVING
 
Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Oosterzee, Sectie I,  Nummer 3065, Grootte 2,37,44 ha, RVK-rente: N.v.t.
 
Bestemming
Het perceel valt onder twee bestemmingsplannen te weten bestemmingsplan Echtenerbrug – Delfstrahuizen en bestemmingplan Buitenbied 2010 beide vallende onder gemeente De Fryske Marren respectievelijk vastgesteld op 27-06-2011 en op 25-05-2016. Het perceel heeft binnen beide bestemmingsplannen een agrarische bestemming.
 
Grondsoort
De grondsoort betreft veen.
 
Vorm, grootte
De vormgeving en de grootte van het perceel is goed. 
Het perceel is vlak gelegen.
 
Detailhuishouding
Het perceel is op greppels gelegen.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting
Het land is gelegen aan en ontsloten via de openbare weg de Marwei.
 
Waterschapslasten
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten: N.v.t.
 
Betalingsrechten: N.v.t.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Bijzonderheden:
Meerwaardeclausule: In de akte van levering zal een meerwaardeclausule worden opgenomen van 15 jaar (ingaande per leveringsdatum) wanneer de bestemming wijzigt in een andere dan een agrarische bestemming.
 
Aanvaarding: In overleg
Transportdatum: In overleg.
Betaling: Per transportdatum.
Lastenverrekening Per transportdatum.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Vraagprijs
€ 40.000,-/ha (k.k.)
 
Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Herema State 1, 8501 AA, Joure, telefoonnummer: 14 0514,of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs: € 40.000,- /ha
Postcode Gelegen aan en nabij de Marwei
Oppervlakte / omvang 2,37,44 ha
Grondsoort Veen
Waterschapslasten De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Bodemverontreiniging De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht
Kadastrale gemeente Oosterzee
Sectie I
Nummer(s) 3065
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod