Echtenerbrug

gelegen aan en nabij de Hoofdweg Oppervlakte / omvang: 3,10,95 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Hoofdweg onder Echtenerbrug met een oppervlakte van 3.10.95 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma: 06 - 51 24 91 80.

Kadastrale gegevens:
Kad. gemeente: Oosterzee, Sectie: L,  Nummer: 427, grootte: 3,10,95 ha.
 
 
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Lemsterland , thans De Fryske Marren, heeft de cultuurgrond de enkelbestemming agrarisch.
 
Grondsoort:
De grondsoort bestaat uit een veengrond.
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
De kavel bestaat uit 2 percelen.
 
Detailhuishouding:
De landerijen zijn voorzien van greppels.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is vermoedelijk verhuurd.
 
Ontsluiting:
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Hoofdweg”.
 
Waterschapslasten:
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten:
N.v.t.
 
Betalingsrechten:
N.v.t.
 
Aanvaarding:
In overleg
 
Transportdatum:
In overleg.
 
Betaling:
Per transportdatum.
 
Lastenverrekening:
Per transportdatum.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Overige informatie:
Opstalrecht Op een deel  van het perceel rust een opstalrecht  nutsvoorzieningen t.b.v. het Wetterskip Fryslan.

Beheerpakketten:
N.v.t.

Vraagprijs:
Op aanvraag.
 
Inlichtingen De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Herema State 1 (8501 AX) Joure, tel: 14 0514, www.fryskemarren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl .
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan en nabij de Hoofdweg
Oppervlakte / omvang 3,10,95 ha
Grondsoort veengrond
Ontsluiting via openbare weg Hoofdweg
Detailhuishouding voorzien van greppels
Huidige bestemming agrarisch
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten n.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod