Moddergat

Oppervlakte / omvang:
Verkocht

Omschrijving

7.22.55 ha cultuurgrond gelegen nabij Moddergat. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer A. (Drees) Visser 06 2451 9178.

 

OMSCHRIJVING

 

 

 

Kadastrale gegevens

Kad. gemeente

Sectie

Nr

Grootte

RVK-rente

Nes

C

709

1,27,70

 €         6,61

Nes

C

710

0,99,10

 €         5,13

Nes

C

1438

0,49,85

 €         2,58

Nes

C

1090

0,82,50

 €         4,27

Nes

C

712

1,15,70

 €         5,99

Nes

C

1083

0,48,20

 €         2,50

Nes

C

708

0,73,40

 €         3,80

Nes

C

1082

0,93,70

 €         4,85

Nes

C

705

0,32,40

 €            -  

Totaal

 

 

7,22,55

 €       35,73

 

 

Bron: Kadaster. De kadastrale kaart is in de bijlage toegevoegd.

 

 

Bestemming

Volgens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet van de gemeente Dongeradeel vastgesteld op 27 juni 2013 hebben de percelen de “enkelbestemming agrarisch”, grotendeels de “dubbelbestemming waarde – reliëf”, voor een klein deel de “gebiedsaanduiding vrijwaringszone – waterkering” - “veiligheidszone – bevi” en “waarde – beschermd dorpsgezicht”.

 

 

Grondsoort

De grondsoort varieert van lichte klei tot zware zavel.

 

 

Vorm, grootte

De vormgeving en de grootte van de kavel is goed.

De kavel bestaat uit meerdere percelen, variërend van kleine tot iets grotere percelen.

 

 

Detailhuishouding

De percelen zijn kruinig gelegen waardoor de detailhuishouding goed is.

 

 

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd aan ……………………

 

 

Ontsluiting

Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Oere”.

 

 

Waterschapslasten

De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

 

 

Ruilverkavelingslasten

€ 34,73 per jaar met eindjaar 2021.

 

 

Betalingsrechten

N.v.t.

 

 

Aanvaarding

In overleg

 

 

Transportdatum

In overleg.

 

 

Betaling

Per transportdatum.

 

 

Lastenverrekening

Per transportdatum.

 

 

Kosten

De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

 

 

Schone grond

De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.

 

 

Overige informatie

 

 

 

Zakelijk recht

De perceelsnummers 705, 709, 710 en 1438 kennen de aantekening zakelijk recht t.b.v. Wetterskip Fryslan

 

 

Beheerpakketten

N.v.t.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod