Beetgumermolen

Gelegen aan en nabij de Nijlansdyk Oppervlakte / omvang: 9,98,80 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel bouwland gelegen aan en nabij de Nijlansdyk onder Beetgumermolen, totaal oppervlakte 9.98.80 ha. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser: 06 - 51 24 91 78.

 
Kadastrale gegevens: kadastrale gemeente Beetgum, sectie F, nummer 551, grootte 9,98,80 ha.
RVK-rente: N.v.t.
 
Bestemming: Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Menameradiel, thans Waadhoeke heeft de cultuurgrond de bestemming Landelijk gebied. 
 
Grondsoort: De grondsoort betreft zware zavel / lichte klei met een ruim voldoende aanwezige bouwvoor van > 50 cm.
 
Vorm, grootte:  De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. De kavel bestaat uit 1  perceel.
 
Detailhuishouding: De kavel is gedraineerd.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Stoffels.
 
Ontsluiting Het land is gelegen aan en ontsloten via de openbare weg Nijlansdyk.
 
Waterschapslasten De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
 
Betalingsrechten De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat. De gemeten maat is 9.96.00 ha
De uitkering is € 274,- (excl. vergroening) per 2017.
 
Bouwplan
2018: Aardappelen
2016 en 2017: Grasland
Momenteel: ½ gras en ½ wintertarwe
 
Aanvaarding: In overleg
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.
 
Vraagprijs; Op aanvraag.
 
Inlichtingen De heer A. (Drees) Visser
Agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 78
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Waadhoeke, Harlingerweg 18 (8801 PA) Franeker, tel: 0517-380380, Email: info@waadhoeke.nl.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Gelegen aan en nabij de Nijlansdyk
Oppervlakte / omvang 9,98,80 ha
Grondsoort Zware zavel / lichte klei met een ruim voldoende aanwezige bouwvoor van > 50 cm
Ontsluiting Via de openbare weg Nijlansdyk
Detailhuishouding Geheel gedraineerd
Huidige bestemming Landelijk gebied
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Bodemverontreiniging De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod