Tytsjerk

gelegen aan de Aldemiede Oppervlakte / omvang: 14,19,30 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Aldemiede onder Tytsjerk, totaal oppervlakte 14,19,30 ha. Het biedingsformulier dient uiterlijk 1 november 2018 om 12:00 uur te worden ingeleverd. Biedingsformulier en bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij S. Zeldenrust: 06-53610642.

Kadastrale gegevens
Kad. gemeente: Hardegarijp, Sectie E,  Nummers: 596, 597, 600 en 601, totaal groot: 14,90,30 ha, RVK-rente: n.v.t.
 
Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben de percelen de  enkelbestemming Agrarisch en de dubbelstemming Waarde – Landschap (Open landschap). Ter plaatse van de hoogspanningslijn hebben de percelen deels de dubbelbestemming Leiding – Hoogspanningsverbinding.
 
Grondsoort
De grondsoort bestaat overwegend uit een (zware) kleigrond (klei op veengrond). 
 
Vorm, grootte
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
De kavel bestaat uit 5 percelen.
 
Detailhuishouding
De landerijen zijn niet gedraineerd.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd aan de heer P. van der Baan te Leeuwarden.
 
Ontsluiting
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Aldemiede”.
In het land bevindt zich een reed bestaande uit gebroken asfalt/sintels.
 
Waterschapslasten
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten
N.v.t.
 
Betalingsrechten
De bijhorende betalingsrechten gaan mee over op basis van de gemeten maat. Netto betaling per 2017 van € 309,27 per recht (bestaande uit basis- en vergroeningsbetaling, laatste jaar benut 2018).
 
Aanvaarding
18 januari 2019
 
Transportdatum
18 januari 2019.
 
Betaling
Per transportdatum.
 
Lastenverrekening
Per transportdatum.
 
Kosten
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Overige informatie
Privaatrechtelijke belemmering
Boven de perceelsnummers 600, 601, 596 en 597 is een draadoverspanning aangebracht, betreffende een bovengrondse hoogspanningslijn, e.e.a. gevestigd op een strook grond en heeft ter weerszijden uit de hartlijn van de hoogspanningslijn een breedte van 27 meter.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Beheerpakketten: N.v.t.
 
Fietspad: Er is een fietspad gelegen achterin de perceelsnummers 600 en 601 (is massaal gelegen met het land). De eigenaar van het fietspad is de gemeente Tytsjerksteradiel. 
Er is een elektriciteitskabel gelegen ca. 1 meter vanaf het fietspad aan de landzijde.
 
Inlichtingen De heer S. (Sybren) Zeldenrust
Agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Telefoon: 058 - 284 91 73 / 06 - 53 61 06 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuis 7 (9251 GH) Burgum, tel: 14 0511.
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan de Aldemiede
Oppervlakte / omvang 14,19,30 ha
Grondsoort (zware) kleigrond (klei op veengrond)
Ontsluiting via openbare weg "Aldemiede" - via reed bestaande uit gebroken asfalt/sintels
Detailhuishouding geen drainage
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten n.v.t.
Bodemverontreiniging de kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod