Sint Johannesga

Streek 73 Sint Johannesga Oppervlakte / omvang: 15,25,95 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden Een melkveebedrijf gelegen in Sint Johannesga, bestaande uit een koprompboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen, totaal oppervlakte 15,25,95 ha. Nadere inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma: 06-51249180.

Woongedeelte - kop-rompboerderij:
De boerderij is omstreeks 1900 gebouwd. Het geheel is opgetrokken in half steens muren en het geïsoleerde dak is met dakpannen gedekt. De (tussen)vloeren zijn van hout. De kunststof kozijnen zijn geheel voorzien van dubbele beglazing. Op de verdieping bevindt zich een houten dakkapel tevens voorzien van dubbele beglazing. Daarnaast zijn een deel van de kozijnen voorzien van enkele beglazing. 
De woning wordt verwarmd middels 3 gaskachels. De gebruikelijke nutsaansluitingen van (aard)gas, riolering, water en elektra zijn aanwezig. 
 
Indeling woongedeelte:
Begane grond: woonkeuken, gang, kelder (lek), kantoor/slaapkamer, trapopgang, keuken, gang, toilet, badkamer, bijkeuken (in aanbouw) met zolder en is opgetrokken in spouwmuren. 
Verdieping: overloop, drie slaapkamers, bergruimte.
 
Bijzonderheden:
- Fundering op houten palen (boorpalen);
- Deels van binnenuit geïsoleerde muur;
- 2 huurboilers aanwezig (t.b.v. keuken en douche).
 
Traditionele schuur - stelpboerderij:
De schuur is eveneens omstreeks 1900 gebouwd en opgetrokken in half steens muren. De schuur heeft een afmeting van ca. 21 x 12 meter. Het dak is met dakpannen gedekt, deels met riet onderschoten. De traditionele inrichting is nog aanwezig. Aan de schuur bevindt zich een aanbouw welk is gerealiseerd in 1973 en daarna nog met nog een aanbouw van 1978. In deze aanbouw bevindt zich de jongveehuisvesting. In de schuur bevindt zich het tanklokaal voorzien van een eigendomstank (Meko) met een inhoud van ca. 4.300 liter.
 
Bijzonderheden:
- Fundering traditionele schuur op houten palen (boorpalen);
- Aanbouw heeft een houten topgevel en zolder;
- Tanklokaal is voorzien van 2 huurboilers;
- Totale afmeting aanbouw ca. 24 x 9 meter.
 
Ligboxenstal:
De 1 +1 rijïge ligboxenstal met daarnaast aan het einde van de stal nog een 16-tal boxen tegen over elkaar, is in 1997 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 16 x 32 meter. Het geheel is opgetrokken in een staalconstructie deels met ondersteuning, betonplaten met spaceboarding. Het dak, voorzien van venturinok, is met golfplaten gedekt (asbestvrij) en de topgevels zijn voorzien van damwandprofielplaten. 
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 70 GVE boxen;
-    Mestopslagcapaciteit: ca. 980 m³;
- Roostervloer;
- Fundering op de kelders;
- Nokhoogte ca. 7 meter;
- Goothoogte ca. 2,5 meter.
 
Melkstal
Het betreft een 2 x 5 visgraatmelkstal (1997) van De Lavel. Daarnaast is er een tussenruimte aanwezig waar zich een bron-installatie met ontijzeringsinstallatie (werkend met zout) bevindt. Voor de melkstal bevindt zich nog een kantoorruimte. 
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats met bassin ca. 5,0 x 7,0 x 1,0 meter;
- Eén sleufsilo, beton, afmeting ca. 6,5 x 40 x 1,0 meter;
- Aantal kleinere sleufsilo’s;
- Mestplaats: opslag ca. 200 m3;
- 1 polyester kunstmestsilo: inhoud ca. 8 ton;
- 1 polyester voersilo: inhoud ca. 12 ton;
- 1 polyester voersilo: inhoud ca. 4 ton.
 
Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel achter het bedrijfserf met een oppervlakte van  ha 15,25,95 ha eigendom (inclusief erf en ondergrond). De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, openbare weg. De grondsoort betreft een zandgrond, verder is er geen drainage aanwezig. De landen zijn verdeeld in 4 percelen.  
 
Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan Buitengebied Noord – 2017 vastgesteld op 28 juni 2017 door de gemeente De Fryske Marren hebben alle percelen de enkelbestemming Agrarisch. 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente De Fryske Marren:  Marktstraat 15 (8601 CR) Sneek, tel: 14 0515.
 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Op de huidige locatie zonder NB-vergunning kunnen er 35 melkkoeien en 24 stuks jongvee worden gehouden.
Bij het doen van een melding mogen er 41 stuks melkvee en 28 stuks jongvee worden gehouden.
Bij het aanvragen van een NB-vergunning mogen er 70 stuks melkvee en 49 stuks jongvee worden gehouden. Bron: accon■avm adviseurs en accountants.
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Dieselolietank onder een afdak.
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding en zullen op basis van gemeten maat worden overgedragen. 
 
Fosfaatrechten: Volgens de beschikking fosfaatrechten van RVO d.d. 3 januari 2018 is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 2.463 kg (zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen).
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.180 m³.
 
Jachtrecht: Is verhuurd aan de heer J. Oenema.
 
Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel  G.
 
Natuurpakket: N.v.t.
 
Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.
 
Opstalrechten: N.v.t.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
 
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: € 900.000,- k.k.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 06-51249180 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs Verkocht
Postcode Streek 73
Plaats Sint Johannesga
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 15,25,95 ha
Type woonhuis woongdeelte kop-romp boerderij
Bouwjaar 1900
Aantal kamers 6 kamers (waarvan 3 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen gebruikelijke nutsaansluitingen van (aard)gas, riolering, water en elektra
Traditioneel bedrijfsgedeelte bouwjaar 1900, afmeting ca. 21 x 22 meter; aanbouw met jongveehuisvesting
Ligboxenstal bouwjaar 1997, 1+1 rijig, ca. 16 x 32 meter, ca. 70 GVE boxen, mestopslag ca. 980 m3
Melkstal en tanklokaal 2 x 5 visgraatmelkstal (1997) De Lavel, bron-installatie met ontijzeringsinstallatie, melktank inhoud ca. 4.300 liter
Totale mestopslag ca. 1.180 m3
Grondsoort zandgrond
Ontsluiting via bedrijfserf en openbare weg
Detailhuishouding geen
Ligging als huiskavel achter het bedrijfserf
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
(Ondergrondse) tank(s) n.v.t.
Bodemverontreiniging de percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht
Sprake van asbest asbest aanwezig
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod