Akmarijp

Doltenwei Akmarijp Oppervlakte / omvang: 29.83.90 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: 29.83.90 ha cultuurgrond te Akmarijp. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Reitze Sybesma, 06 5124 9180.

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Doltenwei
Plaats Akmarijp
Oppervlakte / omvang 29.83.90 ha
Grondsoort De grondsoort bestaat uit veen met een ruim voldoende dikke teelaardelaag van ca. 30 cm. De kwaliteit van de teelaarde is goed.
Ontsluiting Via de openbare weg 'Doltenwei'
Ligging Vlak
Beheerspakket / ganzengedooggebied Niet van toepassing.
Huidige bestemming Enkelbestemming: Agrarisch.
Bijzonderheden bestemmingsplan Een deel van de perceelnummers 289, 292 en 294 zijn aangeduid met dubbel bestemming ‘Archeologisch waardevol gebied’. Dit houdt in dat er beperkingen zijn met betrekking tot het gebruik en de bewerking van de grond.
Toeslagrechten Niet van toepassing.
Bodemverontreiniging De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.
Kadastrale gemeente Joure
Sectie F
Nummer(s) 289, 290, 291, 292, 293, 294, 586.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod