Raard

Van Kleffenswei 14, 9155 AM Oppervlakte / omvang:
Op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een melkveebedrijf gelegen in Raard, bestaande uit een kop-hals-rompboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, schuur, werktuigenberging, mestbassin, ruwvoeropslag, overige (erf) verhardingen. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser: 06-51249178.

Woongedeelte:
De woning is omstreeks 1867 gebouwd en is opgetrokken in steensmuren (met klamp aan binnenzijde). Het dak is met dakpannen gedekt. De woning wordt verwarmd middels een cv-installatie (cv-ketel van ± 30 jaar oud). De kozijnen van zijn voorzien van dubbele beglazing. De vloeren zijn uitgevoerd in hout en beton. De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra (televisie middels schotel) zijn aanwezig. Het object is niet aangesloten op riolering er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater. Warmwater voorziening gaat middels een elektrische boiler (huur). Opmerking: Achter de sierkachel in de woonkamer zijn asbestplaatjes aanwezig.
 
Indeling woongedeelte:
Begane grond: achterentree (via keuken), woonkamer, gang naar voordeur, meterkast, opkamer en 4 slaapkamers, kelder met boog-metselwerk.
Verdieping: zolderberging bereikbaar via ladder. 
 
Traditionele schuur:
De schuur, tevens gebouwd omstreeks 1867 is opgetrokken in steensmuren en het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt rustend op een onderlaag van riet. Het achterdak is geheel met riet gedekt. De vloer is uitgevoerd deels in beton en daarnaast zijn er deels klinkers/stenen aanwezig.  In de schuur kunnen ca. 39 stuks jongvee worden gehuisvest. 
 
Bijzonderheden:
- Uitmestinstallatie aanwezig;
- Kantoor aanwezig;
- Melkstal en tanklokaal aanwezig.
 
Ligboxenstal:
De ligboxenstal is in 1986 gebouwd en is opgetrokken in enkelsteensmuren en hout. Het onderste gedeelte is steen en daarboven hout. Het dak, voorzien van open nok, is met asbestcement houdende golfplaten gedekt, het spantwerk is van hout en de topgevels zijn met hout bekleed. 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 2 rijïg;
* 54 GVE boxen (incl. voerligboxen);
- Mestopslagcapaciteit: 300/400 m³ (geheel onderkelderd);
 
Melkstal en tanklokaal
Het betreft een 2 x 5 stands visgraat melkstal met in het tanklokaal een eigendomsmelktank met een inhoud van ca. 5.000 liter. 
 
Schuur
De schuur bevindt zich direct naast de ligboxenstal en is gebouwd in 1950/1953 en heeft een afmeting van ca. 10x5 meter. Totaal kunnen er ca. 39 st. vee gehuisvest worden.  Het geheel is opgetrokken in enkelsteensmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt. De vloer is uitgevoerd in beton en deels zand. 
 
Werktuigenberging (open front)
De schuur is ± 25 jaar oud en heeft een afmeting van ca. 26x7 meter. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. 
 
Overige opstallen
- Klein hok van 3x2,5 meter;
- Open hok ten behoeve van de huisvesting van ca. 8 kalveren op roosters.
 
Mestbassin
Betreft een mestbassin van ± 18 jaar oud bestaande uit betongaas met een drijfkleed en een binnenkleed (van 5 jaar oud). De mestsilo heeft een inhoud van ca. 750 m³.
 
Ruwvoeropslag:
1. Kuilplaat ca. 30 x 8 meter (van beton); 
2. Sleufsilo ca. 30 x 8 x 1,5 meter (met betonplaten).
 
Polyester silo’s:
1. Kunstmestsilo inhoud ca. 10 ton;
2. Voersilo op hooizolder inhoud ca. 6 ton;
3. Voersilo inhoud ca. 6 ton;
4. Voersilo inhoud ca. 4 ton.
 
Droge mestopslag
Droge mestopslag met oude gierkelder en een overloop naar een andere kelder 
Totale inhoud van ca. 200 m³ (deze laatste kelder is lek)
 
Erfverhardingen
Er zijn voldoende erfverhardingen aanwezig.
 
Bestemmingsplan:
 
De locatie heeft de enkelbestemming Agrarisch zo ook de bijhorende cultuurgrond.
Daarnaast zijn er een aantal dubbelbestemmingen van toepassing. 
 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Dongeradeel en Ferwerdadeel (t.b.v. perceelsnummer 451). 
Adres gemeentehuis Dongeradeel: Koningstraat 13 (9101 LP) Dokkum, tel: 0519-298 888, Email: info@ddfk.nl.
Adres gemeentehuis Ferwerdadeel: Hegebeintumerdyk 2 (9172 PJ) Ferwerd, tel: 0519- 298 888, Email: info@ddfk.nl.
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 73 melkkoeien, 63 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar en 2 volwassen paarden (3 jaar en ouder). 
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen, bovendien is de waarde van de betaalrechten niet in de vraagprijs begrepen.
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): Nee
 
Bovengrondse tank(s): Er is een bovengrondse tank aanwezig.
 
Zakelijk recht: N.v.t.
 
Betalingsrechten: Op het bedrijf rusten 30,34 stuks betaalrechten met een uitkeringswaarde van € 7.800,-.
 
Fosfaatrechten: Op het bedrijf zijn fosfaatrechten aanwezig ca. 2.000 kg bruto.
 
Jachtrecht: de heer A. van der Meer, Dokkum
 
Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.
 
Natuurpakket: Op de landerijen rust een pakket agrarisch natuurbeheer te weten hoog waterpeil, ruige mest, kruidenrijk grasland en legselbeheer.
 
Ruilverkavelingslasten: 
€ 1.829,80 per jaar met eindjaar 2019.
€ 4.198,28 per jaar met eindjaar 2021.
 
Monumentenwet: De perceelsnummers 652 en 653 kennen de aantekening “Besluit o.b.v. Monumentenwet 1988”.
 
Elektriciteitshokje: Op het erfperceel bevindt zich een elektriciteitshokje het betreft hier het perceel kadastraal bekend gemeente Holwerd, sectie F, nummer 141.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en  overdrachtsbelasting.
 
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
 
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl.  eventuele roerende zaken).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging  uitsluitend op afspraak.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer A. (Drees) Visser, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 06-5124.9178 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf
Prijs Op aanvraag
Postcode Van Kleffenswei 14, 9155 AM
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Type woonhuis Woongedeelte van kop-hals-romp boerderij
Bouwjaar omstreeks 1867
Aantal kamers 6 kamers (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen gas, water en elektra (geen kabel en riolering)
Traditioneel bedrijfsgedeelte van 1967, ca. 39 stuks jongvee, melkstal en tanklolaal is hier gesitueerd
Ligboxenstal 1986, 2 rijig, 54 GVE boxen, mestopslag ca. 300/400 m3 (geheel onderkelderd)
Melkstal en tanklokaal 2x5 stands visgraat melkstal, eigendomsmelktank inhoud ca. 5.000 liter
Werktuigenberging / loods Openfront, ca. 25 jaar oud, ca. 26x7 meter.
Mestsilo Mestbassin: ca. 750 m3
Grondsoort Kleigrond
Ontsluiting Via bedrijfserf en kavelpad
Detailhuishouding Deels gedraineerd, deels op akkers gelegen
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod