Raard

Van Kleffenswei 14, 9155 AM Oppervlakte / omvang:
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Op een landelijke locatie, ten westen van Dokkum staat deze karakteristieke woonboerderij. Het woningdeel beschikt over prachtige elementen die door een handige vakman in ere hersteld kunnen worden. Dat de woning een parel in wording betreft, blijkt zodra u in de woning rondloopt. Het statige voorhuis leent zich erg goed voor de realisatie van een woonkamer en/of woonkeuken. Doordat er een grote kelder aanwezig is onder het voorhuis, is het woondeel hoger gelegen. Vanuit het voorhuis is een prachtig uitzicht op het Friese landschap mogelijk. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser: 06-51249178.

De woonboerderij is gelegen onder de rook van het gezelligde dorp Raard. Voor voorzieningen is men aangewezen op de stad Dokkum of het dorp Birdaard. Beiden gelegen op 10 autominuten. 

Bouwkundige gegevens
De woning is gebouwd in 1867 en is opgetrokken uit steens muren met een klamp aan de binnenzijde. Het dak is met dakpannen gedekt. De vloeren zijn van hout en beton. De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd middels een cv-installatie van ca. 30 jaar oud. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Televisie ontvangst middels schotel. Het object is niet aangesloten op de riolering. Er is een beerput aanwezig met een overloop naar het oppervlaktewater. De warmwatervoorziening gaat middels een elektrische boiler (huur). Achter de sierkachel in de woonkamer zijn asbestplaatjes aanwezig.   

De schuur is eveneens gebouwd omstreeks 1867 en is opgetrokken in steensmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt, rustend op een onderlaag van riet. Het achterdak is geheel met riet gedekt. De vloer is uitgevoerd deels in beton en daarnaast zijn er deels klinkers/stenen aanwezig.  In de schuur is de inrichting ten behoeve van het melkveebedrijf nog aanwezig. 
 
De ligboxenstal is in 1986 gebouwd en is opgetrokken in enkelsteensmuren en hout. Het onderste gedeelte is steen en daarboven hout. Het dak, voorzien van open nok, is met asbestcement houdende golfplaten gedekt, het spantwerk is van hout en de topgevels zijn met hout bekleed. 

De schuur bevindt zich direct achter de ligboxenstal en is aangebouwd in 1950/1953. De schuur heeft een afmeting van ca. 10x5 meter. Het geheel is opgetrokken in enkelsteensmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt. De vloer is uitgevoerd in beton en deels zand. Onder de vloer bevindt zich een kelder welke lek is. 

De werktuigenberging is ca. 25 jaar oud en heeft een afmeting van ca. 26 x 7 meter. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is gedekt met asbestcementhoudende golfplaten en het spantwerk is van hout. 

Overig is er nog een mestbassing op het erf aanwezig. Ook is er een droge mestopslag en twee kleine hokken. 

De woonboerderij is gelegen op een perceel van ca. 1.37.00 ha. Er is mogelijkheid om ca. 2.22.20 ha extra cultuurgrond bij de woning over te nemen. Dit is gelegen aan de westzijde van het erfperceel. De vraagprijs voor de woonboerderij met 3.59.20 ha (1.37.00 ha + 2.22.20 ha) is € 341.000 k.k.

Bestemmingsplan:
De locatie heeft de enkelbestemming Agrarisch. Op een deel van het perceel is de dubbelbestemming Waarde -Reliëf en Waarde - Archeologisch waardevol terrein van toepassing. Op enkele boomstroken is de enkelbestemming Groen - Waardevolle erfbeplanting van toepassing. Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Dongeradeel. Opmerking: de eigenaar heeft een informatieverzoek bij de gemeente ingediend voor het wijzigen van het bestemmingsplan Agrarisch naar Wonen. 

Ruilverkavelingslasten:
Woonboerderij met ca. 1.37.00 ha: ca. € 635,68 in totaal per jaar met eindjaar 2021.
Woonboerderij met 3.59.20 ha: € 1.554,80 in totaal per jaar met eindjaar 2021.

Kadastrale gegevens:
Woonboerderij met ca. 1.37.00 ha:
Kadastrale gemeente Holwerd, sectie F, nummer 652 deels.
Woonboerderij met 3.59.20 ha:
Kadastrale gemeente Holwerd, sectie F, nummers 652, 653, 955 en 953.

Jachtrecht:
Voor wat betreft de extra cultuurgrond geldt dat het jachtrecht is verhuurd aan de heer A. van der Meer, Dokkum.

Monumentenwet:
De perceelsnummers 652 en 653 kennen de aantekening “Besluit o.b.v. Monumentenwet 1988”.

Electriciteitshokje:
Op het erfperceel bevindt zich een elektriciteitshokje, het betreft hier het perceel kadastraal bekend gemeente Holwerd, sectie F, nummer 141.

Uitmeetkosten:
De kadastrale uitmeetkosten komen ten laste van verkoper.
De uitmeting zal plaatsvinden voor datum aktepassering.

Deze clausules zullen in de koopovereenkomst worden opgenomen:
Ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de opstallen gedateerd zijn, wat inhoudt dat de eisen die aan bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan die voor nieuwere (bedrijfs)opstallen. Koper aanvaardt de opstallen in de staat van onderhoud zoals bij bezichtiging is aangetroffen.                                                    

Asbestclausule:
Het is koper bekend dat zich in het registergoed asbesthouden­de materialen bevinden welke zullen
achter blijven. Koper verklaart uitdrukkelijk:
- bekend te zijn met het feit dat in het verkochte wel asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn;
- bekend te zijn met het feit dat bij eventuele verwijdering van die stoffen/materialen op grond van de thans of alsdan geldende milieuwetgeving door en voor zijn rekening speciale maatregelen dienen te worden genomen, en
- verkoper te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van die stoffen/materialen kan voortvloeien.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Van Kleffenswei 14, 9155 AM
Bedrijfssoort Woonboerderij
Type woonhuis Woongedeelte van kop-hals-romp boerderij
Bouwjaar omstreeks 1867
Aantal kamers 6 kamers (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen gas, water en elektra (geen kabel en riolering)
Traditioneel bedrijfsgedeelte van 1967, ca. 39 stuks jongvee, melkstal en tanklolaal is hier gesitueerd
Ligboxenstal 1986, 2 rijig, 54 GVE boxen, mestopslag ca. 300/400 m3 (geheel onderkelderd)
Melkstal en tanklokaal 2x5 stands visgraat melkstal, eigendomsmelktank inhoud ca. 5.000 liter
Werktuigenberging / loods Openfront, ca. 25 jaar oud, ca. 26x7 meter.
Mestsilo Mestbassin: ca. 750 m3
Grondsoort Kleigrond
Ontsluiting Via bedrijfserf en kavelpad
Detailhuishouding Deels gedraineerd, deels op akkers gelegen
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod