Ferwert

It Kleaster 3, 9172 GL Oppervlakte / omvang: 43,80,15 ha (landerijen zijn ook afzonderlijk te koop - excl. de opstallen)
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgevers te koop aangeboden: Een melkveebedrijf gelegen in Ferwert, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, twee De Laval melkrobots en tanklokaal, een mestbassin, ruwvoeropslag, zes stuks polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen totaal oppervlakte 43.80.15 ha. De landerijen zijn ook afzonderlijk te koop (excl. de gebouwen). Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser: 06 - 51 24 91 78.

Vrijstaande woning:
De woning is in 1984 gebouwd en is opgetrokken in spouwmuren.  Het dak is met geglazuurde dakpannen gedekt rustend op een houten dakbeschot. De begane grond vloer is uitgevoerd in beton en de verdiepingsvloer is van hout. De hardhouten kozijnen, zijn voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd via centrale verwarming, betreffende een Nefit CV-combiketel ketel eigendom van 2012. Daarnaast is er vloerverwarming aanwezig op de gehele begane grond met uitzondering van het kantoor en de bijkeuken, tevens in de badkamer op de verdieping.
 
De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra zijn aanwezig. Het object is niet aangesloten kabeltelevisie en riolering. Er is een mestput voor het toilet. Het afvalwater gaat naar het oppervlaktewater.
 
Indeling woning:
Begane grond: Entree via de voorgevel, ruime hal met garderobe en toegang naar meterkast, kantoorruimte, toilet, woonkeuken (voorzien van keukenblok met o.a. vaatwasser, inbouwkoelkast en gasfornuis, hardstenen werkblad, porseleinen spoelbak, afzuigkap met fraai antiek tegeltableau) en trap naar de verdieping. Vanuit de woonkeuken is er toegang tot de voorraadkast, bijkeuken en kamer met schuifpui naar het terras. Via de bijkeuken is er toegang tot de garage, het erf en het terras.
Verdieping: Overloop/ruime vide met toegang tot 4 slaapkamers, badkamer o.a. voorzien van toilet, douche en badkamer.
Zolder/vliering: Stahoogte. Bereikbaar via vlizotrap.
 
Bijzonderheden:
- Recent is de woning gerenoveerd, waaronder de plaatsing van een nieuwe vaatwasser, koelkast en gasfornuis in het keukenblok. Daarnaast is de badkamer vernieuwd; 
- De woning is voorzien van (raam)screens;
- Haardpartij met inbouwhaard aanwezig;
- Zonneboiler van 100 liter met 1 zonnepaneel aanwezig;
- De tuin is rondom de woning gelegen met op het zuiden en westen terrassen. Tevens is de tuin voorzien van een fraai tuinhuisje.
 
Ligboxenstal:
De 2 + 2 rijïge ligboxenstal is in 1984 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 58 x 26   meter. Het geheel is opgetrokken in spouwmuren met daar boven een ruime ventilatieruimte (hardhout) voorzien van rolgordijnen. Het dak, voorzien van een licht doorlatende tafel nok, is voor de helft met asbestcement houdende golfplaten gedekt en voor de andere helft met nieuwe sandwichpanelen. Op de sandwichpanelen zijn 120 zonnepanelen geplaatst. Het spantwerk betreffen houten gelijmde boogspanten en zijn deels voorzien van ondersteuning. De topgevel aan de westkant is voorzien van hout en aan de oostkant voorzien golfplaten met een lichtstraat. De stal is tevens ingericht met een kantoorruimte.
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit: 122 GVE boxen;
-    Mestopslagcapaciteit: ca. 1.200 m³ (geheel onderkelderd m.u.v. het voerpad); Er zijn 2 mestkelders aanwezig met elk 2 twee mixputten.
-    Eenlingboxen 8 – 10 stuks;
-    Kalverhokken met 3 groepshokken;
- 2 Afkalf/ziekenboxen;
- 2 Separatieboxen vanuit het automatisch melksysteem;
- 2 ventilatoren
- waterleiding systeem volledig aangepast en voorzien van een rondpompsysteem (zonder verwarming)
- 3 Krachtvoerstations;
- 2 Vouwschuiven aanwezig;
- Zonneboiler van 500 liter aanwezig met 4 panelen;
- Zwevende box afscheiding;
- Engels zelfsluitend voerhek met betonnen keerwand;
- RVS drinkbakken;
- De zonnepanelen leveren een opbrengst van ca. 30.000 kWh per jaar.
 
Melkrobot en tanklokaal:
In de stal bevindt zich een melkrobot 2005 met ca. 110 transponders. Daarnaast is er een tweede melkrobot aanwezig welke in 2015 gebruikt is aangeschaft. De melkrobots zijn van het merk: De Laval. De eigendomsmelktank (De Laval – van 2015) heeft een inhoud van ca. 12.000 liter. Daarnaast zijn aanwezig een VMS- en machineruimte met hydrofoor inclusief alle toebehoren inclusief waterkoeler van De Laval.
 
Bijzonderheden:
- Koelaggregaat van 2005;
- Inline koeling met voorraadvat van 2005.
 
De stal wordt verwarmd via een Nefit Turbo CV-installatie van Nefit. 
Warmwatervoorziening vindt plaats via een Johnsson gasboiler van 2017.
 
Opslag/werktuigenberging:
Ruime opslag en werktuigenberging heeft een afmeting van ca. 20 x 12 meter. De berging is voorzien van twee sectionaldeuren en een bergzolder.
 
Mestsilo:
Op het erf bevindt zich een folie-mestsilo van het merk Jan Steenbergen. De silo heeft een inhoud van ca. 1.000 m³.
 
Ruwvoeropslag:
- Sleufsilo’s 3 stuks; afmeting ca. 26 x 8 x 1,50 meter, 32 x 10 x 2.00 meter, 26 x 7 x 1,50 meter.
- Opslagplaat van (afgekeurde) kanaalplaten en een opslag van stelconplaten.
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats: ca. 12 x 3 x 1,20 meter;
- Polyester kunstmestsilo inhoud ca. 8 ton;
- Polyester krachtvoersilo inhoud ca. 5 ton;
- Polyester krachtvoersilo inhoud ca. 7 ton;
- Polyester krachtvoersilo inhoud ca. 7/8 ton;
- Polyester krachtvoersilo inhoud ca. 8 ton;
- Polyester krachtvoersilo inhoud ca. 8 ton;
- Voor de stal is nog een mestkelder aanwezig met een inhoud van ca. 100 m³;
- Onder de mestvaalt is een kelder gerealiseerd welke het loogwater van de mestvaalt op kan vangen.
 
Landerijen:
De landerijen zijn gelegen in een huiskavel met een oppervlakte van 38.21.45 ha en in een veldkavel met een oppervlakte van 5.58.70 ha. De huiskavel bestaat uit 10 percelen. De veldkavel bestaat uit één perceel en is gelegen aan de Kleasterdyk. 
 
De grondsoort betreft een kleigrond/zware zavelgrond met een voldoende aanwezige teelaarde laag. De landerijen zijn grotendeels gedraineerd. De percelen die niet gedraineerd zijn, liggen op akkers (ca. 10 m.) De huiskavel is ontsloten via het erf en een kavelpad, de veldkavel is ontsloten via de openbare weg. De perceelvorm -en grootte zijn goed. 
 
Bijzonderheden:
- Door de huiskavel loopt een kavelpad. Dit kavelpad mag gebruikt worden om te komen en te gaan van en naar perceelnummers 543, 544 en 913 (It Kleaster 5). 
-op basis van een recht van overpad-
Het onderhoud van het kavelpad is voor rekening van koper. 
 
Bestemmingsplan: 
Blijkens het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied ” van de gemeente Ferwerderadiel hebben zowel de objecten als de landerijen de enkelbestemming “Agrarisch”. Daarnaast hebben alle percelen de gebiedsaanduiding  “Vrijwaringszone – radarverstoringsgebied”.
 
Bijzonderheden:
- Perceelnummers 529 en 530 en deels de perceelnummers 532, 534 en 535 hebben de dubbelbestemming ‘Waarde – Reliëf terpen en kruinige percelen’;
- Perceelnummers deels 433, 434 en 435 hebben de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’;
- Perceelnummers 529 en deels 537 hebben de functieaanduiding ‘Specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf’;
- Perceelnummers 433, 434, 435, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 537, deels 538 en  deels 539 hebben een maatvoering bouwhoogte 75 meter.
- Perceelnummers 529 en 530 zijn aangewezen als Rijks Monumen
Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Ferwerderadiel: Hegebeintumerdyk 2 (9172 PJ) Ferwert, of via www.ferwerderadiel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een vergunning verleend voor 120 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en voor 15 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.
 
Bovengrondse tank(s): Dieselolietank (voldoet aan de nieuwste voorwaarden) 
- Niet in de koop begrepen-
 
Betalingsrechten: De waarde van de toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014 is € 18.847,93. De waarde van de betalingsrechten in de periode van 2015 tot en met 2019 is als volgt vastgesteld:
2015 - € 286,95, 2016 - € 282,64,  2017 - € 278,31,  2018 - € 274,25,  2019 - € 270,17.
 
Fosfaatrechten: Volgens de beschikking fosfaatrechten van 2018 is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 4.092 kg (bruto).
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 2.100 m³.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd tot 31 maart 2022 aan H.J. Kingma, Boumaloane 2, 9172 PB Ferwert. Als vergoeding voor het jachtrecht zal H.J. Kingma de mollen bestrijden. 
 
Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel  C.
 
Natuurpakket: niet van toepassing
 
Ruilverkavelingslasten:  € 3.991,43 in totaal per jaar, met eindjaar 2019.
 
Erfdienstbaarheid: Perceelnummers 529, 536, 537, 538, 546 en 914 zijn lijdende erven ten gunste van perceelnummers 543, 544 en 913.
 
Opstalrechten: Niet van toepassing.  
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer A. (Drees) Visser, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 06-51249178 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode It Kleaster 3, 9172 GL
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 43,80,15 ha (landerijen zijn ook afzonderlijk te koop - excl. de opstallen)
Type woonhuis vrijstaande woning
Bouwjaar 1984
Aantal kamers 7 kamers (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen gebruikelijke nutsvoorzieningen (m.u.v. riolering en kabeltelevisie)
Ligboxenstal 1984: 2+2 rijig; 122 GVE boxen; mestopslag ca. 1.200 m3
Melkstal en tanklokaal 2 melkrobots, melktank ca. 12.000 liter
Werktuigenberging / loods ca. 20 x 12 meter;
Mestsilo inhoud ca. 1.000 m3
Grondsoort kleigrond/zware zavel
Detailhuishouding grotendeels gedraineerd
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 3.991,43 met eindjaar 2019
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod