Aalsum

Sybrandawei 2 Aalsum Oppervlakte / omvang: 67,85,08 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: goed onderhouden melkveebedrijf, staande en gelegen aan de Sybrandawei 2 te Aalsum op slechts 3 kilometer ten noorden van Dokkum, bestaande uit een karakteristieke woning met rietgedekte schuur.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden, goed onderhouden melkveebedrijf, staande en gelegen aan de Sybrandawei 2 te Aalsum op slechts 3 kilometer ten noorden van Dokkum, bestaande uit karakteristieke woning met rietgedekte schuur, ligboxenstal (2015) voor 125 GVE, jongveestal (1980) met 78 ligboxen jongvee en 24 stuks grootvee.
 
Zowel de ligboxenstal als de renovatie van het interieur van de jongveestal is gedaan onder advies en begeleiding van Vetvice te Oosterwolde (onafhankelijk advies- en kennisorganisatie over praktische kennis wat betreft dierwelzijn en maximale gezondheid van mens en dier).
 
Totaal is er 68 ha uitstekende kleigrond, waarvan een gedeelte akkerbouwwaardig.
Van deze 68 ha is 66 ha in eigendom en 2.19.25 ha in (erf)pacht.

Omgeving 
Aalsum is een klein dorp in de gemeente Noardeast Fryslân en ligt slechts drie kilometer ten noorden van Dokkum.
Dokkum is als één van de Friese Elfsteden een prachtig stadje in Noordoost Friesland en heeft vele mooie bezienswaardigheden zoals de grachten met de bolwerken, de Bonifatiuskapel, de gezellige binnenstad met de ijsfontein etcetera.
 
Dokkum heeft vele stedelijke voorzieningen en een ruim assortiment winkels en uitgaansgelegenheden. Er is een uitgebreide keuze aan basis- en voortgezet onderwijs.
 
Kijk voor verdere informatie op www.dokkum.nl
 
Het gebied ten noorden van Dokkum – met de Waddenzee op hemelsbreed ca. 7 kilometer-  kenmerkt zich als een open agrarisch gebied, met hoofdzakelijk melkvee- en akkerbouwbedrijven.

Omschrijving gebouwen
 
Hoofdgebouw bestaande uit woongedeelte en bedrijfsgedeelte
 
Het goed onderhouden herenhuis met neoclassicistische elementen is gebouwd in 1874. Bij diverse verbouwingen (de laatste in 2010, nieuw keuken) is geïnvesteerd in modern comfort, maar de authentieke elementen zijn behouden. Zowel binnen als buiten zijn deze nog volop te bewonderen: de middengang met terrazzo-vloer, de balkenplafonds, de lambriseringen en panelen en de glas-in-lood ramen.

Woongedeelte:
Indeling: hal, woonkamer (ca. 35 m2), woonkeuken (ca. 46 m2), kelder, toilet, slaapkamer, kantoor, bijkeuken.
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en toilet.

De woning heeft houten kozijnen en dubbele beglazing; de glas-in-lood ramen hebben voorzetramen.
Het dak is geïsoleerd en er is vloerisolatie.
 
De woning wordt deels verwarmd d.m.v. centrale verwarming en deels door gaskachels. De combiketel is ca. 4 jaar oud.
 
Nutsvoorzieningen: gas, water en elektriciteit. De woning is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. Glasvezel ligt tot aan de gevel, maar is nog niet aangesloten.

Bedrijfsgedeelte van het hoofdgebouw:
De schuren zijn in 1942 afgebrand en toen weer opgebouwd. In 1992 is de schuur geschikt gemaakt als werktuigopslag o.a. door het plaatsen van een grote roldeur van 4.20 meter hoogte x 4.50 meter breedte.
Verder doet de grote schuur dienst als opslag van hooi en stro.
 
De kleinere schuur is in 2015 voorzien van een nieuwe betonnen vloer en wordt nu gebruikt als werkplaats.
  
De oppervlakte van de schuren is ca. 680 m2 inclusief inpandige garage.
 
De schuren zijn met riet gedekt en 1 zijde is van asbestvrije golfplaten.

Ligboxenstal:
Bouwjaar:    2015
                      Architect Bouwkundig Buro Haverkamp, Sint Nicolaasga
                      Ontwerp op basis van advies en begeleiding Vetvice.
 
Type:            0+4+0 rijige stal
                      MDV stal (Maatlat Duurzame Veehouderij).
                   
Afmetingen:  ca. 56 x 35 meter. Nokhoogte 11 meter en goothoogte ca. 4 m.
 
Capaciteit:    
122 ligboxen voor grootvee en ruime afkalfbox; derhalve kunnen er ca. 125 melkkoeien in de stal. De koeien liggen in diepstrooisel boxen.
 
Mestkelder:    3.120 mmet geprofileerde vlakke vloer.

Bouwaard:     stalen gegalvaniseerde spanten, geïsoleerd sandwichpanelen dak, nok- en  zijwandventilatie met vogelkering en schermdoek, gevels van prefab betonelementen met metselmotief, topgevels van damwandplaten.
 
Interieur:       zwevende ligboxen (diepstrooisel), ruime afkalfbox, koeborstel, mestrobot Lely  en robot-voeraanschuiver (Lely Juno).  
 
Er wordt gemolken met twee melkrobots Lely A4 (2015). In het tanklokaal is de melkkoeltank van ca. 14.000 liter (2015) met buffervat.
 
Voorin de stal is een ruim kantoor aanwezig met keukenblok en toiletruimte.

Jongveestal:
Bouwjaar:     1980
                       De stal is in 2016 gerenoveerd onder advies van Vetvice te Oosterwolde.
 
Type stal:      2+2 rijige stal
Afmetingen:  ca. 50 x 26 meter;
                       Nokhoogte ca. 6,80 meter en goothoogte ca. 2,10 m.  
 
Capaciteit:     78 ligboxen voor jongvee en 24 ligboxen voor grootvee, 6 strohokken en  afgescheiden ruimte voor eenlingboxen.
 
Mestkelders: ca. 800 mmet roostervloer
                                                     
Bouwaard:     Stalen spanten, asbest-golfplaten, nok- en zijwandventilatie,  gevels van gemetselde spouwmuren, topgevels van damwandplaten.

Mestsilo
Er is een betonnen mestsilo met betonnen dak van ca. 800 m3 (1998). De silo moet in 2021 weer worden gekeurd.
 
Kuilvoeropslag en vaste mestopslag
4 kuilvoerplaatsen van elk 10 x 44 meter (2x2 meter betonplaten).
Naast de platen zitten ankers in de grond voor het vastzetten van sjorbanden.
 
Voor vaste mest is een betonnen opslag van ca. 6½ x 4½ meter x 1½ hoogte.
 
Silo's
4 Krachtvoersilo’s van 16, 12, 10 en 8 ton
1 Kunstmestsilo van 12 ton.
 
 
Landerijen 
Oppervlakte: 
Uitgaande van 1.85.00 hectare erf/ondergrond gebouwen, is er 66.00.08 hectare land (kadastrale maat). Tevens is er 2.19.25 ha (erf)pacht.
De totale gemeten maat (Gecombineerde Opgave) is 66,79 hectare.
                   
Verkaveling:  
Bij de gebouwen ligt ca. 33.96.62 hectare.
Aan de overkant van de weg ligt een kavel van 22.87.66 ha (inclusief erfpacht)  en op ca. 800 meter afstand een perceel van 6.98.95 ha.
Op ca. 2½ km afstand ligt een perceel van 4.36.10 ha.  
 
Grondsoort:  
De grondsoort varieert van zwaardere klei achterin de kavel tot lichte zavel klei.  De grond is voor een gedeelte geschikt voor akkerbouwgewassen; in ieder  geval de kavel aan de overkant van de weg.
                   
Ontsluiting:   
De percelen zijn ontsloten vanaf de openbare weg en via het kavelpad achter  de ligboxenstal. Dit kavelpad is een prima onderhouden betonnen pad van 500  meter lang en 3,50 meter breed.
 
Drainage:       
alle percelen zijn gedraineerd, van 2008 en ouder.
 
Recht van
weg:               
Over de kavel van 6.98.95 ha ligt een recht van weg ten behoeve van een  achterliggende kavel van derden.
                   
                   
 
Bestemmingsplan
Van toepassing is het Bestemmingsplan Buitengebied Dongeradeel. Voor informatie hierover kunt u www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.
 
Nb-vergunning
Bij het bedrijf is een Nb-vergunning aanwezig d.d. 28 november 2014 voor het houden van 138 stuks GVE en 75 stuks jongvee, totaal 1450,5 kg NH3.  
 
Fosfaatrechten
De fosfaatrechten zijn niet bij de koop inbegrepen, maar zijn eventueel ter overname.
 
Betalingsrechten
De betalingsrechten zijn bij de koop inbegrepen, uitgaande van één betalingsrecht per hectare (gemeten maat).  
 
Vee, machines en inventaris
Deze zijn niet bij de koop inbegrepen, maar zijn eventueel ter overname. Het bedrijf kan desgewenst als going-concern worden overgenomen.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht op de gehele kavel is verhuurd.
 
Ruilverkavelingslasten
Er rusten jaarlijkse ruilverkavelingslasten ten bedrage van € 2.354,49 op het land met eindjaar 2021.
  
Opstalrechten
Er is een opstalrecht Vitens door de kavel achter de gebouwen.
 
Monument
Een gedeelte van het perceel aan de oostkant naast de woning en schuur is aangewezen als archeologisch monument (verhoging in het veld).
De gebouwen zelf zijn geen Rijksmonument.
 
BTW
Ten aanzien van BTW zullen in overleg nadere afspraken gemaakt worden.
 
Vraagprijs, aanvaarding en betaling
Vraagprijs:      op aanvraag
Aanvaarding:   in overleg
Betaling:         in overleg
 
Kosten koper
Alle op de koop betrekking hebbende kosten zijn voor rekening van de koper. Hierin zijn onder meer begrepen de notariskosten, kadasterkosten, overdrachtbelasting en eventuele BTW.
 
 
Inlichtingen
Voor informatie, bezichtigingen en/of biedingen kunt u zich richten tot de heer E. Turkstra, 06-512 60 942

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf, Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Sybrandawei 2
Plaats Aalsum
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 67,85,08 ha
Kadastrale gemeente Ee
Sectie G
Nummer(s) 602
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod