Ferwoude

Scharnebuursterweg 4, 8761 PH, Ferwoude Oppervlakte / omvang: 36,30,65 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een melkveebedrijf gelegen in Ferwoude, bestaande uit een stelpboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, jongveestal, mestbassin, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen, totaal oppervlakte 36,30,65 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma 06 - 51 24 91 80.

Woongedeelte – stelpboerderij:
De boerderij is oorspronkelijk in 1902 gebouwd en is opgetrokken in steens muren en geïsoleerde spouwmuren.  Het dak is met dakpannen gedekt rustend op een houten dakbeschot. De vloer is deels van beton (keuken en badkamer) en deels van hout. De tussenvloer is van hout. De kozijnen, deels van hout en deels van kunststof, zijn grotendeels voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd via centrale verwarming, Nefit Ecoline combiketel (eigendom) van 2005.
 
De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra zijn aanwezig. Het object is niet aangesloten kabeltelevisie en riolering. Er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater.
 
Indeling woongedeelte:
Begane grond: zij-entree, gang, woonkeuken, badkamer, slaapkamer, woonkamer, toilet, bijkeuken en CV-ruimte.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers en bergzolder.
 
Bijzonderheden:
- In 2012/2013 is het dak gerenoveerd en zijn er deels nieuwe kunststof kozijnen geplaatst;
- Inhoud woongedeelte ca. 665 m³;
- Kunststof dakkapel aanwezig welke is vernieuwd in 2013.
 
Traditionele schuur – stelpboerderij:
De schuur is gebouwd in 1902 en is opgetrokken in steens muren. De schuur heeft een afmeting van ca. 35 x 22 meter (incl. woongedeelte). Het dak is met dakpannen gedekt en is met riet en doek onderschoten. De schuur is traditioneel ingericht. De vloer is uitgevoerd in beton.
 
Bijzonderheden:
- Het dak is verlat incl. vochtwerend doek in 2012/2013;
- De goten, rondom, zijn van polyester.
 
Ligboxenstal:
De 1 + 1 rijïge ligboxenstal (U-vorm) is in 1988 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 30 x 16 meter. Het geheel is opgetrokken in metselwerk en spouwmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout.  De topgevels zijn met damwand bekleed. In 2014 is de stal gerenoveerd waaronder het aanleggen van een rondpompsysteem met sneldrinkers, voerhekken, boxen, matrassen en open  zijgevels.
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 59 GVE boxen;
-    Mestopslagcapaciteit: ca. 750 m³;
- Nokhoogte ca. 7,0 meter, goothoogte ca. 2,0 meter;
-    Zelfsluitend voerhek, Spinder: 62 voerplekken (2014);
-    Ligboxen Spinder (2014);
-    Koematrassen (2014);
- 2 Krachtvoerboxen.
 
Melkstal en tanklokaal:
De melkstal (1988) van Manus/Boumatic kent een 2x3 open tandem opstelling. 
In 2008 is de stal voorzien van automatische afname. De eigendomsmelktank (Mueller) heeft een inhoud van ca. 5.250 liter. 
 
Bijzonderheden:
- Tanklokaal is voorzien van de gebruikelijke installaties.
 
Jongveestal:
De 1 + 1 rijïge stal is in 1976 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 14x11 meter. De stal is aangebouwd aan de traditionele schuur. De stal is opgetrokken in spouw-metsel gevels en enkelsteensmuren. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt, het spantwerk (voorzien van ondersteuning) is van hout en de topgevels zijn met damwand en hout bekleed. 
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 30 JVE boxen;
     -    Mestopslagcapaciteit: ca. 85 m³ (kelder lek); 
     - Nokhoogte ca. 5,0 meter, goothoogte ca. 2,0 meter;
     - De golfplaten zijn in 2014 vervangen. 
 
Mest(folie)bassin:
Op het erf bevindt zich een goedgekeurd mestbassin van folie welke in 2013/2014 is aangelegd. Het mestbassin is voorzien van een drijfdek en heeft een inhoud van 
ca. 1.000 m³. 
 
Ruwvoeropslag:
1. Kuilplaat ca. 35 x 22 meter (gestort beton);
2. Balenopslag ca. 35 x 20 meter (freesasfalt).
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats: ca. 20 x 8 x 0,50 meter;
- Polyester kunstmestsilo inhoud ca. 16 m³;
- Polyester voersilo inhoud ca. 16 m³;
- Polyester voersilo inhoud ca. 16 m³;
- Paardenbak (gedraineerd).
 
Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel met een oppervlakte van 21.63.55 ha (inclusief erf en ondergrond) en als kavel tegenover de opstallen met een oppervlakte van 14.67.10 ha. De landerijen bestaan uit 9 kavels verdeeld in 5 kavels welke zijn gelegen in de huiskavel en 4 kavels welke zijn gelegen aan de overkant van de weg.
 
De grondsoort betreft een zavelgrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen zijn geheel gedraineerd. De ontsluiting is prima, deze vindt plaats via het bedrijfserf, openbare weg en een kavelpad. De perceelsvorm -en grootte zijn goed. De landerijen zijn grotendeels vlak gelegen. 
 
Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan Bûtengebied van de gemeente Súdwest Fryslan vastgesteld op 5 oktober 2017 hebben het object en de landerijen de enkelbestemming agrarisch. De locatie heeft tevens deels de functieaanduiding agrarisch bedrijf. 
Daarnaast hebben de locatie en de landerijen grotendeels de dubbelbestemming waarde – archeologie 2, uitgezonderd perceelsnummer 736 in de huiskavel, deze heeft naast de hiervoor genoemde bestemming deels de dubbelbestemming waarde – archeologie 1. 
 
De gehele locatie is gelegen in een gebied met de aanduiding dubbelbestemming waarde – landschap verkaveling.
Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Súdwest Fryslan: Marktstraat 15 (8601 CR) Sneek, 14 0515; info@sudwestfryslan.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een melding gedaan voor 99 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en voor 66 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): N.v.t. 
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, in totaal 34,63 stuks met een uitkeringswaarde van € 9.472,69 (bruto basisbetaling) en € 4.087,37 (bruto vergroeningsbetaling), totaal bruto € 13.560,06 per datum 9 december 2017.
 
Fosfaatrechten: Volgens de beschikking fosfaatrechten van RVO d.d. 10 januari 2018 is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 2.641 kg.
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.835 m³.
 
Jachtrecht: Is verhuurd.
 
Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel  D.
 
Natuurpakket: Volledig gelegen in ganzenfoerageergebied.
 
Ruilverkavelingslasten:  € 1.131,72 in totaal per jaar met eindjaar 2031.
 
Erfdienstbaarheid: Er is een erfdienstbaarheid van toepassing te weten: de perceelsnummers 692, 693, 695 en 734 hebben recht van weg over het perceel kadastraal bekend gemeente Gaast, sectie D, nummer 751 thans de perceelsnummers 880 en 881.
 
Opstalrechten: N.v.t.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en  overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 06-51249180 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informaitie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Scharnebuursterweg 4, 8761 PH, Ferwoude
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 36,30,65 ha
Type woonhuis Woongedeelte van stelpboerderij
Bouwjaar 1902
Inhoud ca. 665 m3
Aantal kamers 6 kamers (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen gas, water, elektra. Het object is niet aangesloten op kabeltelevisie en riolering. Er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater.
Ligboxenstal 1+1 rijige stal (U-vorm), ca. 30 x 16 meter, 59 GVE boxen
Melkstal en tanklokaal 2x3 open tandem, melktank inhoud ca. 5.250 liter
Jongveestal 1+1 rijige stal, ca. 14x11 meter, 30 JVE boxen
Mestsilo (folie)bassin van 2013/2014, inhoud ca. 1.000 m3
Vaste mestopslagplaats ca. 20x8x0,5 meter
Totale mestopslag ca.1.835 m3
Kuilplaten ca. 35 x 22 meter (gestort beton)
Grondsoort zavelgrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag
Ontsluiting via bedrijfserf, openbare weg en kavelpad
Detailhuishouding geheel gedraineerd
Ligging huiskavel 21,63,55 ha, kavel tegenover opstallen 14,67,10 ha
Ruilverkavelingslasten € 1.131,72 per jaar, eindjaar 2031
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod