Hallum

Hoge Herenweg 2, 9074TH Hallum Oppervlakte / omvang: 70 ha
Verkocht

Omschrijving

Hallum, Hoge Herenweg 2. Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een goed onderhouden melkveebedrijf mooi gelegen in Hallum op een zeer ruime bouwkavel, bestaande uit een Kop-hals-rompboerderij, twee ligboxenstallen, waarvan één met 4 robots en één met melkstal, een jongveestal, zes sleufsilo’s, vijf krachtvoersilo’s en één kunstmestsilo, overige (erf) verhardingen en landerijen. De locatie is uit te breiden met maximaal ca. 40 ha. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. A. (Drees) Visser. (06) 5124 9178.

Woongedeelte Kop-hals-rompboerderij:

De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1931. In 1953 is er een nieuw voorhuis gebouwd. Vervolgens is de woning verbouwd in 2001. De woning op betonnen ringen gefundeerd en is opgetrokken uit (van binnenuit geïsoleerde) spouwmuren. Het dak van de kop is met geglazuurde dakpannen gedekt. Het dak van de hals is gedekt met asbestcementhoudende golfplaten. De woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming en deels bijverwarmd door een houtkachel in de woonkamer en gaskachels in de woonkeuken. Het rookkanaal van de houtkachel is voorzien van een nieuwe RVS-pijp.

Indeling woning:

Begane grond: Hal, woonkeuken (2001) met keukenblok (voorzien van diverse inbouwapparatuur), gang, woonkamer, bijkeuken, toilet en schilderatelier.

Verdieping:  Overloop, 5 slaapkamers, badkamer (voorzien van douche en lavet).

Bijzonderheden:

 • De eigendomsketel , Nefit Ecomline-HR is van ca. 2009;

 • Er is een dubbele garage aanwezig.
   
 • Tuin:

De tuin is fraai aangelegd met onder andere een kas (2015) en een vijver (2012). De kas heeft een afmeting van 4,50 meter x 6 meter.

Traditionele schuur:

De schuur is oorspronkelijk gebouwd in 1931. In 1953 is de schuur vernieuwd. Het geheel is opgetrokken uit deels steens muren, deels halfsteens muren, en houten gebinten. De achterkant van de schuur is gedekt met asbestvrije golfplaten. De zijkanten zijn gedekt met asbesthoudende golfplaten. De (steno)zolder is van beton.  

Ligboxenstal 1:

De ligboxenstal is gebouwd in 2011 en heeft een 3+3 rijïge inrichting. De stal heeft een afmeting van ca. 73 meter x 36 meter, een nokhoogte van 13,25 meter en een goothoogte van ca. 4 meter. De stal is op palen gefundeerd en is opgetrokken uit betonelementen met metselmotief en computergestuurd rolgordijn. De topgevels zijn van damwandprofiel. De spantconstructie is van staal met houten gordingen. Het dak is gedekt met sandwichpanelen. De stal is ingericht met een klimaatcomputer, watermatrassen, 2 mestrobots met sproei-inrichting, 2 koeborstels, zelfsluitend voerhek, twee elektrische segmentendeuren, onder het voerstekis een betonstrook aanwezig, de roosters liggen op afschot en er is een kantoor (afmeting 6 meter x 3 meter) met centrale verwarming.

Bijzonderheden:

 • 280 GVE-boxen;

  2 krachtvoerboxen.

 • Mestopslagcapaciteit: 5.000 m³;

 • De stal heeft een ‘proefstalstatus’.

 

Melkrobots:

In de stal zijn een viertal melkrobots Lely Astronaut A3next (2011) gevestigd. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank, inhoud 24.400 kilogram. De machinekamer is voorzien van een voorkoeler, een gasboiler, warmte-terug-wininstallatie, buffertank, extra compressoren in combinatie met een drooginstallatie.

Ligboxenstal 2:

De stal is gebouwd in 1972 en heeft een 2+2 rijïge inrichting. De stal heeft een afmeting van ca. 72 meter x 25 meter, een nokhoogte van ca. 6,5 meter en een goothoogte van ca. 1,80 meter. De stal is opgetrokken uit houten gevels. De spantconstructie met ondersteuning is van hout. Het dak van de stal is voorzien van asbesthoudende golfplaten. De stal is ingericht met ventilatoren, zwevende boxafscheidingen, matrassen in de boxen, onder het voerstek is een deels betonstrook aanwezig en er is een vlakke vloer met vouwschuif.  

Bijzonderheden:

 • De jonge kalfjes zijn gehuisvest in eenlingboxen op een aparte afdeling. (eenlingboxen 2011).

 • Ca. 201 GVE-boxen;

  Strohok: ziekenboeg en afkalfstal.

Melkstal en wachtruimte:

De melkstal en wachtruimte bevindt zich naast de ligboxenstal. De stal heeft een afmeting van ca. 46 meter x 14 meter. Het dak is deels gedekt met asbestvrije golfplaten en deels met sandwichpanelen (2011). Het betreft een 2 x 12 stands rapid exit melkstal (1996). De wachtruimte biedt ruimte aan 120 stuks koeien.  

Bijzonderheden:

 • De melkstal is in 2015 gerenoveerd;

 • Voorzieningen tanklokaal/machinekamer:

           Warmte-terug-wininstallatie;

           Standaard inrichting;

 • Toilet.

Jongveestal:

De stal is gebouwd in 1990 en heeft  een 2+1 rijïge inrichting. De stal heeft een afmeting van ca. 41 meter x 18 meter. Het geheel is opgetrokken uit halfsteens zijwanden en topgevels van plaatmateriaal. De spantconstructie is van staal met ondersteuning. Het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten. De stal is ingericht met een diagonaal voerhek. en een betonstrook onder het voerstek.

Bijzonderheden

 • Geschikt voor 145 JVE-eenheden;

 • Mestopslagcapaciteit: 1.000 m³.

        

Overig:

Mestsilo 1: De constructie van de mestsilo is van beton met kap en dompel mixer.

Bijzonderheden:

 • Inhoud van 1.600 m³;

 • Bouwjaar 1987;

 • Keuring 2015.

 

Mestsilo 2: De constructie van de mestsilo is van gestort beton met kap.

Bijzonderheden:

 • Inhoud van 300 m³;

 • Bouwjaar 1972;

 • Keuring 2015.

 

Mestsilo 3: De constructie van de mestsilo is van gestort beton met kap.

Bijzonderheden:

 • Inhoud van 300 m³;

 • Bouwjaar 1972;

 • Keuring 2015.

   

Droge mestopslag:

Bijzonderheden:

 • Afmeting 12 m x 30 m x 1 m;

 • Afvoer in centrale put.

Silo’s:

 • 1 x 20 ton, polyester, krachtvoer;

 • 1 x 20 ton, polyester, kunstmest;

 • 2 x 10 ton, polyester, krachtvoer;

 • 2 x 25 ton, polyester, krachtvoer.

 

Sleufsilo’s:

1. 1998, Afmeting ca. 40 x 8 x 1,5 meter;

2. 1998, Afmeting ca. 40 x 8 x 1,5 meter;

3. 1998, Afmeting ca. 40 x 10 x 1,5 meter;

4. 1998, Afmeting ca. 40 x 10 x 1,5 meter;

5. 2004, Afmeting ca. 60 x 11 x 2,5 meter;

6. 2004, Afmeting ca. 40 x 16 x 2,5 meter. 

Erfverharding:
Rondom de nieuwe ligboxenstal en de sleufsilo’s is ruim voldoende en van goede kwaliteit betonverharding aanwezig. De toegangsweg en rondom de oudere opstallen is voorzien van beton, waarvan de kwaliteit matig is.

 

Bestemmingsplan:
Blijkens het vigernede bestemmingsplan ‘Buitengebied” van de gemeente Ferwerderadiel hebben zowel het object als de landerijen de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en de gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone-radarverstoringsgebied’.  De ondergrond van de woning en de traditionele schuur hebben de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’. Daarnaast kent een deel van het erfperceel de enkelbestemming ‘Bos’. Een deel van de landerijen kent eveneens de gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone-radarverstoringsgebied’. Daarnaast kent een deel van de landerijen de gebiedsaanduiding ‘Waarde relief-kwelderwal’. Perceelnummer 157 kent de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologisch monument’ en perceelnummers 198 en 199 kennen de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’. Deze dubbelbestemmingen houden in dat er beperkingen zijn met betrekking tot het gebruik en de bewerking van de grond.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ, Ferwert. Telefoonnummer (0518) 41 88 88.

Landerijen:
De landerijen zijn te verdelen in verschillende kavels. 85% van de grond is akkerbouwwaardig.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Het bedrijf beschikt over een NB-vergunning voor het houden van 909 stuks GVE-eenheden en 202 stuks JVE-eenheden.
Milieuvergunning: Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning voor het houden van 510 stuks GVE-eenheden en 130 stuks JVE-eenheden.
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
Mestopslag: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 8.200 m³.
Bodemverontreiniging    De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Ondergrondsetank(s): Niet van toepassing.
Zakelijk recht: Op perceelnummers Marrum D 198 en 199 rust een zakelijk recht ten behoeve van Gasunie Grid Services B.V.
Betalingsrechten: De uitkeringswaarde van de betalingsrechten in 2016 bedraagt €404,- per hectare. Dit is inclusief vergroening.
Fosfaatrechten: In overleg.
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.
Bijzonderheden: Alle elektra is goedgekeurd in 2017.

 

OVERIGE INFORMATIE

 - Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

 - Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

 - Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

 - De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

 Vraagprijs: op aanvraag.

Aanvaarding en betaling: in overleg.

Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.

Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl  

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Hoge Herenweg 2, 9074TH
Plaats Hallum
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 70 ha
Type woonhuis Kop-hals-rompboerderij
Bouwjaar 1953
Aantal kamers 8
Traditioneel bedrijfsgedeelte 1953
Ligboxenstal 2011, 3+3 rijïg, 280 GVE-boxen + 1972, 2+2 rijïg, 201 GVE-boxen
Melkstal en tanklokaal 2 mestrobots, Lely Astronaut A3next 2011
Jongveestal 1990, 2+1 rijïg, 145 JVE-boxen
Mestsilo 1987, 1.600 m³. Keuring: 2015.
Totale mestopslag 8.200 m³
Sleufsilo’s 6 stuks
Polyester silo’s 6 stuks
Landerijen De landerijen zijn te verdelen in verschillende kavels. Zie brochure.
Huidige bestemming Agrarisch
Makelaar Dhr. A. (Drees) Visser (06) 5124 9178
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod