Follega

Straatweg 35, 8535 WG Oppervlakte / omvang: 49,84,90 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden Melkveebedrijf bestaande uit stelpboerderij, ligboxenstal met melkstal en tanklokaal en cultuurgronden, totaal oppervlakte ca. 49,84 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma: 06 -51 24 91 80.

Omschrijving:
 
Woongedeelte - stelpboerderij:
Het boerderij is in 1880 gebouwd. Het geheel is opgetrokken in steens muren en het dak is met dakpannen gedekt. De (tussen)vloeren zijn van hout. De houten kozijnen zijn deels voorzien van dubbele beglazing, overigens geen noemenswaardige isolerende voorzieningen. De woning wordt verwarmd middels kachels. De gebruikelijke nutsaansluitingen van water en elektra zijn aanwezig. Het object is niet aangesloten op kabeltelevisie, (aard) gas en riolering. Er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater, c.q. mestkolk.
 
Indeling woongedeelte:
Begane grond: voorentree, gang, woonkeuken, voorkamer, slaapkamer.
Verdieping: zolder met eenvoudig getimmerde slaapkamers
 
Traditionele schuur - stelpboerderij:
De schuur is opgetrokken in steens muren en heeft een afmeting van ca. 28 x 20 meter. Het dak is met dakpannen gedekt. De traditionele inrichting is grotendeels nog aanwezig. 
 
Ligboxenstal:
De  2 + 2 rijïge ligboxenstal is in 1991 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 41 x 26 meter. Het geheel is opgetrokken in een staalconstructie, spouwmuren (eindgevels) en halfsteensmuren met  kleppen. De stal is met asbestcement houdende golfplaten gedekt.
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 80 GVE boxen;
* ca. 45  JVE boxen;
- Mestopslagcapaciteit: 1.570 m³;
- He dak is geïsoleerd;
- Zelfsluitend voerhek;
- Roostervloer.
 
Melkstal en tanklokaal
Het betreft een eenvoudige 4 x 4 visgraatmelkstal met uitbreidingsmogelijkheden. 
Het tanklokaal is  ingericht met alle bijhorende installaties incl. een melktanktank.
 
Overig:
- Eenvoudige berging;
- Twee kuilplaten;
- Opslag voor vaste mest;
- Kunstmest- en voersilo.
 
Landerijen:
De landerijen zijn gelegen grotendeels als huiskavel achter het bedrijfserf met een oppervlakte van 37,51,15 ha. Daarnaast bevindt zich een kavel aan de overkant van het bedrijfserf met een oppervlakte van 12,33,15 ha. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, openbare weg en een kavelpad. De grondsoort betreft een veengrond.
 
 
Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan Buitengebied 2010, vastgesteld op 27 juni 2011 door de gemeente Lemsterland (thans De Fryske Marren) heeft de locatie de enkelbestemming Agrarisch – Agrarisch bedrijf.
 
De landerijen gelegen in de huiskavel hebben de enkelbestemming Agrarisch en deels de functieaanduiding agrarisch bedrijf uitgesloten.
De kavel aan de overkant van de weg heeft de enkelbestemming Agrarisch en de functieaanduiding agrarisch bedrijf uitgesloten. Daarnaast heeft de kavel deels de dubbelbestemming Leiding – Hoogspanningsverbinding.
 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente De Fryske Marren: Herema State 1 (8501 AA) Joure, tel: 14 0514, email: omgeving@defryskemarren.nl. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is geen NB-vergunning verleend/aangevraagd.
 
Voorraden: N.v.t.
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Diesel en propaantank.
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding.
 
Fosfaatrechten: N.v.t.
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.670 m³.
 
Jachtrecht: Is verhuurt aan de heer Jippes te Oldeholtpade.
 
Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.
 
Natuurpakket: N.v.t.
 
Ruilverkavelingslasten:  € 1.449,96 per jaar met eindjaar 2036.
 
Gemeentelijk monument: Het object is aangewezen als gemeentelijk monument.
 
Erfdienstbaarheid: N.v.t.
 
Opstalrechten: Perceelsnummer 91 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. Liander Infra N.V. Daarnaast kent het perceel de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. de Provincie Fryslân.
 
Elektriciteitskabel: Op perceelsnummer 91 bevindt zich een bovengrondse hoogspanningsverbinding met 1 mast.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
 
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
 
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een  
  aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl.  
  eventuele roerende zaken).
 
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper  m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 06-51249180 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. .
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Straatweg 35, 8535 WG
Oppervlakte / omvang 49,84,90 ha
Bouwjaar 1880
Nutsvoorzieningen water en elektra
Ligboxenstal gebouwd in 1991, 2+2 rijig, afmeting ca. 41x26 meter; 80 GVE boxen en 45 JVE boxen
Melkstal en tanklokaal 4x4 visgraatmelkstal met uitbreidingsmogelijkheden
Grondsoort veengrond
Ontsluiting via bedrijfserf, openbare weg en kavelpad
Ligging grotendeels als huiskavel en als kavel aan de overkant van de weg
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod