Rohel

Vierhuisterweg 29 Rohel Oppervlakte / omvang: 1,30,90 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden Melkveebedrijf en activiteitenboerderij “Boerderij Vierhuis” gelegen nabij Rohel, bestaande uit een stelpboerderij, ligboxenstal, jongveestal en werktuigenberging, ruimte voor het ontvangen van groepen/recreatieruimte, kampeerplekken/terrein en boerderijwinkel. Inlichtingen: de heer R. (Reitze) Sybesma: 06 - 51249180.

Stelpboerderij - woongedeelte  
De stelpboerderij is gebouwd omstreeks 1920 en is daarna in 1965 verbouwd. De boerderij is opgetrokken in spouwmuren. Het dak voorzien van houten dakbeschot is met dakpannen en riet gedekt. Het riet is in 2007/2008 gedeeltelijk vernieuwd. De begane-grond-vloer en de verdiepingsvloer zijn uitgevoerd in hout en beton. Het woongedeelte wordt verwarmd door middel van centrale verwarming (eigendom CV combiketel van 2015). De kozijnen, uitgevoerd in hardhout en kunststof en zijn geheel voorzien van dubbele beglazing.
 
Indeling woongedeelte
Begane grond: Keuken, woonkeuken/woonkamer, bijkeuken, toilet.
Verdieping: Overloop, 5 slaapkamers, badkamer en toilet.
 
Bijzonderheden
- Buitenschilderwerk is in 2015 uitgevoerd
- De keuken is in 2011 vernieuwd
- Op de verdieping is in 2017 een grote (slaap)kamer gerealiseerd
- De badkamer is in 2003/2004 vernieuwd
- In de badkamer (op de verdieping) is vloerverwarming aanwezig
- De dakkapel op de noordzijde van het woongedeelte dient te worden vernieuwd
-  In 2013 is er een veranda gebouwd (aansluitend aan de woonkeuken)
 
Traditionele schuurgedeelte
Het geheel is opgetrokken in spouwmuren. Het dak is met is dakpannen en riet gedekt
De schuur is ingericht met een vergaderzaal (De Golle) van ca. 10x10 meter, ruimte van ca. 4x6 metero.a. geschikt als kantoor en daarnaast nog een schuurgedeelte welke recreatief in gebruik is van ca. 12x4 meter
Verwarming in De Golle vindt plaats via gaskachels
 
Recreatieruimte
De recreatieruimte is in 2007 gerenoveerd en heeft een afmeting van ca. 10x40 meter. Het geheel is opgetrokken in betonelementen met damwandprofielbeplating en golfplaten. Achter de recreatieruimte bevindt zich nog een mestopslag (mestput) van ca. 120 m3
 
Ligboxenstal
De stal is gebouwd in 2001 en heeft een afmeting van ca. 23x40 meter. Het geheel is opgetrokken in betonelementen en deels vogelgaas met gordijn. Het dak, voorzien van open nok, is met golfplaten gedekt en het spantwerk is van ijzer.   
 
Bijzonderheden
- Capaciteit: 97 grootveeboxen. (Huidige indeling is 78 grootveeboxen en 27 jongveeboxen)
- Boven de voormalige melkstal (thans niet meer aanwezig) bevindt zich de skybox/vergaderruimte met toiletgroep en garderobe (ca. 6x11 meter).
Deze is voorzien van een grote keuken (met 2 gasstellen) en airco/verwarming. 
- In de voormalige melkstal is een winkel gesitueerd van ca. 4x11 meter. De winkel kan evt. weer omgebouwd worden naar een melkstal. 
- De melkput is nog aanwezig. 
- De winkel is voorzien van een klimaatbeheersingssysteem
- Er is een rondpompsysteem van waterleiding aanwezig incl. verwarming
- Mestopslag 1700m3
                
Jongveestal
De  jongveestal is gebouwd in 2006 en heeft een afmeting van ca. 12x25 meter. De stal is opgetrokken in damwandbeplating. Het dak is met golfplaten gedekt en het spantwerk is van metaal. 
 
Bijzonderheden
- Diverse strohokken aanwezig
- Hier is geen mestopslag
- Boven de strohokken is een ruime zolder voor hooi en stro aanwezig
- Aangesloten op rondpompsysteem van de ligboxenstal
 
Machineberging
De machineberging is in 1986 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 13x8 meter. De berging is opgetrokken in damwandbeplating en het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt.
Onder de machineberging bevindt zich een mestopslag van ca. 70m3
 
Kuilplaten
1 x ca. 10 x 24 meter (losse betonplaten) 
1 x ca. 8 x 20 meter (losse betonplaten)
1 x ca. 8 x 24 meter (losse betonplaten)
1 x ca. 8 x 15 meter (losse betonplaten)
 
Voer-/kunstmestsilo’s:
1 voersilo, inhoud ca. 10 ton
1 kunstmestsilo, inhoud ca. 8 ton
 
Op het erf bevindt zich een parkeerterrein van ca. 120 x 12 meter.
 
 
Bestemmingsplan
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Noord 2017 van de gemeente De Fryske Marren heeft de locatie de enkelbestemming Agrarisch en de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – activiteitenboerderij. De bijhorende landerijen hebben de enkelbestemming Agrarisch. Perceelsnummer 395 kent tevens deels de dubbelbestemming Waarde – Archeologie.
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning:
Momenteel wordt er uitgezocht hoeveel stuks vee er op de locatie gehouden mogen worden.
 
Bodemverontreiniging:
De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Nutsvoorzieningen:
Aansluitingen op gas, water, elektra en riolering (schotel aanwezig). 
 
Ondergrondse tank(s):
N.v.t.
 
 
Herinrichtingsrente:
N.v.t.
 
Energielabel:
Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel F.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
 
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
 
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
 
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.
 
 
 
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Vierhuisterweg 29 Rohel
Bedrijfssoort Melkveebedrijf en Activiteitenboerderij
Oppervlakte / omvang 1,30,90 ha
Type woonhuis Woongedeelte van stelpboerderij
Soort recreatief object Activiteitenboerderij
Bouwjaar 1920
Ligboxenstal 2001; afm. 23x40 meter; 97 GVE boxen en 27 jongveeboxen
Jongveestal 2006; afm. 12x25 meter
Werktuigenberging / loods Machineberging 1986, afm. 13x8 meter
Grondsoort Veengrond
Ontsluiting Erfperceel en middels een met gebroken puin en frees-asfalt verhard pad van ca. 500 meter lengte en ca. 3 meter breed
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod