Sexbierum

Gelegen onder Sexbierum Oppervlakte / omvang: 2,33,60 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop: Kavel akkerbouwgrond gelegen onder Sexbierum, circa 2.33 ha. Inlichtingen: De heer R. (Reitze) Sybesma agri■vastgoed BV te Leeuwarden telefoon: 06 - 51 24 91 80.

Grootte: 2.33.60 ha.

Kadastraal bekend: Gemeente: Pietersbierum, sectie: G, nummer  823.

Bestemming: Blijkens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Franekeradeel, vastgesteld op 25 juni 2015, heeft het perceel de enkelbestemming Bedrijf – Windturbinepark, de functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf – windturbine De Bjirmen en de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied. Daarnaast heeft het perceel deels de dubbelbestemming Leiding – Zouttransport, ter plaatse van de transportleiding van Frisia Zout B.V.  

Grondsoort: Akkerbouwgrond, de gronsdoort betreft (zware) zavel met een afslibbaarheid van ca. 34%.

Ontsluiting: Via de openbare weg gelegen aan en nabij de "Slachte".

Jachtrecht: Het jachtrecht is niet verhuurd.

Ruilverkavelinglasten: Het perceel is gelegen in de wettelijke herverkaveling Franekeradeel - Harlingen. Ruilverkavelingslasten zijn te verwachten.

Betaalrechten: N.v.t.

Detailwaterhuishouding: Het land is geheel nieuw gedraineerd in 2016.

Opstalrecht: 

1. Op het perceel rust deels een opstalrecht t.b.v. Frisia Zout B.V. inhoudende: om in het perceel weiland gelegen aan de Slachte te Oosterbierum, (diverse) transportleidingen met bijbehoren en met een lengte van ca. 101 meter aan te leggen, te hebben, te gebruiken, te (laten) inspecteren, te herstellen, te vervangen en te verwijderen.
Er wordt een jaarlijkse vergoeding van € 651,46 ontvangen.  
 
2. Op het perceel rust een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Windpark de Bjirmen Bv. welke gericht is op het onderzoek van energieopwekking door middel van windkracht.
 
Bijzonderheden:
- Ten aanzien van het te verkopen perceel ontvangt verkoper van Nuon een vergoeding van € 368,53 (t.b.v. het zakelijk recht).  
- Verkoper heeft het naastgelegen perceel met een oppervlakte van ca. 0,28,00 ha om niet in gebruik. Dit gebruiksrecht kan mogelijk door koper worden overgenomen tegen nader te bepalen voorwaarden. 
 
Bouwplan afgelopen periode:
2017: mais
2016: grasland
2015: grasland
2014: grasland

Transportdatum: In overleg.Aanvaarding: In overleg.

Betaling: Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Schone grond:  De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Vraagprijs: Op aanvraag.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Plaats Gelegen onder Sexbierum
Oppervlakte / omvang 2,33,60 ha
Grondsoort Akkerbouwgrond
Ontsluiting Via openbare weg
Detailhuishouding In 2016 geheel nieuw gedraineerd
Ruilverkavelingslasten N.v..t.
Kadastrale gemeente Pietersbierum
Sectie G
Nummer(s) 823
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod