Tytsjerk

gelegen aan de openbare weg Rustenburgerweg Oppervlakte / omvang: 7 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop: Kavel land gelegen aan de Rustenburgerweg onder Tytsjerk, totaal oppervlakte 7,00,00 ha. Inlichtingen: A. (Drees) Visser 06-51249178.

Oppervlakte: 7.00.00 ha

Bestemming: Agrarisch.
    
Grondsoort: De grondsoort bestaat uit teelaarde laag op een veen ondergrond, boven de veenlaag is (knippige) kleilaag.
    
Gebruik: Momenteel is het land in gebruik als grasland. 
    
Vorm, ligging, grootte: De vorm, ligging en de grootte van de kavel is goed. 
    
Detailhuishouding: Goed, het perceel is voorzien van akkers.
    
Jachtrecht: Onbekend. 
    
Ontsluiting: Het land is gelegen aan een toegangsweg naar een boerderij ca. 75 meter en vervolgens aan de openbare weg de Rustenburgerweg .
    
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
    
Ruilverkavelingslasten: De ruilverkavelingsrente bedraagt € 98,67 en is verschuldigd tot en met 2019.
    
Betalingsrechten: Op de percelen rusten de maximale aantallen op basis van de gemeten maat; de uitkeringswaarde is € 273,15 excl. vergroening.
    
Mest (gelegen op het land): Op de percelen is 300 m³ mest uitgereden; koper dient deze hoeveelheid te verantwoorden in de mestboekhouding in 2017.
    
Aanvaarding: In overleg.
    
Transportdatum: In overleg.
    
Betaling: Per transportdatum.
    
Lastenverrekening: Per transportdatum.
    
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betaling overdrachtsbelasting. 
    
Schone grond: De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
    
Vraagprijs: n.o.t.k.
    
Inlichtingen : De heer A. (Drees) Visser, Agri■vastgoed BV te Leeuwarden, telefoon: 058 - 284 91 76 / 06 - 51 24 91 78.

 

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan de openbare weg Rustenburgerweg
Oppervlakte / omvang 7 ha
Grondsoort teelaardelaag op een veen ondergrond, boven de veenlaag is een (knippige) kleilaag
Ontsluiting via verhard pad op de openbare weg
Detailhuishouding goed, voorzien van akkers
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 98,67 en is verschuldigd t/m 2019
Kadastrale gemeente Hardegarijp
Sectie F
Nummer(s) 2256
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod