Lippenhuizen

Compagnonsfeart 3, 8408 CC Oppervlakte / omvang: ca. 18,3 ha
Verkocht

Omschrijving

Veehouderijbedrijf met een totale oppervlakte van ca. 18,3 ha. Het object is gelegen in het dorp Lippenhuizen - van oorsprong een boerendorp - tussen Gorredijk en Beetsterzwaag. Het dorp telt ca. 1.320 inwoners. Via de Turfroute, de prachtige toeristische vaarroute die door Zuidoost-Fryslân loopt, is het dorp verbonden met Hemrik, Gorredijk en Terwispel. Te voet of op de fiets laat het landschap zich bewonderen. Zo is er vanuit de woning tevens prachtig vrij uitzicht over het buitengebied. Lippenhuizen kent een aantal voorzieningen waaronder basisonderwijs, supermarkt en een actief sportverenigings- en kerkleven. Voor uitgebreidere voorzieningen is Gorredijk de aangewezen plaats, gelegen op ca. 3 km afstand.

Veehouderijbedrijf met een totale oppervlakte van ca. 18,3 ha te Lippenhuizen.

Het geheel bestaat uit:

  • Stelpboerderij
  • Hollandse stal
  • Ligboxenstal
  • Jongveestal
  • Berging
  • Verhardingen - voer/kunstmestopslagen
  • Overige
  • Landerijen

Stelpboerderij - woongedeelte
Het woongedeelte is gebouwd in 1900 en opgetrokken in steensmuren. Het dak is met dakpannen gedekt en geïsoleerd in 1995. De (tussen)vloeren zijn van hout en de kozijnen op de begane grond zijn voorzien van dubbele beglazing. Op de verdieping zijn 2 tuimelramen voorzien van dubbele beglazing.  De woning wordt verwarmd middels een huur CV-installatie van 2010.

Indeling woongedeelte:
Begane grond: entree,  hal, gang, toilet, werkkast met opbergruimten, keuken, kamer, slaapkamer met toegang naar badkamer (v.v. bad, douche en wastafel) bijkeuken, kelder.
Verdieping: overloop, 2 slaapkamers, bergkamer, hobby/werkkamer en CV-ruimte.    

Stelpboerderij - traditioneel gedeelte
Evenals het woongedeelte dateert de schuur van 1900 en is het geheel opgetrokken in steensmuren. Het dak aan de noordkant is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en aan de oost- en westzijde met dakpannen gedekt. De schuur is traditioneel ingericht met o.a. hooivakken (op zand) en een schuurreed van beton. De oude gierkelder heeft een opslagcapaciteit van ca. 80 m³.

Tevens bevindt zich op het erf een keurig onderhouden houten garage van ca. 6x3 meter.

Hollandse stal
De Hollandse stal is gebouwd in 1968 aansluitend aan het schuurgedeelte en is opgetrokken in steensmuren. Het geïsoleerde dak (met glaswol) is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. De stal is in gebruik voor de huisvesting van jongvee, schapen en tevens zijn er een 5-tal paardenboxen aanwezig.

Ligboxenstal
De 1+3 rijïge ligboxenstal is in 1979 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 42x22 meter.
De stal is opgetrokken halfsteensmuren met isolatie en houten binnenafwerking. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout voorzien van stalen ondersteuning. De topgevels zijn opgetrokken in hout. In de stal bevinden zich ca. 116 grootveeboxen. De stal is deels onderkelderd (betonblokken) en heeft een mestopslag van ca. 680 m³. De ligboxenstal is in gebruik voor de huisvesting van jongvee. De aanwezige melkstal met een 2x6 visgraatopstelling is niet meer in gebruik.

Jongveestal
De jongveestal is in 1968 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 15x8,5 meter. De stal is opgetrokken in halfsteensmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. De aanwezige mestkelder heeft een inhoud van ca. 90 m³ (onder de roostervloer).

Berging
De berging is in 1952 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 8x6 meter. De berging is opgetrokken in halfsteensmuren. Het dak is deels met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. De vloer is uitgevoerd in beton.

Verhardingen - voer/kunstmestopslagen
Polyester silo’s (2)
- Voer, inhoud ca. 12 ton;
- Kunstmest, inhoud ca. 10 ton.

Overige
- Vaste mestopslagplaats;
- Overige erfverhardingen zijn voldoende aanwezig;
- Stalen mestsilo van 1990 met een opslagcapaciteit van ca. 720 m³.

Landerijen
De landerijen zijn gelegen rondom en naast de boerderij. De grondsoort betreft een zandgrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen zijn grotendeels op greppels gelegen, ca. 1,5 ha is gedraineerd (westelijke richting - Gorredijk). Het land is gelegen in grotere en kleinere percelen. De ontsluiting vindt plaats via het (bedrijfs)erf en de openbare weg “Compagnonsfeart”.

Bestemmingsplan
Volgens de geldende beheersverordening heeft het object de bestemming “agrarisch bedrijf” en hebben de percelen de bestemming “agrarisch gebied” met een nadere aanduiding “gebied met houtwallen en bosschages”.

Activiteitenbesluit
Het bedrijf valt onder het “Activiteitenbesluit”. Thans is er een aanvraag voor de NBW-vergunning ingediend voor 107 stuks melkvee, 74 stuks jongvee, 95 schapen en 5 paarden.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Herinrichtingsrente: € 1.512,88 in totaal per jaar (met eindjaar 2033).          

Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op alle gebruikelijke nutsvoorzieningen m.u.v. kabeltelevisie.

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Mestopslagcapaciteit: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 1.570 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van de verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Bovengrondse tank(s): Aanwezig, zal door verkoper worden verwijderd.

Opstalrecht: Alle kadastrale nummers zijn gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. de gemeente Opsterland.

Betalingsrechten: 15,67 toeslagrechten met een totale bruto waarde van € 3.035,44 per jaar.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd aan de heer L. Bodzinga.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.

Uitmeting/grens: Tussen perceelsnummer 950 en 951 dient nog een erfafscheiding te worden gerealiseerd in de vorm van een nieuw te graven watergang.

Deelsperceel 75:  Van perceelsnummer 75 wordt ca. 500 m² in mindering gebracht t.b.v. bij een aangrenzende woning. De erfafscheiding vindt plaats in de vorm van een nieuw te graven watergang.
De kosten voor het graven van deze sloot komen voor rekening van eigenaar van de woning, zo ook de kadastrale uitmeetkosten en bijkomende notariskosten t.b.v. de overdracht. Uitmeting en
overdacht van het perceel zal plaatsvinden voor verkoop/overdracht van de Compagnonsfeart 3 - Lippenhuizen.

Meerwaardeclausule     
T.b.v. perceelsnummer 950  en 75  (stuk aangrenzend aan woningbouw) zal een meerwaardeclausule worden opgenomen. Dit houdt in dat wanneer koper deze grond binnen 15 jaar na verkrijging voor een andere bestemming dan agrarisch verkoopt, hij dient af te rekenen met verkoper. Inhoudende dat de helft van de meerwaarde boven de agrarische waarde toekomt aan verkoper en de andere helft aan koper.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.

Voor nadere inlichtingen en/of voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging, kunt u contact opnemen met:

De heer S. (Sybren) Zeldenrust
agri■vastgoed BV                      
tel.: 058 - 284 91 73
mob.: 06 - 53 61 06 42
            
Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in o.a. het bestemmingsplan, milieuvergunning evenals de bouwkundige staat van het object. Gemeente Opsterland te Beetsterzwaag, telefoon: 0512-386222 website: www.opsterland.nl.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Compagnonsfeart 3, 8408 CC
Oppervlakte / omvang ca. 18,3 ha
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod