Melkveebedrijf Oosterwolde

Weper 8, 8431 RH Oosterwolde Oppervlakte / omvang: Totaal groot ca. 37.5 ha eigendom en ca. 51.5 ha (erf)pacht
Verkocht

Omschrijving

Melkveebedrijf te Oosterwolde, Weper 8. Totaal groot ca. 37.5 ha eigendom en ca. 51.5 ha (erf)pacht.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Melkveebedrijf gelegen nabij Oosterwolde, bestaande uit een woning, traditioneel bedrijfsgedeelte, ligboxenstal inclusief melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging, sleufsilo’s, krachtvoersilo’s en kunstmestsilo’s, overige (erf) verhardingen, landerijen en betalingsrechten.

Naast de eigendomslanderijen heeft de verkoper circa 51.5 ha in pacht van verpachter Stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis. Verpachter heeft middels haar rentmeester aangegeven de landerijen in gebruik te willen geven aan degene die het bedrijf van verkoper koopt (mits goedkeuring verpachter voor nieuwe erfpachter). Het bestuur van de Stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis wenst alle mogelijkheden open te houden, zodat afhankelijk van condities (gedeeltelijke) verkoop van haar landerijen bespreekbaar is met haar rentemeester. Voorkeur van de verpachter gaat uit naar in gebruik geving middels erfpacht voor een periode van 26 jaar waarbij een insteek dient te worden betaald van € 15.000,- per ha en een aanvangscanon van € 700 per ha.

Vraagprijs voor het bedrijf geldt voor de onroerende zaken van verkoper en is dus exclusief eventuele insteek erfpacht en bijbehorende voorwaarden.

Woning:

De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1902. In 1950 is er een nieuw voorhuis gebouwd. Vervolgens is er vanaf 1998 in delen een renovatie uitgevoerd. De woning is opgetrokken uit (deels geïsoleerde) spouwmuren. Het dak is met dakpannen gedekt. De woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming (eigendomsketel Vaillant combi, 2016) en deels door vloerverwarming (keuken). De kozijnen zijn grotendeels van hout, één kozijn is van kunststof.

Indeling woning:
Begane grond: Zijentree, hal met trapopgang naar verdieping, kelder, woonkamer, keuken (2003 gerenoveerd), meterkast, toilet, kantoorruimte, bijkeuken.
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer.

Traditionele schuur:

Het geheel is opgetrokken uit halfsteensmuren en heeft houten en stalen (1998) gebinten. Het dak is met asbestplaten gedekt en met riet onderschoten. De achtergevel is tijdens de verbouwing in 1998 opgetrokken uit steensmuren.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
24 ligboxen op roosters;
4 x 4 strohokken;
Ruimte voor 8-10 stuks eenlingboxen;
Ruimte voor 8 eenling-stierenboxen.

Ligboxenstal:

De ligboxenstal is oorspronkelijk in 1978 gebouwd. In 1996 is de stal in de lengte uitgebreid. Het betreft een 3+5+3 rijïge stal. Het spantwerk is van staal (1978) en gegalvaniseerd ijzer (1996). De stal heeft een afmeting van ca. 67x20 meter. De gevels zijn opgetrokken uit halfsteensmuren met windbreekgaas. De eindgevel is opgebouwd uit deels steensmuren en deels spouw. De topgevel is voorzien van damwand. Het dak is deels met asbesthoudende golfplaten gedekt (1978) en deels asbestvrij (1996). De stal kent een Weelink voersysteem.

Bijzonderheden:
- Capaciteit: Ca. 152 stuks gve- en 5 krachtvoerboxen;
- Stierenbox en afkalfbox/strohok en selectiebox;
- Mestopslagcapaciteit: 1.000 m³;
- Renovatie roostervloeren: 2005.

Melkstal:

Het betreft een 2 x 10 stands 50-graden melkstal (2001) van Delaval met beweegbare vloer.

Bijzonderheden:
- Voorzieningen tanklokaal/machinekamer:
Warmteterugwin-installatie;
Free-heater en hydrofoorsysteem;
Bronwaterinstallatie;
Eigendomstank ca. 12.500 liter.

Jongveestal:

De stal is gebouwd in 2013. Het geheel is opgetrokken uit damwand en prefabmuren met windgaas. Het spantwerk is van staal. Het dak is met golfplaten gedekt. Topgevels zijn van damwand. De stal heeft een afmeting van ca. 18 x 15 meter en is volledig onderkelderd.

Bijzonderheden
- Capaciteit:
50 jve (8-18 mnd doorgroeisysteem);
1 stierenbox;
- Mestopslagcapaciteit: 600 m³.

Werktuigenberging:

Er zijn twee werktuigenbergingen aanwezig op het terrein. De bergingen zijn deels opgebouwd uit steen en deels uit damwand en beschikt over een vrij overspannen stalen spantconstructie. Het dak is met asbestplaten gedekt. De bergingen hebben een betonnen vloer.

Bijzonderheden:
- Berging 1: 17,5 x 12 meter;
- Berging 2: 13 x 13 meter, bouwjaar 1993.

Overig:

Mestsilo

De constructie van de mestsilo is van beton. Er is schade aan de kap.

Bijzonderheden:
- Inhoud van 1.000 m³;
- Bouwjaar 1993;
- Keuring 2014.

Kunstmestsilo’s:

- 1 x 16 ton;
- 1 x 10 ton.

Voersilo’s:

- 2 x 16 ton, polyester;
- 1 x 12 ton, metaal;
- 1 x 6 ton, polyester;
- 2 x 4 ton, polyester.

Sleufsilo’s aantal 6:

1. Afmeting ca. 30 x 10 x 2 meter, betonplaten/elementen (2013);
2. Afmeting ca. 36 x 8,5 x 2 meter, asfalt;
3. Afmeting ca. 33 x 7,5 x 2 meter, asfalt;
4. Afmeting ca. 30 x 7,5 x 2 meter, asfalt;
5. Afmeting ca. 26 x 7 x 1 meter, asfalt;
6. Afmeting ca. 30 x 8 x 1 meter, asfalt.

Opmerking: de meeste sleufsilo’s hebben een stalen profiel met zware betonelementen.

Landerijen:

De grondsoort bestaat overwegend uit een zandgrond en is voor een klein deel veenachtig. De landerijen zijn (grotendeels) gelegen in een huiskavel. Daarnaast is er een (eigendom)afstandskavel van 6.72.30 ha aanwezig. Perceelsnummer 830 is gedraineerd en in perceelsnummer 176 bevindt zich een kavelpad ten behoeve van de ontsluiting van de achterliggende landerijen. In perceelsnummer 483 bevindt zich een "dobbe". De perceelsvorm, -grootte en de ontsluiting zijn goed.
De landerijen welke thans in pacht zijn bij verkoper liggen grotendeels in de huiskavel achter de boerderij. Op afstand ligt er nog een kavel van 13.37.61 ha.
Voor de ligging, zie de topgrafische kaart in de brochure.

Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust: 06-53610642.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Weper 8, 8431 RH
Plaats Oosterwolde
Oppervlakte / omvang Totaal groot ca. 37.5 ha eigendom en ca. 51.5 ha (erf)pacht
Bouwjaar 1902
Aantal kamers 7, waarvan 4 slaapkamers.
Ligboxenstal Bouwjaar 1978, afmeting 67 x 20 meter, 3+5+3 rijïge inrichting.
Melkstal en tanklokaal 2 x 10 stands 50-graden melkstal (2001) van Delaval met beweegbare vloer.
Jongveestal Bouwjaar 2013, afmeting 18 x 15 meter.
Werktuigenberging / loods 2 stuks
Mestsilo 1.000 m3
Totale mestopslag 2.775 m3
Sleufsilo’s 6 stuks
Polyester silo’s 2 kunstmestsilo's, 4 voersilo's
Landerijen Totaal groot ca. 37.5 ha eigendom en ca. 51.5 ha (erf)pacht
Grondsoort Overwegend zandgrond, deels veenachtig.
Ontsluiting Deels in de huiskavel, deels op afstand.
Huidige bestemming Agrarisch
Bijzonderheden bestemmingsplan Archeologie en cultuurhistorie
Kadastrale gemeente Oosterwolde
Sectie E
Nummer(s) 893
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod