Achlum

gelegen aan de openbare weg "Herbaijumerweg" Oppervlakte / omvang: ca. 18.48.80 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Landerijen gelegen aan en nabij de "Herbaijumerweg" onder Achlum, totaal oppervlakte ca. 18.48.80 ha. Inlichtingen S. Zeldenrust: 06 - 53 61 06 42.

Grootte: Totaal groot circa 18.48.80 ha.

Bestemming: Blijkens het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Franekeradeel hebben de percelen een agrarische bestemming, deels een dubbelbestemming waarde - reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen en deels een dubbelbestemming leiding – gas.

Grondsoort: De grondsoort betreft een goede kwaliteit kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag.

Vorm, ligging, grootte:  De percelen hebben een goede vorm en bewerkbaarheid en zijn grotendeels gelegen aan de openbare weg.  

Mest: De aanwezige mest op het bedrijf van de verkoper is reeds over het land uitgereden.

Mestplaatsingsruimte : De administratieve mestvoorraad per de datum feitelijke levering wordt (formeel) naar rato van de totale te verkopen oppervlakte van verkoper overgedragen aan de koper (toegevoegd bij het relatienummer van de koper). Koper dient deze voorraad mee over te nemen en dient deze in zijn  mestboekhouding op te nemen.

Ontsluiting: De ontsluiting vindt plaats via de openbare weg “Herbaijumerweg”.

Detailhuishouding: Alle landerijen zijn geëgaliseerd en gedraineerd.

Toeslagrechten: De toeslagrechten zijn niet bij de koop inbegrepen.

Herinrichtingsrente: De herinrichtingsrente bedraagt in totaal € 5.676,21 met als eindjaar 2017.

Erfdienstbaarheden: Bij opdrachtgever is niet bekend of er erfdienstbaarheden aanwezig zijn.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd aan Douwe van der Pol te Dronrijp.

Transportdatum: In overleg.

Betaling: Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper, hierin zijn o.a. begrepen de notariskosten en de eventueel te betalen overdrachtbelasting.

Schone grond: De landerijen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Harlingerweg 18 , 8801 PA Franeker, telefoonnummer 0517-380 388

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan de openbare weg "Herbaijumerweg"
Oppervlakte / omvang ca. 18.48.80 ha
Grondsoort goede kwaliteit kleigrond
Ontsluiting via openbare weg "Herbaijumerweg"
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod